onsdag 13 juni 2012

Folkomröstningen dröjer...

Strengnäs Tidning skriver: "Protesterna mot omorganisationen av grundskolan i Strängnäs stad var så starka att föräldrarna lyckades få stöd av 10 procent av befolkningen. Det gjorde att föräldrarna, som kallar sig Skolrevolten, kunde kräva en folkomröstning om omorganisationen. Vid kommunfullmäktiges möte i april var frågan uppe för beslut. Med största sannolikhet hade politikerna beslutat om en folkomröstning om inte den styrande Fyrklövern själva krävt återremiss. Och det är den återremissen som nu försenar ärendet."

Ordförande i kommunstyrelsen Jens Persson (C) säger till tidningen att de följer den vanliga politiska processen och att de absolut inte förhalar någonting. Bara det att Miljöpartiet, som ingår i den styrande majoriteten, krävde en återremiss på kommunfullmäktiges sammanträde i april var en förhalning av ärendet; att påstå något annat är absurd.

Oppositionsrådet Maria von Beetzen (M) säger till tidningen: "Det här är skrattretande. Det är dåligt när politiker inte har respekt för politiska processer. De borde visa ödmjukhet i stället och sköta detta korrekt." Hon menar att orsaken till fördröjningen är uppenbar. Det har Maria fullständigt rätt i. Det är ju det Fredrik Lundgren (FP) och company har gjort sedan första början när det gäller folkomröstningen; de har dragit frågan i långbänk därför att de inte vill ha någon folkomröstning. Under tiden de har gjort så har de samtidigt varit så snabba som möjligt för att verkställa beslutet om omorganiseringen av skolan. Det är illa att de har gjort det, men det är ännu värre att de inte kan stå för det.

Inga kommentarer: