måndag 11 juni 2012

Börje Löwhagen på debattplats

Börje Löwhagen har skrivit debattartikeln "Gå-ut-garantin ingen värdig omsorg" i dagen tidning.

Han skriver: "Det var en chock för mig att läsa i tidningen om hur socialnämnden bollar med begreppet värdighet. Att de äldre på kommunens särskilda boenden nu ska få komma ut en gång i veckan på uteplats, innergård eller balkong är inget att yvas över. Det är inget uttryck för en värdig och god omsorg. Promenader ska eftersträvas läser jag vidare för dem som önskar. Inget äldreboende bryter alltså mot garantin om det inte blir några promenader. Värdigt mot de äldre? Nej, en ovärdig låg ambitionsnivå, tycker jag."

Jag håller med. Att våra äldre som bor på kommunens äldreboenden inte ens garanteras att få komma ut i friska luften en gång i veckan är en skam. Löwhagen kommer med flera goda förslag till hur man kan lösa detta. Jag hoppas att ordförande i socialnämnden Tord Tjernström (S) gör något åt saken.

Löwhagen skriver: "Intagna på våra kriminalvårdsanstalter i Sverige har rätt till vistelse ute i friska luften varje dag. Det finns en tanke bakom detta. Det vore värdigt och humant av socialnämnden att tänka om och tänka mer generöst i frågan om gå-ut-garantin för våra äldre." Det är självklart viktigt att frihetsberövade människor får vistas ute i friska luften. Men, det är lika nödvändigt att våra äldre blir behandlade humant och värdigt. Tänk er själva att få komma ut endast en gång i veckan och kanske inte ens det. Minst en gång varje dag borde våra äldre få vistas utomhus. Vad tycker du Tord Tjernström?

3 kommentarer:

Anonym sa...

i min värld skulle det vara förbjudet att ha låsta boenden utan tillgång till utegård i anslutning så de kan röra sig mera fritt istället för att trampa fram och tillbaka i korridoren. på kristinagården finns två låsta boenden på första och andra våningen, på botten därimot där man kan gå ut i den inhägnade trädgården så bor äldre som inte är dementa och därför inte behöver vara inlåsta? tänk om de kunde byta plats på boendena istället, då skulle de kunna få frisk luft varje dag utan att öka personalstyrkan. muko

Mats Werner sa...

Tänk! Där gjorde jag mig skyldig till en Freudiansk felläsning: "i min värld skulle det vara förbjudet att ha låsta boenden utan tillgång till urtegård"......

Anonym sa...

haha det vore väl bra det också:)muko