onsdag 27 juni 2012

100 miljoner kronor till renovering av skollokaler!

Tidningen skriver: "Grundskolorna i Strängnäs kommun ska få ett rejält ansiktslyft. Hundra miljoner kronor satsas på renoveringar och störst blir förändringarna på Vasaskolan och Åkerskolan."

Argumentet för att flytta ägandet av skolorna till ett kommunalt fastighetsbolag var att bolaget skulle sköta renovering och underhåll av lokalerna. Utbildningschefen Lillemor Bylund säger till tidningen att skolorna har haft höga hyror. Samtidigt säger hon att dessa redan höga hyror nu antagligen kommer att höjas när renoveringskalaset på 100 miljoner kronor är genomfört 2014. Jag hittar inte logiken här. Bolaget som redan plockar ut höga hyror från skolorna skall alltså höja hyran ytterligare när renoveringen, som bolaget inte själva betalar för, är färdig?!

Jag är tacksam om någon som begriper detta bättre än vad jag gör kan förklara det hela.

9 kommentarer:

öjjan sa...

Visste jag inte bättre skulle man lätt kunna få för sig att det är en förtäckt skatt. Typ som momsen på bensinskatten. Kommunen får mer intäkter utan att behöva höja kommunalskatten.

Margit Urtegård sa...

Eller typ som SEVAB gör; höjer avgifterna när bolaget går dåligt!

Anonym sa...

Ja du Margit samma fråga som du ställer om logiken ställde jag många gånger när jag satt i TFN. Jag har fortfarande inte fått någon bra förklaring, enligt mitt förmenande är underhållskostnad av fastighet en del av hyran när lokaler hyres åtminstone ute på den fria hyresmarknaden.
Mvh
Gunnar Swahn

Margit Urtegård sa...

Hej Gunnar.

Du har rätt, på den fria hyresmarknaden så är det hyresvärden som står för underhållet av fastigheten som han/hon äger.

Fastighetsbolaget får en hög hyra av skolorna, då borde bolaget stå för ändamålsenliga och fräscha lokaler. Vad skall vi annars betala hyra för? Torgny Jonsson (C) sa att kommunen var dålig på att underhålla sina lokaler, det var därför, enligt honom, bra att lägga lokalerna i ett bolag. De skulle nämligen vara så mycket bättre på att underhålla byggnaderna. Var han naiv? Eller var det något annat som var/blev fel?

Anonym sa...

Ja du Margit denna fråga var uppe under förra mandatperioden i TFN och förslaget var att fastighetsbolaget skulle ta över alla lokaler och tekniska kontoret skulle gentemot fastighetsbolaget representera kommunen som en kvlificerad kund. Vad jag kan förstå anamades dessa tankegångar av nuvarande majoritet. Allt skulle bli så bra, även fast vi var några som framförde synpunkter på detta och pekade på kontorets skötsel av "Culmenaffären". Ja den synes mig att med fastighetsbolaget som ägare av skollokaler har vi nu fått en ny "Culmen affär" nämligen Strängnäs fastighetsbolag men det kanske enligt nuvarande majoritet inte är så farligt det är ju inom familjen.
Mvh
Gunnar

Anonym sa...

Under förra mandatperioden lade kommunen ned/flyttade Selaöhemmet till Thomasgården och samtidigt lovade att under denna mandatperiod bygga ett nytt äldreboende i Stallarholmen mark avsattes. För några månader sedan kunde man i tidningen läsa att byggstarten för detta boende skjutits på till tidigast 2014 motivet är de 100 milijoner som avsattes till skolan (renovering av lokaler). Med den logik som råder mellan fastighets-bolaget och kommunen är det väl menningen att kommunen skall stå för fastighetsinvesteringen och när bygget är klart tar bolaget över fastigheten och "tjänar saftiga hyror".
Man skulle vara fastighetsentreprenör med ett långt avtal med Strängnäs Kommun då vore ålderdomen med god försörjning räddad.
Mvh
Gunnar

Mats Werner sa...

Du ställer den fullständigt adekvata frågan, Margit! Som vanligt kan Persson Inc. inte hålla isär kassalådorna utan blandar friskt. Måste vara en mardröm för en revisor att få ordning på. Det blir samma dubbelbetalning som då kommunen sköt till pengar för Mariefredsskolan för att sedan få en högre hyra debiterad av Fastighetsbolaget. Vem har hört talas om en hyresgäst som själv kostar på utbyte av vitvarorna i sitt kök och sedan gladeligen accepterar att hyresvärden lägger på samma kostnad på hyran utan att ha behövt betala? Detta innebär dessutom total kaos i beslutsfattande och ansvarsfördelning. Vem blir ansvarig?
Undrar Mats från Malmö

Anonym sa...

Vid ett KS-sammanträde ställde jag ett antal frågor på samma tema till lokalcontrollern. Hon svarade att det inte riktigt går att jämföra hyreskostnaderna för skolorna med andra kommuners efterssom man inte vet vad som är inkluderat respektive exkluderat i hyran, tex ingår snöskottning för skolorna i Strängnäs. Hur vet vi då att hyreskostnaden är för hög??
Betyder det då rentav att hyrorna för skolorna är acceptabla och rimliga för att det ingår ett antal "tilläggstjänster" som annars kanske skulle belasta skolornas ekonomi ännu mer? Är kanske lösningen då istället att förhandla om hyran så att fler tjänster( tex värme, larm,städning,vaktmästeri) kan ingå och därmed pressa ner styckepriset och ge mer pengar över till undervisning? Annars är det ju som att jämföra kallhyra med varmhyra. Jag fick inga tydliga svar utan tolkar tystnaden som att mina frågor är relevanta. Uppfattar det som att det trots relevansen inte riktigt finns med i analysen som ligger till grund för denna flyttkarusell. Min tolkning är därför att överskottet(utdelningen) använts till annat och att fastighetsbolaget använts som sedelpress för att täcka andra stora hål i den kommunala ekonomin. Som lyxfällan fast i större skala..
Men vi ger oss inte, vi fortsätter att debattera och konkretisera hur vi ska få ordning och reda i den kommunala ekonomin så att skattepengarna används på bästa sätt. Trevlig sommar! Catharina St Cyr, KD

Mats Werner sa...

Bra, Catharina!
Min tidigare inställning till hela detta komplex verkar inte behöva förändras: Låt skolorna ta hand om och ansvara för sina egna lokaler och deras kostnader. Återskapa en gemensam vaktmästarfunktion under skolstyre som ser till att det dagliga underhållet inte blir eftersatt utan att lokalerna underhålls löpande istället för att man på "modernt sätt" inväntar förfallet för att istället kunna "rusta upp" och ta högre hyror! Skolor kan normalt inte åsättas någon relevant "marknadshyra" eftersom byggnaden är byggd och anpassad för sitt skoländamål och således inte är en bricka i ett fastighetsägarspel.