onsdag 27 juni 2012

100 miljoner kronor till renovering av skollokaler!

Tidningen skriver: "Grundskolorna i Strängnäs kommun ska få ett rejält ansiktslyft. Hundra miljoner kronor satsas på renoveringar och störst blir förändringarna på Vasaskolan och Åkerskolan."

Argumentet för att flytta ägandet av skolorna till ett kommunalt fastighetsbolag var att bolaget skulle sköta renovering och underhåll av lokalerna. Utbildningschefen Lillemor Bylund säger till tidningen att skolorna har haft höga hyror. Samtidigt säger hon att dessa redan höga hyror nu antagligen kommer att höjas när renoveringskalaset på 100 miljoner kronor är genomfört 2014. Jag hittar inte logiken här. Bolaget som redan plockar ut höga hyror från skolorna skall alltså höja hyran ytterligare när renoveringen, som bolaget inte själva betalar för, är färdig?!

Jag är tacksam om någon som begriper detta bättre än vad jag gör kan förklara det hela.

torsdag 21 juni 2012

Bara nästan sant eller ytterst osannolikt


Jag har under en tid försökt hjälpa en människa att få hjälp från Försäkringskassan. När jag hör Tage Danielssons berömda sannolikhetsmonolog från 1979 så tänker jag just på Försäkringskassan; sannolikheten för att hederligt folk skall få någon hjälp från den myndigheten är ytterst liten; det har liksom inte hänt!

Läser Anna Laestadius Larssons krönika i SvD "Välkomna ut i det nya, dryga Sverige" och längtar plötsligt tillbaka till mitt fosterland Norge. Jag skulle i alla fall önska att min medmänniska som jag försöker hjälpa bodde i Norge i stället för i Sverige. Här behandlas många hjälpbehövande som fuskare och det är en skam, tycker jag.

Anna Laestadius Larsson skriver: "I det nya, kyligare Sverige har man nämligen bara sig själv att skylla. Jantelagen har skrivits om: Du som har jobb är någon, du som är utan är ingen. Ödmjukheten inför livets törnar blir ett minne blott när drygheten breder ut sig som ogräs efter regn. Det är som att vi har fått två olika raser av människor. De närande. Och de tärande. De förstnämnda sätter skygglappar för ögonen och kalkylerar över vad de ska tjäna på nästa jobbskatteavdrag. De senare förväntas vara tacksamma för den hjälp de får, alldeles oavsett hur mycket de bidrog till samhället innan de blev pensionärer eller olyckan, kanske i form av sjukdom eller en livskris, slog till."

Problemet är att när olyckan slår till så är det ofta Försäkringskassan man får vända sig till; en myndighet som uppenbarligen anställer fyrkantiga paragrafryttare som gör allt i sin makt för att inte hjälpa människor i livskris och nöd. Jag har rekommenderat den norske boken "Med makt til å krenke" till flera av handläggarna jag har talat med. Jag hoppas de läser den snarast.

onsdag 20 juni 2012

2 Ledamöter lämnar SEVAB:s styrelse

Vid Sevabs extrainsatta styrelsemöte i går lämnade två ledamöter sina platser i styrelsen. En av de som hoppar av är majoritetspolitikern Helena Hallgarn (FP) och hon vägrar svara på tidningens frågor om varför hon lämnar. En som kommenterar på nättidningen tycker att Helena Hallgarn lämnar sina uppdrag vid minsta motstånd i och med att hon lämnade barn- och utbildningsnämnden under förra mandatperioden när det hettade till kring skollokalsutredningen. Jag lägger ingen värdering i det, alla står fria till att lämna sina uppdrag när det passar dem. Det jag dock tycker är anmärkningsvärt i det här fallet är att Sevabs styrelseordförande Leif Lindström (S) säger till tidningen att avhoppen var en fullständig överraskning för honom. Både Lindström och Hallgarn ingår i majoriteten som styr kommunen. Pratar de inte med varandra inom majoriteten?

Den andra som lämnar sitt uppdrag är oppositionspolitikern Niklas Zandelin (M) och han förklarar sitt beslut med att han inte vill skriva på något in blanco. Han har tidigare begärt ut underlag för att kunna sätta sig in årsredovisningen och inte fått det. Det är mycket konstig att politiker inte får ut de underlag man vill ha. Det luktar skunk lång väg.

Noterar också att Folkpartiets mjölkko Sevab går med brakförlust. Tidningen skriver: "Minus 18 miljoner kronor räknar Sevab med att gå i förlust i år. Den positiva prognosen på 16 miljoner i vinst har rasat med 34 miljoner kronor. Huvudorsaken är problemen på Kvitten men fjärrvärmen och va-verksamheten går också mycket dåligt."

onsdag 13 juni 2012

Johan R. Sjöberg på debattplats i Norge

Min goda vän Johan R. Sjöberg har skrivit en debattartikel i norske Dagbladet "Asperger eller ikke - en avsporing". Han skriver: "Hvorvidt terroristen har asperger eller ikke, synes jeg er en avsporing. Det er ikke en diagnose som har ledet til massakren 22. juli. Breivik har blitt inspirert av en høyreekstrem ideologi, og det er der vi må søke forklaringen. Uansett hvilken diagnose Breivik eventuelt har, så eksisterer det høyreekstreme verdensbildet der ute, og det inspirerer og kommer til å fortsette å inspirere mennesker som søker grunner til å hate." Jag håller fullständigt med Johan. Läs hela hans debattartikel, den är både tänkvärd och läsvärd.

Jag läser just nu Ann Heberleins bok "En liten bok om ondska".  Hon skriver: "Den amerikanske filosofen John Kekes har envist hävdat ondskans förekomst, också under alla de år det inte var politiskt korrekt ens i USA att tala om 'ondska'. I Facing Evil som kom ut 1990 argumenterar han för att ondska är ett faktum, att det existerar ondska och onda handlingar i världen. Det låter kanske inte som ett sensationellt påstående för den som har någorlunda koll på dagsläget. Det är svårt att undgå den ständiga strömmen av nyheter om krig, mord, tortyr, övergrepp och andra former av våld och grymheter. Trots den övertygande empiriska bevisningen har det länge funnits ett motstånd mot att använda begreppet 'ondska'. Istället talas det om 'sadism' och 'psykopati', begrepp som andas vetenskap och diagnos snarare än metafysik."

När jag läser detta tänker jag på alla turer kring den norske massmördaren Anders Behring Breiviks psykiska hälsa. Jenny Björkman skriver i SvD: "Inte ens läkarna i Breivik-rättegången tycks säkra på sin sak. Förutom att två olika läkarlag undersökt Brevik och kommit till skilda slutsatser ska dessutom dessa läkarutlåtanden i sin tur granskas. Läkare kan helt enkelt inte med säkerhet uttala sig om Breivik är tillräknelig eller inte. Det finns inga klara besked att ge, inget entydigt test att genomföra, inget blodprov eller dna-test som visar vem som är galen och vem som är normal."

Medan de lärde tvistas om huruvida Anders Behring Breivik har någon diagnos eller ej kan vi nog alla vara överens om en sak och det är att Anders Behring Brevik är en fruktansvärt ond människa.

Kaos för 30 miljoner kronor

Något förvånad över att ingen politiker i kommunen har yttrat sig över vad som har hänt i Sevab skrev jag en debattartikel "Kaos för 30 miljoner kronor".

Jag skriver bland annat: "Min gissning är att om det hade handlat om ett privat företag så hade vd:n fått sparken direkt. Leif Lindström (S), som är ordförande i Sevabs styrelse, har också ett stort ansvar. Han borde i ett tidigare skede ha sett över Sevabs ledning. Faktum är att det har varit många turer kring Sevab den här mandatperioden och de har sällan varit av positiv karaktär. När verksamheter inte fungerar optimalt borde man åtminstone se över ledningen."

Nu får vi se om jag får något svar.

tisdag 12 juni 2012

Aron Modig (KDU) ger Schlingmann svar på tal

Här om dagen skrev jag om Schlingmann. I dag får Schlingmann svar på tal av Aron Modig, förbundsordförande för KDU (Kristdemokraternas Ungdomsförbund). Jag förstår när jag läser Aron Modigs text att han nog har mer verklighetskontakt och är mer verklighetsförankrat än vad Schlingmann förefaller vara. Jag har funderat mycket över Schlingmanns okunskap och kommit fram till att han nog umgås för mycket eller enbart med etniska svenskar mitt i livet med bra jobb och en saftig lön. Eller hur var det statsminister Fredrik Reinfeldt uttryckte sig?

Aron Modig skriver: "Borgerligheten har försökt förstå varför denna politik varit så framgångsrik genom att underblåsa föreställningen om Jantelagen som ett dominerande svenskt karaktärsdrag som måste bekämpas. Jante har kort sagt varit en bekväm förklaring till varför sossarna vinner val. Och visst är det så att borgerligheten genom denna förklaringsmodell ibland utmålat Jante på ett lite väl ensidigt sätt. Men att dra slutsatsen att Jante över huvudtaget inte skulle finnas är ett klart felsteg. Jantelagen formulerades förvisso av en dansk författare, men säger ändå mycket om den svenska mentaliteten och är definitivt inte en myt. En viss social passivitet och en inte helt sund avundsjuka, är något de flesta ser i svenskarna och deras sätt att vara. I vart fall vid en jämförelse med andra länders befolkningar."

Jag kan inte annat än att hålla med. När jag kom till Sverige som kärleksinvandrare från Norge 1993 fick jag höra att Sverige (svenskar)  är bäst på i stort sett allt; särskilt tolerans och jämställdhet. Det är i alla fall en myt! Jag delar dock inte Aron Modigs uppfattning att man inte skall bekämpa klyftor. Självklart skall man göra det. Ju flera klassresenärer desto bättre; ökad välfärd gynnar alla.

Läste akkurat en text som Schlingmann och Modig garanterat inte har läst. Den handlade om Susan George; en ikon inom globaliseringsrörelsen. Lennart Kjörling skriver i Flamman: "Det är enligt henne viktigt att ta tillbaka klassbegreppet som gått förlorat. Dessa mäktiga och kultiverade människor som styr och förenas av just klassintressen är oerhört farliga. Redan i sin första bok 1976 lyfte hon fram hur viktigt det var att studera de rika och mäktiga, inte de fattiga och maktlösa, som var det överlägset mest studerade objektet. Nu har vi lagt vår ekonomiska framtid i händerna på en grupp av människor som enligt Susan George är ungefär lika tillförlitliga som impulsiva tonåringar som går på stresshormon. Det var på grund av att vi inte studerade de rika och förstod vad de höll på med som hela den akademiska världen togs med överraskning när krisen slog till."

måndag 11 juni 2012

Börje Löwhagen på debattplats

Börje Löwhagen har skrivit debattartikeln "Gå-ut-garantin ingen värdig omsorg" i dagen tidning.

Han skriver: "Det var en chock för mig att läsa i tidningen om hur socialnämnden bollar med begreppet värdighet. Att de äldre på kommunens särskilda boenden nu ska få komma ut en gång i veckan på uteplats, innergård eller balkong är inget att yvas över. Det är inget uttryck för en värdig och god omsorg. Promenader ska eftersträvas läser jag vidare för dem som önskar. Inget äldreboende bryter alltså mot garantin om det inte blir några promenader. Värdigt mot de äldre? Nej, en ovärdig låg ambitionsnivå, tycker jag."

Jag håller med. Att våra äldre som bor på kommunens äldreboenden inte ens garanteras att få komma ut i friska luften en gång i veckan är en skam. Löwhagen kommer med flera goda förslag till hur man kan lösa detta. Jag hoppas att ordförande i socialnämnden Tord Tjernström (S) gör något åt saken.

Löwhagen skriver: "Intagna på våra kriminalvårdsanstalter i Sverige har rätt till vistelse ute i friska luften varje dag. Det finns en tanke bakom detta. Det vore värdigt och humant av socialnämnden att tänka om och tänka mer generöst i frågan om gå-ut-garantin för våra äldre." Det är självklart viktigt att frihetsberövade människor får vistas ute i friska luften. Men, det är lika nödvändigt att våra äldre blir behandlade humant och värdigt. Tänk er själva att få komma ut endast en gång i veckan och kanske inte ens det. Minst en gång varje dag borde våra äldre få vistas utomhus. Vad tycker du Tord Tjernström?

Fredrik Lundgren (FP) tar död på de små förskolorna

Fredrik Lundgren (FP) säger till tidningen: "Alla förskolor måste erbjuda föräldrarna 12,5 timmars förskola per dag. Det är viktigt ur ett barnperspektiv." I november förra året tog barn- och utbildningsnämnden, med Fredrik Lundgren i spetsen, beslutet att alla förskolor ska erbjuda de öppettider de kommunala förskolorna redan har; från 6 på morgonen till 18.30 på kvällen. Varför då? Står det verkligen något om öppettider i lagen? Så som Fredrik Lundgren påstår. Varför skall politiker bestämma förskolors öppettider? Vad mer vill de reglera?

En förskolelärare skriver på nättidningen: "Det skall vara rättvisa spelregler säger Barn- och utbildningsnämnden med Fredrik Lundgren i spetsen! För mig låter det synnerligen orättvist att en liten förskola med en avdelning (oavsett driftsform) skall ha samma krav på öppettider som en förskola med ex fyra avdelningar. På en stor förskola till skillnad från en liten, finns ju möjlighet att slå ihop flera avdelningar till en under morgon och kväll." Akkurat! Sen är det ju så att om ingen väljer att ha sina barn på små förskolor med kortare öppettider så försvinner de. Nu är det uppenbarligen så att det finns föräldrar som väljer att ha sina barn på små förskolor. Det kanske finns andra faktorer än öppettider som lockar?

Citat från nättidningen: "Om man resonerar så att det är 'föräldrarnas arbetstider' som ska styra så borde ju alla förskolor ha öppet dygnet runt. Det är förstås orimligt. Redan nu har man ofta endast 1-2 barn upp till en timme i början och slutet av dagen och på grund av de långa öppettiderna blir ju personaltätheten i själva verket ännu lägre än i statistiken (full personalstyrka endast 4-5 timmar mitt på dagen). konsekvensen av längre öppettider innebär lägre personaltäthet och därigenom minskad kvalitet." Ja, det är självklart orimligt att kräva att alla förskolor skall ha öppet dygnet runt. Det är lika orimligt som att kräva att alla förskolor skall ha öppet exakt 12,5 timme. Fredrik Lundgren kanske vill ställa krav om att alla förskolor skall ha öppet alla dager i veckan också? Det finns ju faktiskt människor som arbetar på lördagar och söndagar också.

söndag 10 juni 2012

Dikten jag läste under mitt studenttal till sonen

Karldikt
Om du kan stå, när alla andra svikta
och klandra dig, just för att du står rak,
om du kan tro på ditt, när andra rikta
sitt välbetänkta tvivel mot din sak,
om du kan vänta tåligt och försaka
och fast beljugen alltid vara sann
och hatad aldrig ge ditt hat tillbaka
och ändå inte yvas att du kan,

Om såsom drömmens herre du kan drömma
och tänka inte blott för tankens skull,
om nederlag och seger du kan glömma
som två bedragare av samma ull,
om du kan höra allt vad sant du sade
för skurkars vinningslust i lögn förbytt
och se förhärjat allt vari du lade
din själ, men börja bygga det på nytt,

Om du kan ta allt gott du hunnit samla
och satsa på ett enda tärningskast,
och börja om, när du sett allting ramla
och tiga stolt, fast smärtan stinger vasst,
om intill bristningsgränsen du kan plåga
din kropp och själ, till all din kraft är slut,
och dock gå på med samma sega tåga,
som i det sista manar på: Håll ut!

Om du kan säga massan vad du känner
och ej för kungar stämma tonen ned,
om du står fri mot fiender och vänner,
om du är värd just vad man räknar med,
om var sekund i en minut kan fyllas
av dig med verk, som giltigt räknas ner,
- min son, som jordens konung skall du hyllas,
men du är ock en man, och det är mer.

Rudyard Kipling

Per Schlingmann

Jag måste erkänna att jag drog på smilbanden när jag läste Per Schlingmanns artikel i Expressen. Han påstår att den svenska jantelagens makt bara är en myt. Jag tänker på Fredrik Reinfeldts tal i Almedalen förra året där han talar om mellanmjölkens land; där lagom är bäst. Jag undrar hur många nysvenskar Schlingmann har talat med innan han skrev denna text? Jag funderar också om han har pratat med Reinfeldt om saken? Det han skriver stämmer i alla fall inte överens med vad statsministern tidigare har sagt. Det stämmer heller inte överens med vad jag har upplevt i detta land. Sverige är ett av världens bästa länder att bo i, ingen tvekan om saken. Men, när man frågar vad många tycker är ett problem så är det just jantelagen. Att vara annorlunda och gå sina egna vägar är inte enkelt.

Schlingmann skriver: "Sett med lite perspektiv bakåt så finns det en föreställning i den borgerliga idédebatten som har präglat synen på vår självbild och som vi bör göra oss av med, nämligen att jantelagen skulle ligga som en våt filt över Sverige. I stället bör utgångspunkten i en ny berättelse präglas av det fantastiska land Sverige är och att det är vår särprägel som vi ska bygga vidare på. Det är dags för borgerligheten att bejaka det faktum att Sverige ligger i topp vad avser kreativitet och innovationsförmåga - och att en viktig förklaring till detta är vår sammanhållning och en politik som främjat individualism. Det är dags att inse att mycket av det vi positivt betraktar som avvikande osvenskt i själva verket är väldigt svenskt."

Att det finns mycket kreativa och duktiga människor i Sverige är inget bevis på att jantelagen inte är stark här. Det är mer ett bevis på att det finns starka individer som törs bryta normer även i detta land. Det är fantastiskt och det är nödvändigt. Sverige behöver en ny norm, precis som Schlingmann skriver. Jag tycker dock att han slår sig på bröstet för tidigt. Det kommer att ta tid innan mellanmjölken blir helmjölk. Det kommer att ta tid innan annorlundaskapet blir uppskattat.

onsdag 6 juni 2012

Stort GRATTIS Emil Urtegård till studenten!


En lycklig och stolt Emil har precis öppnat sina studentpresenter.


måndag 4 juni 2012

"Även invandrare kan vara rasister"

Sakine Madon skriver i Expressen: "Sympatierna och engagemanget beror nämligen på vem som utsatts, och vem som utsätter. I stället för att se varje dåd för vad det är väcks engagemanget till liv om det är 'rätt' offer och 'rätt förövare' med i bilden. Gillar man Israel bryr man sig om antisemitism, ogillar man Israel bryr man sig om islamofobi. Och rasister med mörkt hår? Då gäller det tydligen att tiga. Medierna är med på noterna.
För att citera en äldre journalist: 'Redaktioner vet inte hur man ska förhålla sig till rasism mellan etniska grupper. De flesta tror att man går Sverigedemokraternas ärende om det belyses'."

Sakine Madon har rätt, tyvärr. Hennes kloka ord borde vi alla ta till oss. Hon frågar: "Varför förhålla sig till ett litet invandringskritiskt parti i allt man gör?" Ja, varför skall ett litet parti som SD påverka hur vi agerar och tänker kring rasism? Det är hatet vi skall ta avstånd ifrån oavsett vem som är avsändare. Det är precis som Madon säger; att för muslimer i Södertälje eller för judar i Malmö är det ingen tröst att förövarna inte är blonda och blåögda. Nej, någon tröst är det knappast. Läs Sakine Madons artikel. Den är både läsvärd och tänkvärd.

lördag 2 juni 2012

Jörgen Danielsson (S): "Alla trodde det här var okej"

Jörgen Danielsson (S) hävdade i Nyköpings tingsrätt att landstingets egen jurist Per Blomberg hade sagt att det var okej att utse avlönade landstingsråd på slutna möten. Per Blomberg hade sagt till Jörgen Danielsson: "Det är bara en sanitetsfråga att utse landstingsråd i fullmäktige." Enligt min uppfattning finns det ingen orsak att tro något annat. Jag arbetade som politisk sekreterare på landstinget under den tiden arvodesaffären grävdes fram.

Redan under hösten 2009 var jag borta på landstingets lönekontor och begärde ut en kopia på Jörgen Danielssons hemliga lönelista. Jag kopierade upp den och gav den till bland andra Magnus Leivik (M) och journalisten Tommy Kägo på tidningen SN. Jag hade även telefonkontakt med journalisten Mathias Ståhle på Eskilstuna-Kuriren om den här lönelistan. Tjänstemän och politiker på landstinget diskuterade den här lönelistan på varje kafferast den hösten. Det är alltså länge sedan den var hemlig.

Tillbaka till juristen Per Blomberg. Vid åtminstone två tillfällen tog jag upp lönelistan med Per Blomberg och båda gångerna sa han till mig att allt var i sin ordning.  Det fanns enligt honom inget fel på den. Han sa också att han hade diskuterat listan med både landstingsdirektören Karin Welin samt flera politiker från majoriteten. Deras gemensamma åsikt var, enligt honom, att det var helt okej att göra så här. Så när Jörgen Danielsson (S) säger att "Alla trodde det här var okej", är han inte så långt ifrån sanningen. 

Att vittna vid en rättegång innebär att du talar under ed. Det betyder att du måste tala sanning och du får inte heller undanhålla information. Juristen Per Blomberg kanske glömde just detta?

De två politikerna som hela tiden kraftigt protesterade mot den olagliga arvodesuppgörelsen, Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) och Magnus Leivik (M), blev mest mött med hån och förlöjligande från majoritetspolitikerna. När de som vill att saker skall gå rätt till blir bemötta med spott och spe är det något allvarligt fel någonstans.

Eskilstuna-Kuriren skriver: "På listan finns en förteckning över vilka landstingsråd som skulle ha arvoden. Problemet, enligt åklagaren, är att listan beviljade arvoden till fler landstingsråd än vad fullmäktige fattat beslut om. Pengarna (sammanlagt 1,5 miljoner) motsvarar ungefär två heltidstjänster. Enligt åklagaren var det främst tre partier som tjänade på den informella uppgörelsen: Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna."

OBS: Tidningen har skrivit att det är bland andra Moderaterna som tjänade på arvodesuppgörelsen. Jag antar att det är felskrivet då det var Socialdemokrater, Folkpartister och Miljöpartister som mottog pengarna.

Här är namnen på de personerna inom dessa tre partier som lönelistan handlade om. De olagliga arvoden som de fick står bredvid namnen:
Fredrik Pettersson, Eskilstuna (S), 550 251 kr
Johannes Krunegård, Nyköping (MP), 246 191 kr
Inger Jonasson-Sjödin, Nyköping (S), 194 030,50 kr
Ulrica Truedsson (S), Katrineholm, 194 030,50 kr
Catrin Cedvén, Björnlunda (FP), 97 006,74 kr
Jan-Olof Blomster (FP), Katrineholm, 97 006,74 kr
Thomas af Bjur (FP), Mariefred, 91 370,50 kr
Johan Bartholf (FP), Södertälje, 45 234 Kr