fredag 18 maj 2012

Stort GRATTIS till Liberaldemokraterna!

I dag berättar tidningen att Strängnäsbon och lokalpolitikern Patrick Baltatzis har blivit ordförande för ett nytt parti; Liberaldemokraterna. Patrick är en klok och engagerad politiker och jag tycker det är jätteroligt att han har fortsatt med politik efter att han lämnade Strängnäspartiet. Politiken och samhället behöver öppna, ärliga och engagerade individer. Jag har redan gratulerat min vän Patrick. Jag vill nu gratulera Liberaldemokraterna som har fått Patrick som partiordförande, stort GRATTIS!

Patrick säger till tidningen: "Vi är mot förbud och baserar vår syn på samhället på kroppslig autonomi, det vill säga jag får göra vad jag vill om det inte skadar någon annan." Det är i grund och botten en sund uppfattning. Jag är ibland inne på Liberaldemokraternas sida på face-book och läser vad deras representanter tycker i olika frågor. Det är just deras syn på droger som gör mig något skeptisk. Jag uppfattar dem som drogliberala. Hur ställer sig Liberaldemokraterna till LVM (Lagen om vård av missbrukare)? Hur ställer de sig till LVU (Lagen om vård av unga)?

När jag skrev min bloggartikel "De som vill legalisera droger bör se helvetet först" gick en partikamrat till Patrick snabbt in på min face-book sida och avfärdade den hela med att detta var trams. Han skriver bland annat: "...kausalitetssambandet vad gäller psykoser och cannabisbruk är det omvända mot vad de hävdar." Det håller jag inte med om. 

Psykologen Thomas Lundqvist tycker att debatten om cannabis är rörig. Han säger i DN: "Ofta blandar man ihop politiska, psykologiska och medicinska aspekter i viljan att framhäva en viss åsikt. Många som diskuterar saknar dessutom kunskaper om drogens effekter på psykiska funktioner, och de beroendeskapande effekterna." Vi som är motståndare till hasch- och marijuana kallas lite nedlåtande på nätet för anticannabislobbyn. 

Thomas Lundqvist beskrivs så här på flashback: "En av de personer i Sverige som demoniserat cannabis allra hårdast är Thomas Lundqvist som ofta syns i media och drar sig inte för att sprida direkta lögner om cannabis. Man kan betrakta honom som en harmlös dåre som driver sin ytterst fula hemsida www.droginfo.com. Men skenet bedrar, denne man har en oerhörd makt inom svensk cannabispolitisk framtid."

Oavsett vad så har Liberaldemokraterna fått en bra ordförande. Patrick Baltatzis är en lyssnande och medkännande person. Jag hoppas och tror att han kan få Liberaldemokraterna in på en mindre drogliberal linje. Han skriver ju på sin blogg: "Idag har jag blivit utnämnd till ordförande i Sveriges mest humana parti: Liberaldemokraterna."

16 kommentarer:

Carl sa...

Kanon Margit!!!
Nu har du ett parti att bli medlem i när M kastar ut dig...

Margit Urtegård sa...

Vad du är rolig Carl! Ha en trevlig helg.

Carl sa...

Detsamma söta du ;-)

Anonym sa...

Hej Margit!
Eftersom du tidigare har nämnt Liberaldemokraterna har jag kollat av dem via deras hemsida. Tyvärr är jag inte särskilt imponerad och jag delar fullt ut dina reservationer kring den drogliberala atmossfär som partiet omger sig med.
Sverige och samhället har föga nytta av ett "pundarparti".
För egen del förordar jag nolltolerans mot all form av narkotika och dessutom en restrektiv alhoholpolitik.
För ett rättvist, solidariskt och mindre drogpåverkat Sverige krävs ett starkt Vänsterparti.

MVH/Peter Hjukström, Mariefred

Carl sa...

Allt är dock bättre än ett starkt Vänsterparti...eller hur Margit?

Margit Urtegård sa...

Hej Peter.

Jag håller med dig; nolltolerans mot narkotika och en restriktiv alkoholpolitik är vad som gäller och borde gälla även i framtiden.

Margit Urtegård sa...

Hej igen Peter.

Liberaldemokraterna är inte ett "pundarparti", det är de absolut inte. Men, jag ifrågasätter deras syn på droger. LD är först och främst ett liberalt parti, för liberalt tycker jag. Alla nya partier och gamla partier också för den delen måste tåla att få frågor kring sin egen politik.

Carl sa...

LiberalDemokraterna låter som en gatukorsning mellan Liberal Ungdom och SverigeDemokraterna...

Margit Urtegård sa...

Hej Carl. Nu är du nog ute och cyklar, det finns inga likheter mellan SD och LD. Liberaldemokraterna är anti-rasister och det kan ingen ta ifrån dem. Min kritik handlar om deras uppfattning i drogfrågan.

Patrick Baltatzis sa...

Jag tar de förolämpningar och de nedlåtande utsagor som du här tillåter Margit till intyg för att Liberaldemokraterna behövs.

Liberaldemokraterna förespråkar kroppslig autonomi, vilket i själva verket är grunden för äganderätten. Tror man på den den senare måste man också tro på det förra. Så enkelt ser jag på det.
Sedan kan den äventyrlige filosofera kring äganderättens status i vårt land där en landsfader hävdat att alla i grund och botten är socialdemokrater, och att en högerpolitiker i faktisk politik vidimerat påståendet. Kvarstår dock faktum att det finns en grundmurad acceptans för att våra liv är statlig egendom, från vaggan till graven. Det är denna paternalism som vi Liberaldemokrater motsätter oss. Varje frisinnad person och liberal borde ha samma instinkt. En sådan är inte oproblematisk, men i min mening att föredra framför alternativet.

Att människor tar droger, röker, är sexmissbrukare, sockeräter sig feta eller tränar sig anorektiska är inget en lagstiftning kan eller bör förhindra. Anledningen är enkel. Lagstiftning hjälper inte. Lagstiftningen gör beteendevetenskapliga och sociala problem till polisiära. I ett humant och humanistiskt samhälle är lagstiftningen fel väg att gå. Varje ny lag är ett misslyckande av det civila samhället. Varje ny lag ger lagstiftare och polis större makt över våra liv. Sådan maktförflyttning tillåter jag inte därför är jag liberaldemokrat.

Vad gäller narkotikapolitiken står Liberaldemokraterna för en pragmatisk hållning. Idag är politiken omodern och bisarr och har lett till att bland annt poliser med hundar patrullerar våra gymnasieskolor. Den nolltoleranta narkotikapolitiken har gött en svart marknad som drabbar våra unga och leder dem fel i livet. Vi misstänkliggör och kriminaliserar unga, vilket föder ännu större utanförskap. Och vem vinner på det? Det finns bara en vinnare: polisen.

Nolltolerans mot droger är en dimridå och politisk skygglap, som dessvärre göder illegal handel med droger istället för att rusta unga i den utsatta miljö som vi vuxna satt dem i.

Liberaldemokraterna vill hjälpa de unga genom att avkriminalisera lättare innehav, och istället fokusera på förebyggande insatser för unga och ge dem en nyanserad och riktig bild av drogers effekter. Idag skadar den skräckpropaganda som nolltoleransivrarna sprider mer än den gör nytta. Utvecklingen är ju ganska tydlig: Bruket av lättare narkotika ökar. Det har skett utan liberalisering. På vilket sätt kan ni nolltoleransivare försvara ert agerande när det visat sig vara förödande? Hur kan ni peka finger på de som vill pröva andra vägar, när era har misslyckats och lett oss fel?

Är det någon som är pundare så är det nolltoleranspundarna, som tror att de har rätt, när praktiken visar att de har fel? Var är självrannsakan och ärligheten?

Patrick Baltatzis sa...

Tack Margit för dina fina ord!

Jag vill nyansera debatten om narkotikapolitiken istället för att gräva ner mig i skyttegravar, men det går inte att komma ifrån att de som ansvarar för den nuvarande nolltoleranta politiken har ett stort ansvar. Ett litet parti som erkänner att människor har ett ansvar för sina egna liv, och som aldrig varit representerad i en folkvald församling kan inte ställas till svars för de misslyckande som de etablerade och lagstiftande partierna åstadkommit.

Däremot kan jag se att man kan ha goda intentioner men missa målet ändå, vilket IOFS paternalism lyckas med ganska ofta. Min poäng är att goda intentioner inte nödvändigtvis är en garanti för bra och fungerande lösningar.

Timmen är sen och jag får be om att få återkomma om lagarna som du vill ha svar på.
Läs gärna vårt manifest där du åtminstone kan få en ideologisk vägledning om vårt förhållningssätt. Liberaldemokraternas manifest

Carl sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Per sa...

Hej! Roligt att du har uppmärksammat oss i Liberaldemokraterna. Vi håller med dig om att Patrick är en fantastisk person som vi är hemskt glada över att ha som ordförande.

Vad gäller dina farhågor om drogliberalism, så handlar det framför allt om vår princip om kroppslig autonomi. Vad du petar i din egen kropp har ingen annan att göra med. Många kan hantera bruket av droger, speciellt cannabis som är jämförbart med alkohol. Dessutom är det kontraproduktivt att sätta missbrukare, dvs dem som inte kan hantera bruket, i fängelse. Det är vård de behöver, inte straff. Därför vill vi se avkriminalisering av eget bruk av narkotiska preparat.

Vi har ingen exakt åsikt om lagarna om tvångsvård ännu vårt manifest är inte så pass detaljerat. Generellt gäller dock att det inte kan bli aktuellt med vård om en person själv motsätter sig det, förutsatt att personen är vid sina sinnens fulla bruk och därmed kapabel att förstå konsekvenserna av sina handlingar. Vi får återkomma till den frågan. Vi koncentrerar oss än så länge mer på att förändra synen på rätten till din egen kropp och det är mer prioriterat för oss.

Kan också notera att en liberal politik inte tillåter monopol på en marknad. Alkoholförsäljning är en marknad och därför måste Systembolagets monopol upphöra. Det är också tydligt från statistik att vi har en alkoholkultur under förändring i Sverige - vi konsumerar mer än tidigare, men under samma period har antalet brott begångna under inflytande av alkohol minskat i absoluta tal. Det är därför numera allt tydligare att det inte är en låg totalkonsumtion som är nyckeln, utan att konsumtionen sker på vettiga sätt. Det är därför inte en restriktiv alkoholpolitik som krävs, utan en alkoholpolitik som leder till att människor ges och är villiga att ta ansvar för hur de konsumerar alkoholen. Rent medicinskt är det också fram till 16 års ålder man ska vara väldigt restriktiv med alkoholen, även om det inte krävs total avhållsamhet. Det är inte så att man måste vänta till 18 eller 20 års ålder.

Även om dessa liberala åsikter är väldigt diskuterade, så har vi i L mycket mer att komma med. Vår princip om kroppslig autonomi har dock gjort att framför allt dessa frågor, som är kontroversiella i svensk politik, hamnat på agendan. Kroppslig autonomi innebär dock exempelvis att eutanasi måste bli lagligt (självklart under vissa förutsättningar) och att vad som sker i sovrummet mellan samtyckande individer inte är någon annans sak att ha åsikter om. Vi vet att vi står ut i flera frågor men det är ju också därför vi har valt att bilda ett eget parti.

Per Pettersson
Kommunikationsansvarig och partisekreterare, L

Carl sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Margit Urtegård sa...

Hej Per Pettersson.

Tusen tack för informativt svar. Du påpekar att ni har andra frågor också när du skriver: "...så har vi i L mycket mer att komma med". Det förstår jag, men som du själv säger så är det just dessa liberala åsikter kring droger som får mest uppmärksamhet. Så är det för alla partier, att de frågor som är mest kontroversielle granskas och ifrågasätts mest.

Du skriver att rent medicinskt så är det fram till 16 års ålder man skall vara restriktiv med alkohol. Det kan vara så, samtidigt så sägs det att ju längre man lyckas att hålla sina ungdomar undan alkohol ju mindre risk är det att de senare utvecklar ett missbruk. Jag skulle inte servera alkohol till en 16-åring och då inte bara för att det inte är lagligt.

Du skriver: "Många kan hantera bruket av droger, speciellt cannabis som är jämförbart med alkohol. Dessutom är det kontraproduktivt att sätta missbrukare, dvs dem som inte kan hantera bruket, i fängelse. Det är vård de behöver, inte straff. Därför vill vi se avkriminalisering av eget bruk av narkotiska preparat."

Redan på 80-talet hävdades det att man kunde hamna i psykos om man rökte cannabis, det var en av orsakerna till att jag med flera andra aldrig testade dessa droger, som liberala debattörer lite nonchalant kallar för lätta droger. På vilket sätt är de lätta? Är det inte lika farligt att kalla cannabis och hasch för lätta droger, som det är att kalla extacy och andra narkotiska piller för partydroger? På 80-talet när det mesta från flower-power-tiden på 60- och 70-talet och det "drogförhärligande" som fanns då hade lagt sig så var det väldigt få unga som tog droger. Talar man med unga i dag så säger de att många de känner testar droger. De lärde tvistas om huruvida marijuana och hasch är farligt. Jag har träffat psykiatriker på en sluten psykiatrisk avdelning där de får in ungdomar med haschpsykos varje vecka. Mot bakgrund av den informationen jag fick av dessa erfarna psykiatriker är jag övertygad om att dessa droger är lika farliga som all annan narkotika.

Jag håller med er i att det inte är bra att döma missbrukare till fängelse för innehav av droger till eget bruk. De borde i första hand tas om hand om socialtjänsten och få vård. Langarna däremot. de som tjänar stora pengar på andras missbruk, får alldeles för låga straff, enligt min uppfattning.

Margit Urtegård sa...

Hej Patrick. Den politiska debatten är som äppelgröt; stundom sur och stundom söt. Jag valde och besvara kommentaren till Carl i stället för att plocka bort den, jag har plockat bort flera andra av hans kommentarer.