lördag 26 maj 2012

Politiskt dilemma i Strängnäs...

De klokaste orden man har fått läsa i tidningen den här veckan är Roland Ekstrands: "Det är dags att sluta betrakta skolorganisationen som i första hand en lokalfråga. I stället måste man göra de barnkonsekvensanalyser som så många efterfrågar. Vem vinner i slutändan på att man med maktmedel har genomfört en organisationsförändring som är behäftad med massor med frågetecken? Skolan är den viktigaste delen i den kommunala förvaltningen eftersom den handlar om våra barns framtid. Det måste därför finnas en vilja till att eftersträva samstämmighet i denna fråga." Ja, vem vinner i slutändan på att man med maktmedel har genomfört en organisationsförändring som är behäftad med massor med frågetecken? Just nu känner säkert Fredrik Lundgren (FP) och den majoritet han sitter tillsammans med sig som vinnare. Men något har hänt. Företrädare för den sittande majoriteten har börjat uttrycka sig på ett mycket oförskämt och arrogant sätt i tidningen. Har de tappat humöret? Känner de sig pressade?

Terese Askerstedt (MP) har i ett debattsvar "Läs på bättre, von Beetzen" skrivit så här: "Så Maria läs på eller gör ett studiebesök i kommunhuset innan du uttalar dig." Mig veterligen så har Maria von Beetzen (M) ett eget kontor på kommunhuset i egenskap av oppositionsråd på nästintill heltid. Är det då inte både något magstarkt och fräckt av Askerstedt att invitera von Beetzen till att göra ett studiebesök på kommunhuset? På hennes egen arbetsplats? Hon kanske insinuerar att Maria von Beetzen inte är där så ofta? Oavsett hur det är med det så måste vårt oppositionsråd vara den oppositionspolitikern Terese Askerstedt möter oftast och ser mest av. Man kan då fråga sig hur Terese Askerstedt respekterar och bemöter andra från oppositionen när hon behandlar oppositionsrådet på det här sättet?

Inte nog med detta så skriver majoritetens Jan-Erik Andersson (S) i en debattartikel: "Av egen erfarenhet som ersättare i nämnden vill jag att Moderaterna avstår från att ta upp frågor som är ovidkommande för de beslut som ska fattas. Moderaterna mer än något annat parti i nämnden är de som förlänger nämndens sammanträden och därmed medverkar till att kostnaderna och byråkratin ökar." Han vill alltså att Moderaterna skall avstå från att ta upp frågor som är ovidkommande. Jag sitter själv i nämnden och har inte uppfattat några frågor som ovidkommande. Vem bestämmer vilka frågor som är väsentliga eller viktiga? Man börjar mer och mer att förstå varför den sittande majoriteten (S, FP, C och MP) har så liten respekt för de medborgare de skall företräda. De vill ju inte ens att oppositionen ställer frågor. De personer som är invalda i nämnderna av och i kommunens högsta politiska organ kommunfullmäktige, skall alltså begränsa sina frågor för att hålla nere kostnaderna för den politiska organisationen? Det är nog inte sammanträdeskostnaderna som kostar mest. Fem kommunalråd kostar nog en hel del också.

Maria von Beetzen (M) ger Terese Askerstedt ett sansat och bra svar i dagens tidning: "Vi måste inte ha politikernämnden NHS för att kommunanställda ska använda sparsam körning eller för att kommunen ska inventera avloppen. Sådant genomför andra kommuner bra utan en extra politikerförsamling. Det vi ska fokusera på i Strängnäs är att få mer bra saker ut ur händerna i kommunhuset. Att bygga ut byråkratin ytterligare, vilket är Miljöpartiets bidrag till kommunpolitiken, det är inte försvarbart." Det var denna ömma tå Maria von Beetzen träffade när hon efterfrågade Miljöpartiets politik i kommunen. Det finns ingen, det är uppenbart. Det är nog därför Terese Askerstedt tappade sitt sunda förnuft när hon skrev sitt stingsliga och arga svar till oppositionsrådet.


Catharina S:t Cyr (KD) ber i ett debattsvar Fredrik Lundgren (FP) om att han skall höja nivån på debatten. Jag instämmer till fullo i hennes önskemål. Det gäller förövrigt de andra ilskna debattörerna från majoriteten också. Våra heltidspolitiker borde framstå som goda förebilder i hur man skall agera som ansvarsfulla förtroendevalda och inte tvärtom.

Inga kommentarer: