onsdag 9 maj 2012

Paulinska skolan bättre än sitt rykte

Fyra lärare från/på Paulinska skolan berättar på debattplats att skolan är bättre än sitt rykte. De skriver: "Paulinska skolan är en omskriven skola. Vi som jobbar här anser dock att den är bättre än sitt rykte och vi försöker hela tiden ta hand om eleverna på bästa sätt." Allt och alla är oftast bättre än sitt rykte då även skvaller, hörsägen och löst prat ingår i begreppet. Samtidigt skall man inte negligera eller fördöma människors erfarenheter och berättelser.

En förälder med barn i Paulinska skolan berättar: "Paulinska har i dag grava missförhållanden. Elever är rädda, blir kränkta och mobbade. Elever med särskilda behov (ADHD, dyslexi etcetera) får inte den hjälp de behöver och deras föräldrar blir nonchalerade. Skolledningen saknar pedagogisk kompetens. Och vi har en rektor som inte tycker att det är hennes sak att ens närvara vid möten där mobbare och mobbade med föräldrar och lärare ska söka lösningar." Skall vi inte ta denna information på allvar? Hur borde lärare och skolledning reagera när de läser detta? Skall de gräva djupa skyttegravar, gömma sig och skjuta budbäraren? Jag tror inte att någon tycker att det är någon bra lösning. Ändå är det ofta det som sker när någon törs framföra sin rädsla, sina upplevelser och sin kritik.

I går ringde det en orolig förälder till mig. Deras familj skall flytta till Strängnäs till hösten och deras barn skall börja i Paulinska skolan. Inte för att familjen har valt Paulinska skolan, men för att det inte finns platser lediga på Montessori skolan eller andra friskolor i Strängnäs. De har dock ställt sitt barn i kö på andra skolor. Jag fick frågan vad jag tycker om Paulinska skolan då alla mina tre barn har gått där och utifrån det faktum att jag har debatterat skolan ganska mycket på min blogg.

Jag skriver på min blogg den 9 september 2011: "Min man har gått på Paulinska och våra samtliga tre barn har gått där. Det är en bra högstadieskola. I perioder har det varit rätt tumultartat på skolan, det kan ingen förneka, men det är inte elevernas fel. Ansvaret ligger alltid på skolans ledning. Det var fel att flytta sjätteklassarna till högstadieskolorna, vilket gjordes på 90-talet. Det har funnits en diskussion bland politiker om att de borde flyttas tillbaka till sina ursprungsskolor. Särskilt skolgården är inte gjord för barn med spring i benen. Mina barn berättade att de saknade fotbollsplan, skogen och utemiljön vid Långbergsskolan när de började på Paulinska i sexan."Nu görs en del förbättringar av skolgården inför att 4- och 5-klassare också skall dit.

Den 23 mars 2012 skriver jagbloggen: "Problem med stökiga elever, stökiga lektioner, lärarbyten, mobbning och kränkningar drabbar nog alla skolor ibland. Paulinska skolan bevakas mer än andra skolor i kommunen. En orsak till det är antagligen på grund av att skolan vid åtminstone ett tillfälle har fått stark kritik av skolinspektionen. En annan orsak är Fredrik Lundgrens (FP) omorganisation av Strängnäs stads kommunala skolor. Den i huvudsak negativa kritik skolan har utsatts för har fått för stora proportioner, ingen tvekan om det." Jag känner föräldrar som har barn i Montessori skolan som har problem med bland annat mobbning. Det kommer aldrig fram i tidningen. Alla förstår att det finns problem i alla skolor. De som säger något annat lurar sig själv. Samtidigt tror jag att friskolorna är mycket benägna och angelägna om att försöka lösa de problem som uppstår. Detta utifrån att de vet att de är beroende av att upprätthålla ett gott renommé för att behålla eleverna. Den kommunala skolan är också utsatt för konkurrens och borde därför anstränga sig för att bli konkurrenskraftig och populär. Den kommunala skolan har inte samma villkor som friskolorna. Det måste också sägas. Fredrik Lundgren (FP) har inte gjort det lättare för dem genom beslutet om omorganiseringen av skolorna i centrala Strängnäs. Han är nog medveten om det. Frågan är varför han gör så?

Roland Ekstrand skriverdebattplats: "En föräldragrupp som samlat in 3 000 namnunderskrifter kan inte negligeras utan kravet är att man tar reda på vad de vill. Utgångspunkten är att föräldrar reagerar för att de är oroliga för att deras barn inte ska ha det bra i skolan. Efter att ha tagit del av materialet som finns i frågan konstaterar jag att föräldrarna känner sig överkörda och kravet på en folkomröstning handlar egentligen inte om själva folkomröstningen i sig utan de känner sig maktlösa gentemot politikerna som styr. Närhetsprincipen är viktig för föräldrar när barnen börjar gå hem själva efter skolan. Frågan är också varför man ska splittra fungerande skolorganisationer om det inte finns akuta behov." Kloka synpunkter. Han skriver även: "Ska man göra en så stor förändring av skolans organisation är ett minimikrav att man gör ordentliga barnkonsekvensanalys och grundliga ekonomiska kalkyler av vad olika alternativ kostar. Att föräldrar och skolpersonal är delaktiga i detta analysarbete ska vara en självklarhet." Majoriteten, med Fredrik Lundgren (FP) i spetsen, har vägrat att lyssna på föräldrarna. Där har vi huvudproblemet. Denna brist har lett till att många nu söker sig till friskolorna i stället.

Håkan Hugosson lägger skulden för utarmningen av den kommunala högstadieskolan på Moderaterna. Han skriver: "Är det någon ansvarig i kommunhuset som har reflekterat över dessa resultat? Har någon gjort en konsekvensanalys av Moderaternas och deras allierades hysteriska satsning på så kallade friskolor? Det hade varit nog med Asken men inte två till. Här har ni lyckats utarma den enda kommunala högstadieskolan i stan." Det finns ledande Moderater i kommunen som absolut inte bryr sig om den kommunala skolan överhuvudtaget. En av Moderaternas toppolitiker har även uttalat att hon/han aldrig skulle ha placerat sina barn tillsammans med allt "drägg" som går i den kommunala skolan. Den fruktansvärda och osympatiska människosynen tar jag bestämt avstånd ifrån. Det är i alla fall fel att lägga skulden för nedmonteringen av den kommunala skolan på Moderaterna. Det är Fredrik Lundgren (FP) och hans majoritetsbröder från S, MP och C som har skulden för att den kommunala skolan nu blöder i Strängnäs. Att människor nu köar som aldrig för till friskolorna i kommunen är deras fel och ingen annans.

Inga kommentarer: