fredag 18 maj 2012

Maria von Beetzen (M) på hugget!

I dagens tidning är det Miljöpartiets Terese Askerstedt som får sig en rejäl känga av/från oppositionsrådet Maria von Beetzen (M). Oppositionsrådet skriver: "Miljöpartiet har nu ett heltids kommunalråd i Terese Askerstedt och förfogar over en helt ny nämnd, nämnden för hållbart samhälle (NHS) där Askerstedt är ordförande. Alla frågor som rör miljö, jämställdhet och folkhälsa ska nu avhandlas i denna nämnd även om de flesta av dessa frågor är övergripande och borde hanteras av kommunstyrelsen. Vid kommunstyrelsens möten är det ovanligt att Terese Askerstedt yttrar sig, eller framför någon åsikt alls, i någon fråga." Maria von Beetzen påstår att Miljöpartiet, efter valet 2010, blev inbjudna av Moderaterna till att bilda ett styre tillsammans med M. Jag frågade Terese Askerstedt om just detta direkt efter valet. Hon berättade då till mig att MP mest kände sig inbjudna med armbågen och att det inte kunde tas seriöst. Ord mot ord i den frågan alltså. Jag håller dock med oppositionsrådet om att MP inte har levt upp till sina vallöften. Det är ju också mycket anmärkningsvärt att det var just MP som yrkade på återremiss i skolfrågan. De förtjänar kritik.

Folkpartiets Fredrik Lundgren får också sina fiskar varma i en debattartikel skriven av Maria von Beetzen. Hon påpekar: "Från forskningen vet vi i dag att sambandet mellan att inte klara grundskolan och bidragsberoende, psykosociala problem, missbruk och kriminalitet är mycket starkt. Det är likaså tydligt visat att barn som är i riskzonen, men där förutsättningar skapas för att klara av skolan, då förbättras chanserna till ett bra liv enormt mycket.  Det räcker inte, Fredrik Lundgren, med någon liten procents förändring till nästa år. Vi måste få till en rejäl stadigvarande förbättring vad gäller skolornas förmåga att undervisa alla barn på ett utvecklande sätt." Helt rätt von Beetzen. Skolan är viktig. Det är i skolan man bäst kan skapa ett jämlikt samhälle genom att utforma så lika förutsättningar som möjligt. Med rätt fördelning av resurserna kan man göra detta. Folkpartiet, under ledning av Fredrik Lundgren, har inte lyckats med detta. Kritiken han nu får är absolut befogad.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hoppas att väljarna kommer ihåg speciellt FP:s agerande i skolfrågorna. och att en röst på C FP osh MP är en röst på Sociademokraterna