fredag 4 maj 2012

Jens Persson (C) och konsultskandalen

Tidningen berättar: "I revisionsberättelsen för 2011 skriver kommunrevisorerna att de 'riktar allvarlig kritik mot kommunstyrelsens hantering av konsultavtalen och som inneburit brott mot lagen om offentlig upphandling'. Att samma styrelse får ansvarsfrihet, godkänt för sitt arbete, förklarar Bertil Stensgård, kommunrevisionens ordförande, med att alla ledamöter i kommunstyrelsen har ett ansvar att läsa alla handlingar." Jag skrev på min blogg den 9 november 2011: "Kommunalrådet Jens Persson (C) erkänner nu att han från start varit medveten om kommunchefens olagliga konsultuppdrag. Trots det valde han att inte agera förrän nu - två år senare." Hela historien luktar skunk. Först nekar Jens Persson till allt, sen erkänner han, sen hänvisar han till revisionen och till slut skuldbelägger han hela kommunstyrelsen.

Maria von Beetzen (M) skriver i en debattartikel: "Det kan inte betraktas som oppositionens eller kommunstyrelsens uppgift att utföra ett aktivt kontrollarbete (och misstänksamt hålla förhör, begära ut avtal, mailkonversation och så vidare) från förvaltning och ordförande för att kontrollera att beslut lagligen verkställs. När kommunstyrelsen inte kan lita på den högste tjänstemannen och på ordföranden, då är det allvarligt. Det politiska ansvaret för olagligheterna bär Jens Persson, kommunstyrelsen ordförande, och ingen annan. Därför borde revisionen ha riktat en särskild anmärkning mot Jens Persson." Ord och inga visor. Maria von Beetzen har rätt i vartenda ord hon skriver om detta.

Inga kommentarer: