fredag 25 maj 2012

Barnens bästa inget för Fredrik Lundgren (FP)

Den 22 maj klubbade barn- och utbildningsnämnden förslaget om ombyggnationen av Trollskogens förskola. Ombyggnationen väntas kosta minst 26 miljoner kronor. Dagisfabriken, tidigare Långbergsskolan, kommer att ha 10 förskoleavdelningar och sammanlagt 140 barn.

Inför detta beslut skrev Pia Steensland och Per Engkvist från skolrevolten i en debattartikel: "Priset för denna dagisfabrik beräknas till 28 miljoner kronor. Är det en sund investering i våra barns framtid? Är det vad vi skattebetalare vill lägga pengar på? Vad har hänt med löftet att satsa på pedagoger i stället för på lokaler? Kommunens politiker verkar ha missat en stor anledning till att Strängnäs expanderar. Många flyttar hit från Stockholm just för att de prioriterar närheten till små och trygga grund- och förskolor. Så varför inte organisera våra för- och grundskolor utifrån närhetsprincipen? Varför inte skrota dagisfabriken som ingen vill ha och som är dålig för barnen och i stället behålla Långbergsskolan som skola? Det var ju faktiskt det som föräldrarna blev lovade inför beslutet om den så kallade temporära flytten till Karinslund." Ja, det var det Lotta Grönblad (S) lovade; att Långbergsskolan skulle återuppstå. Nu är den tidigare mycket populära skolan begraven och ersatt med en stor dagisfabrik som ingen har efterfrågat. Hur gick det till? Hur tänkte Fredrik Lundgren (FP) och company?

Samtidigt som det här pågår talas det om att den populära förskolan Pelikanen kanske skall rivas. Min yngsta son Emil gick på Pelikanen från han var tre år tills han började i skolan. Det var/är en mysig liten förskola som ligger i ett idylliskt skogsområde. Tidningen berättar att fukten knäckte Pelikanen. De fem avdelningarna som fanns på Pelikanen är i dag bara tre. Verksamhetschefen för förskolorna i Strängnäs, Carina Lindqvist, hävdar att en eventuell renovering av Pelikanen skulle bli för omfattande och för dyr. Hon förespråkar därför en ny förskola mellan Finninge och Långberget. När jag talade med personal på Pelikanen undrade de, precis som många andra gör, vilka som är ute efter den attraktiva tomten förskolan Pelikanen ligger på? Om det nu är billigare att bygga en helt ny förskola än att renovera Pelikanen, vilket jag betvivlar, så hoppas jag de siffrorna kan redovisas i god tid innan något beslut tas i frågan. Den styrande majoriteten i Strängnäs kommun (FP, C, S och MP) har tills nu inte visat något intresse för att tillvarata barnens intressen överhuvudtaget. Barnperspektiv är nog ett främmande ord/begrepp för dem, tyvärr.

Inga kommentarer: