tisdag 3 april 2012

Skandal att kommunen gör så dåliga affärer!

I januari 2008 så köpte kommunen fastigheten Strängnäs 2:3 Kvittenvägen 32 av Kilenkrysset för 20 miljoner 385 tusen kronor. En marknadsvärdering gjordes i september 2010 och fastighetens marknadsvärde bedömdes då till mellan 6 och 7 miljoner kronor. På två och ett halvt år så hade alltså fastigheten sjunkit med nästan en halv miljon kronor i månaden. Det var detta som diskussionen på senaste kommunstyrelsesammanträde handlade om. Hur kan en fastighet har sjunkit så mycket i värde på så kort tid? Och varför är det så bråttom att sälja fastigheten? Borde inte kommunen be Kilenkrysset om skadestånd? Hur kan en av Mälardalens största företag inom byggbranschen tycka att det är OK att en affär de har gjort bara har gynnat de själva? Det kan ju inte vara någon bra reklam för Kilenkrysset att en fastighet de sålde 2008 för över 20 miljoner kronor nu är nästintill ett rivningsobjekt? Enligt uppgifter så duger i alla fall inte byggnaden till mycket annat.

Kontorsbyggnaden sattes
upp av Kilenkrysset med gamla baracker. Mögel upptäcktes ganska snart efter köpet. När vi i oppositionen ställde frågor kring detta på kommunstyrelsesammanträdet undrade Tord Tjernström (S) om vi inte hade läst handlingarna i ärendet. Det hade vi självklart gjort, men vi bedömde informationen i handlingarna som bristfällig och ville återremittera ärendet för att få svar på alla våra frågor. Jens Persson (C) och majoriteten menade att försäljningen inte har något med historien kring fastigheten att göra. Där höll vi inte med.

Jag tyckte också att det var olämpligt att Jens Persson (C) ledde debatten i ärendet, då nästan alla frågorna handlade om Kilenkryssets inblandning i ärendet. Kommunjuristen sa att det inte fanns något jäv nu när det bara var försäljning som skulle diskuteras. Oavsett jäv eller ej jag tycker fortfarande att det är moraliskt fel att brorsonen till VD:n på Kilenkrysset höll i diskussionen runt/kring detta. Jag förstår att man kan ha olika uppfattningar om detta.

I dagens tidning säger Jens Persson (C): "Vi kan konstatera att det här inte är någon god affär." Det är oklart om han menar att det är en dålig affär att sälja fastigheten för 7 miljoner kronor nu eller om det helt enkelt var en dålig affär att köpa fastigheten av Jens Perssons farbror för över 20 miljoner? På kommunstyrelsen sa han inget om att han tyckte att det var en dålig affär. Efter en lång diskussion och en ajournering gick han dock med på att KS skulle föreslå kommunfullmäktige att be revisorerna att granska affären. Detta gjorde han något motvilligt kan säga. Det var först, när två ledamöter från Socialdemokraterna hade deklarerat att de definitivt inte tänkte motsätta sig någon granskning då de inte hade haft makten vid den tiden som Kilenkrysset sålde fastigheten till kommunen, som Persson biföll förslaget om en granskning. Kilenkrysset har duktiga affärsadvokater och andra som kan göra bra affärer. Kommunen har uppenbarligen inte det.

3 kommentarer:

Per Wedlin sa...

Beslutsunderlaget stämmer alltså inte?

http://strangnas.se/Upload/Kommun%20och%20politik/Kallelser%20och%20protokoll/04%20Kommunstyrelsen/Mars%202012/06.%20F%c3%b6rs%c3%a4ljning%20av%20fastigheten%20Str%c3%a4ngn%c3%a4s%202-30,%20Kvitten.pdf

Enligt detta så ingicks ett bytesavtal 2005 och byggnaderna färdiställdes 2006.

Problemen med bytesavtal där mark byts mot uppförande av infrastruktur och byggnader är
- att de är olagliga enligt LOU
- att de utestänger andra entreprenörer
- att de försvårar eller omöjliggör värdering av de ingående delarna.

Har du dokument som visar att beslutsunderlaget är missvisande så lägg gärna upp det på din blogg!

Mats Werner sa...

Affären var pplagd på ett sådant sätt att det var omöjligt att få något grepp om de olika delarna. Bl.a. är ett av resultaten av affären den fint asfalterade vägstump med belysning och filmarkeringar som leder från McDonalds och ut i intet söder om motorvägen! Ett annat är den del som kanske var den mest påskyndande faktorn: nedgrävningen av kraftledningen och omdragning av Mariefredsvägen som var en av förutsättningarna för Pfizers investeringar i den nya fabriken. Att kommunens förråd också fick ett nytt hem var kanske inte den mest diskuterade delen av den komplicerade affären.

Anonym sa...

Man kan ju undra vem som var ordförande i tekniknämnden och ansvarig politiker under 05-06 när ovanstående bytesaffär ägde rum. Det måste väl du Margit veta som har sån koll på politiken i Strängnäs.