fredag 9 mars 2012

Tord Tjernström (S) har fått nog?

Så här skrev jag på min blogg den 15 juni 2011: "I dagens tidning kan vi läsa att alltfler hushåll behöver ekonomisk hjälp från socialtjänsten för att klara sig. Samtidigt har majoriteten i kommunen beslutat att de skall spara 6 miljoner kronor på just försörjningsstödet nästa år. Frågan som dyker upp är om det är ett realistisk mål?"

Det var det uppenbarligen inte
och nu har socialnämndens ordförande Tord Tjernström (S) snart fått nog. Tidningen skriver: "De ekonomiska begränsningarna måste gå tvärtemot vad du och det socialdemokratiska partiet står för. Hur ser du på det? – Det känns inte bra. I en majoritet måste man kompromissa, men snart är gränsen nådd för min del. Om jag känner att jag inte kan ta ansvar så får jag kasta in handduken. Då får någon annan ta över som ordförande, säger Tord Tjernström."

Det är i dag mycket sällan
man får se en politiker, som inte är beredd att sälja vare sig sin själ, sitt hjärta samt sina samtliga principer just för att få behålla sina feta arvoden och sin försörjning. Därför vill jag ge ett stort erkännande till Tord Tjernström för att han är beredd att stå upp för vad han tror på. Den politiska majoriteten har saknat en ryggrad; nu växer den kanske fram? All heder till Tord.

Vänsterpartiets David Aronsson skriver om Tord Tjernström på sin blogg: "Han sitter som majoritetens gisslan i en misshandlad socialnämnd där majoriteten totalt verkar ha glömt bort syftet med nämndens verksamhet. Det låter ofta som om man försöker lägga sig på en lagstiftningsmässig miniminivå (och knappt det). Den huvudlösa besparingen på försörjningsstödet (6 miljoner) kopplat till effekter (iallafall sett till framförda argument) från arbetsmarknadsåtgärder riktade främst mot ungdomar har förstås inte gått att genomföra." David har absolut rätt i att majoriteten verkar helt ha glömt varför vi har en socialnämnd. Nu får vi hoppas att majoriteten lyssnar på Tord Tjernström.

Oppositionsrådet Maria von Beetzen (M) skriver på debattplats: "Men att kasta ut 20–25 miljoner kronor till ett projekt utan uppföljning, utan att resultat mäts och utvärderas, det är oprofessionellt, särskilt i en så komplex organisation som en kommun. Strängnäs kommun behöver en ny ledning som har kunskap om den kommunala organisationens styrkor och svagheter, som fokuserar hårt på kvalitet i skola och omsorg och som ser de goda exemplen bland andra kommuner." De här 20-25 miljonerna kunde lagts på skolan och socialomsorgen i stället, där de verkligen behövs. För att de mest utsatta skall få den hjälp de behöver så måste det nog till en ny politisk ledning i Strängnäs kommun. Maria har rätt i det.

1 kommentar:

Mats Werner sa...

Jag vet inte om jag håller med. Tord sade för länge sedan att LOV inte skulle komma att införas i Strängnäs så länge han var med. Men det visade sig ju att han var beredd att dagtinga med sin övertygelse där för att kunna sitta kvar vid maktens grytor. Det blir nog lika dant den här gången.