fredag 9 mars 2012

Skolrevolten och Fredrik Lundgren (FP)

Strängnäsbo skriver i en insändare: "Likt Bagdad Bob står Fredrik Lundgren och förnekar och förvränger föräldrarnas och invånarnas missnöjda röster. Och bakom honom sluter de andra kommunalråden upp med att alla där ute har fel, vi vet bäst, vi behöver inte lyssna. Det är bara några få missnöjda som skriker högt, inget att bry sig om, de tystnar snart…" Föräldrarna i skolrevolten har gjort en jättebra insats för deras och andras barn. Jag hoppas att Fredrik Lundgren (FP) börjar lyssna på dem snart.

Anna Björklund påpekar i en debattartikel: "De två huvudargumenten för omorganisationen av skolorna i Strängnäs är att man vill satsa pengar på lärare i stället för på lokaler samt att den nya läroplanen gör att det är önskvärt att man organiserar skolorna i årskurs 1-3 och 4-9 snarare än i årskurs 1-5 och 7-9. Det som gör beslutet svårt att acceptera är att det inte tydligt är visat att argumenten är övertygande och hållbara. Jag anser att beslutet är fattat utifrån ett alldeles för dåligt underlag och att effekterna och alternativen inte är tillräckligt väl utredda." En effekt är att många föräldrar kommer att ta sina barn ur den kommunala skolan och placera de i någon av friskolorna i stället. Fast Fredrik Lundgren (FP) har missat att redogöra för den kostsamma effekten. Vad mer har han missat montro?

Han har även missat
en av demokratins viktigaste grundpelare; det att ha en dialog med sina medborgare. En uppgiven medborgare skriver i en insändare: "Fredrik Lundgren anser även att det är att slänga en miljon i sjön om man skulle tillmötesgå önskemålet om en folk­omröstning. Men jag och många andra kommuninvånare kan gladeligen räkna upp massor av saker där vi tycker att de styrande i kommunen slängt miljoner i sjön. Men även där är ju allting relativt. En fråga jag önskar få svar på från kommunens styrande allians är följande: Varför berättade ni inte om denna omorganisation före valet 2010?" Jag gissar att Fredrik Lundgren (FP) valde att hålla tyst om sin nedmonteringsplan av den kommunala skolan inför valet 2010 för att han innerst inne förstod att den planen inte skulle ge honom särskilt många röster?

1 kommentar:

Mats Werner sa...

Per Naroskin pratade i senaste "Spanarna" om att vi lever i en "kommentarstrend". Vi för inte längre dialog utan kommenterar varandras kommentarer.
Det är väl det som Fredrik Lundgren har uppfattat!