torsdag 22 mars 2012

Skolan som försvann och blev förskola!

Pia Steensland, engagerad förälder men även docent vid Karolinska Institutet, skriver på debattplats: "Jag anser att det är dags för BUN att reflektera över hur barnen påverkas av den turbulens som pågår inom den kommunala skolan och förskolan. Innan BUN till exempel går till beslut angående omvandlingen av Långbersskolans lokaler till en dagisfabrik är min önskan att politikerna gör en tillfredsställande barnkonsekvensanalys utifrån ett pedagogiskt och veten­skapligt perspektiv. Jag anser att det är oerhört viktigt att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål."

Mikael Johansson skriver på debattplats: "Det man brukar säga om förtroende är ju att det är svårt att bygga upp men lätt att bli av med. Jag har följt majoriteten i Strängnäs ett tag nu, speciellt efter att Långbergsskolan flyttade till Karinslund, och för mig verkar det som att de inte vill ha kvar något förtroende kvar hos kommuninvånarna. Bara en sådan sak att man börjar med att tala om att en skolflytt ska vara temporär men helt plötsligt blir permanent är ett hån mot föräldrar. Här tappade man en hel del förtroende från föräldrar."

Långbergsskolan som var en av kommunens bästa skolor flyttades temporärt, det sades så, till Karinslundsskolan. Lotta Grönblads (S) löfte om den temporära flytten var alltså bara en lögn. Det som var den ursprungliga Långbergsskolan skall numera vara en dagisfabrik. Något som forskare har kommit fram till inte är till det bästa för barnen. När skall den styrande majoriteten i Strängnäs kommun börja lyssna på sina medborgare?

1 kommentar:

Mats Werner sa...

"Dagisfabriker" är ett helt adekvat ord i sammanhanget!
Jag minns när politiken beslutade att vid varje ny större etablering av bostäder i kommunen så skulle det avsättas mark för en förskola. När Jagbacken behandlades i Plan&Byggnämnden så protesterade jag mot att ingen mark fanns avsatt för detta ändamål och jag fick 2e v. ordföranden Sten Diurlin från Moderaterna med mig.
Vi fick svaret att skolkontoret inte ville ha någon mark där. De hade redan begärt att få 6 ha (SEX HEKTAR!!!) på andra sidan Mariefredsvägen för ändamålet. Vi framhärdade och pekade på t.ex. Höjdens förskola i Strängnäs som idé, d.v.s. en normalstor villa som kan användas som förskola så länge det finns småbarn i området för att senare kunna säljas som vanlig bostadsvilla. Det var som att banka huvudet i väggen. Vi fick iallafall igenom att planen inkluderade mark för ändamålet, och vi vet ju hur det blev. En riktig dagisfabrik där inte ens de föräldrar som bor alldeles intill egentligen vill ha sina barn. Naturligtvis tvingas de därtill och visst är det praktiskt med närheten, men de som tänker på sina barns bästa och har möjlighet (som t.ex. min son och hans sambo som bor i tredje huset närmast dagisfabriken) kör hellre in dem till Montessoriskolan på Nygatan.
Det tragiska är ju att allt detta beror på att Persson Inc. – och för all del – hans företrädare saknar den nödvändiga förmågan att ta itu med kommunens skuldberg, så att man istället för att betala räntor kunde få loss medel för verksamhet! Så länge situationen är som den är, så kan politiken aldrig tvinga förvaltningen att faktiskt följa politikens intentioner på detta område, eftersom vi aldrig kan skicka med penningpåsen det kostar. Och det är våra barn och barnbarn som får bära bördan!