lördag 17 mars 2012

Kampanj mot Fredrik Lundgren (FP)?

Läser en något märklig insändare skriven av Socialdemokraternas Mari Bohman. Hon skriver: "Under den senaste tiden verkar det som om det bedrivs en mer eller mindre organiserad kampanj mot BUN:s ordförande Fredrik Lundgren. När det inte finns flera argument i sakfrågan har några insändare övergått i rena personangrepp. Har ni glömt att det politiska beslutet angående omorganisation av skolan togs av majoriteten i BUN det vill säga S , FP, C och MP, och beslutet står fast."

När hennes eget parti, mest genom Lotta Grönblad (S), kritiserade Ann Landerholm (M) mycket hårt förra mandatperioden för hennes planerade (men inte genomförda) "skolaffärer" med Europaskolan hörde vi inte ett knyst från samma Mari Bohman. Ann Landerholm utsattes för mycket hårda angrepp för hennes koppling till Europaskolan då hennes man satt i skolans styrelse. Mycket av kritiken var befogad, men mycket av kritiken var också rena personangrepp. Är det för att Bohmans eget parti nu sitter vid maktens grytor som gör att hon är beredd att försvara Fredrik Lundgren (FP)?

Förbannad skattebetalare/förälder skriver i en insändare: "Fredrik Lundgren, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden håller på att fullständigt trasa sönder den kommunala skolan. Man undrar ju om det finns något ägarintresse i Roggeskolan eller varför han envisas med att göra Strängnäs skolor till Sveriges sämsta." Tycker Mari Bohman att det är ett personangrepp att ifrågasätta Fredrik Lundgrens koppling till Roggeskolan? Lundgren var vicerektor på Roggeskolan innan han tog över ordförandeklubban i barn- och utbildningsnämnden efter valet 2010.

Undrande lärare skriver: "Eftersom det nu fanns en möjlighet, då föräldrar och elever var missnöjda med beslutet, bestämde sig Roggeskolan för att öppna sin skola även för årskurs 4 och 5. Detta innebär att den kommunala skolan tappar 96 elever, om man räknar med att det går cirka åtta elever på en lärare i Strängnäs, som i övriga landet." Kan det räknas som ett påhopp på Fredrik Lundgren som person att en individ påpekar att Lundgrens gamla skola får fler elever? Är det fel att fråga om detta inte leder till uppsägningar av lärare i den kommunala skolan?

Man kan ju tolka saker på olika sätt. Min tolkning av den massiva proteststormen vi har sett på debatt- och insändarplats i Eskilstuna-Kuriren med mera är att det finns en stor opinion emot det omorganiseringsförslag som Fredrik Lundgren (FP) och hans majoritetsvänner har pressat fram. Min tolkning av skolrevoltens födelse och starka engagemang är att de bryr sig om sina barn och deras skolgång. Att lyckas få ihop tillräckligt med röster/underskrifter för att få till stånd en folkomröstning i frågan tyder på att det finns ett stort missnöje bland medborgarna. Mari Bohman väljer att kalla det för en kampanj mot Fredrik Lundgren. Ja, det är onekligen intressant!

1 kommentar:

Margit Urtegård sa...

Upptäckte precis att Mari Bohman (S) är ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Det kan tolkas som att det egentligen är sig själv hon är ute och försvarar; eller de beslut hon själv har varit med och tagit eller åtminstone arbetat fram. När Fredrik Lundgren (FP) får kritik kan det vara att hon i egenskap av ersättare i den nämnd Fredrik Lundgren leder känner sig träffad?