onsdag 28 mars 2012

Jens Perssons (C) härskartekniker...

Tidningen berättar att Jens Persson (C) kritiseras för att vara respektlös. Kommunalrådet själv kallar det för tydlig ledarstil. Jag har svårt att förstå hur han kan jämföra respektlöshet med tydlighet. Det hade varit klokare av honom att ta till sig kritiken och försöka lösa de konflikter han har med tex Maria von Beetzen (M).

Oppositionsrådet Maria von Beetzen säger till tidningen: "Jag kommer inte att styra den här kommunen tillsammans med Jens Persson. Det här är inte normalt. Vi i oppositionen får inget inflytande över huvud taget." Jag visste inte att det var så här illa. Jag har själv länge tyckt att det är obehagligt att gå till kommunstyrelsesammanträden. Natten innan varje KS så kan jag knappt sova. Jag är som de flesta andra människor känslig för fientliga och hatiska miljöer och stämningar.

Dag Bremberg, gruppledare för Mariefredspartiet, säger så här om Jens Persson till tidningen: "Han är nonchalant och respektlös. Det rimmar illa med våra ledord respekt och öppenhet." Ja, det rimmar inte särskilt väl, det måste jag hålla med om. När kommunstyrelseledamöter i kommunstyrelsen begär ordet och ställer frågor så är det inte ovanligt att Jens Persson avbryter ledamoten innan vederbörande har talat till punkt. Det är heller inte ovanligt att Jens Persson låtsas som om han inte ser att någon vill ha ordet. Man får ibland hålla upp handen både ofta och länge för att överhuvudtaget få komma till ords. Det är definitivt ingen bra arbetsmiljö i kommunstyrelsen.

Jens Persson säger så här till tidningen: "Jag har en tydlig ledarstil. Jag är ingen velourchef. Jag ställer tydliga krav och har en tydlig linje, det är precis vad jag tror att Strängnäs kommun behöver. När man inte uppfyller kraven och kommer exempelvis inte kommer på möten, då blir jag irriterad." Absolut, han är tydlig, inget snack om saken; han är mycket tydlig när han är oförskämd, respektlös och arrogant mot oppositionens politiker. Det är inte OK! I vänliga miljöer får alla blomma; i fientliga miljöer är det bara vissa som får växa. Det är något Jens Persson borde börja tänka på.

Jens Persson har nog inte de egenskaper en modern chef/ledare skall och borde ha. Maria von Beetzen har antagligen fullständigt rätt i det. Han beter sig som en omogen pajas, som inte förstår att han gör människor illa. Han kanske tycker att det är kul? Är det så är det värre än vad jag trodde.

Dag Bremberg skriver så här om Jens Persson (C) på sin blogg: "När han får kritik för att han inte vill svara på frågor eller ens behandla andra folkvalda med respekt, då svarar han att han inte är en 'velourchef'. För det första finns det ingen chef som med en gnutta kunskap om ledarskap som skulle uttrycka sig så föraktfullt." Akkurat, så är det. Ledarskapsstilen till Jens Persson passar kanske på en kaserngård eller något, men inte i en demokratiskt styrd organisation.

8 kommentarer:

Mats Werner sa...

Vad Persson Inc har gjort är ju att i praktiken införa ett majoritetsstyre. Jag har länge ansett att oppositionen borde göra i KS och andra nämder vad vi gjorde i Demokratiberedningen: resa oss och gå ut och inte komma tillbaka. Oppositionens närvaro vid nämndmöten är i dagens situation en helt bortkastad gest. Spara istället dessa sammanträdeskostnader så att kommunskulden kan amorteras och koncenterera er på Kommunfullmäktige där i varje fall pressen är närvarande.

Margit Urtegård sa...

Hej Mats. Det är nog inte så bra om oppositionen skulle utebli från KS. Vi skulle få ännu mindre information och det är svårt att ställa frågor i kommunfullmäktige nu för tiden, Lotta Grönblad (S) klagar ju varje gång det blir en liten diskussion/debatt från talarstolen där. Dessutom tror jag att Jens Persson bara skulle bli glad om vi slutade komma till KS och ställa våra frågor.

Anonym sa...

Ja, kan vi inte låta folk promenera ut som nån sorts oklar protest istället för att göra sitt jobb? Det var kul när Werner med anhang stolpade ut med takfasta steg senast, ingen förstod varför och alla övriga fortsatte som om inget hänt. Vore lite kul med lite pajaserier igen!

Mats Werner sa...

Det är ju kul att Du är så lättroad, "Anonym". Jag kan försäkra att det inte var ett dugg roligt, men när demokratin så till den grad nonchaleras som skedde då i Demokratiberedningen så finns inga andra sätt kvar att visa för allmänheten hur illa ställt det är. Och demokrati i vår nuvarande kommunala mening finns inte längre utan det är fråga om majoritetsstyre, vilket somliga förvisso vill kunna införa på prov i Sverige också, d.v.s. när majoriteten tillsätter alla poster i nämnder och styrelser och oppositionen bara har insyn i fullmäktige. Och så är det ju de facto idag i Strängnäs – ja, det är värre ändå, inte ens i fullmäktige tycks man få någon insyn.
Men Du tycks inte inse att detta majoritetsstyre är en realitet, men kanske skulle Du förstå det om oppositionen lämnade sammanträdesrummen. Kalla det gärna "civilt motstånd".

Mats Werner sa...

Låt mig förtydliga: Jag är inte motståndare till majoritetsstyre så länge alla är överens om att det är det som gäller eller ska gälla.
Majoritetsstyre gör det lättare för väljare att utkräva ansvar. Det är enklare att förstå vem som faktiskt är ansvarig. Idag får även oppositionspartier och oppositionspolitiker helt oförskyllt klä skott för den politik som förs.

Anonym sa...

Ursäkta min okunnighet, men jag trodde att den svenska demokratiska modellen bygger på att medborgarna röstar fram representanter och att de förslag som samlar en majoritet av dessa representanters röster är de som bli genomförda? Är det inte just styra som majoriteten ska göra?

"Förvånad 67:a"

Mats Werner sa...

Det svenska politiska systemet är representativt och proportionellt, vilket innebär att de folkliga församlingarna ska bestå av representanter för alla politiska schatteringar som in plenum ska debattera och gemensamt genom röstning avgöra olika ärenden. Vi vet alla att genom olika block- och alliansbildningar så kommer frågor att i realiteten avgöras redan långt tidigare.
Vår riksdag och våra landstings- och kommunala församlingar skiljer sig sedan åt. Riksdagen utser en ren majoritetsregering som verkställande organ medan detta på lägre nivåer inte är tillåtet. Där ska proportionaliteten fortsätta att råda.
När jag började i politiken på 70-talet i Strängnäs, styrde borgerligehten, men det fanns inget organiserat samarbete som det göra idag. Ingen lokal "majoritetsregering". Ärendena avhandlades i nämnder och kommunstyrelse och avgjordes enligt det resultat som omröstningar visade, inte efter någon given borgerlig- eller annan majoritetsuppfattning. Inte sällan hände det att den uppfattning som det socialdemokratiska partiet hade också delades av ett eller flera borgerliga partier och då blev det den uppfattningen som fick majoritet i just den frågan.
Så menar kommunallagen att det ska fungera.
Men som jag skrev har det funnits krafter som vill att också Sverige, i likhet med flera andra länder, ska åtminstone prova ett rent majoritetsstyre också på den kommunala nivån (inkl. landstingskommunerna) som jag beskrev det: att proportionaliteten endast ska gälla de primärt valda församlingarna medan alla utskott, nämnder och styrelser endast ska besättas av ledamöter från en rådande majoritet, liksom sker i riskdagen. Detta förhållande gäller ju i realiteten redan i Strängnäs, där ledamöterna från oppositionspartierna endast utgör en slags "demokratisk gisslan" i nämnder och styrelser, utan något inflytande. Där sker inga reella överläggningar med ett givande och tagande av uppfattningar utan besluten är redan fattade vid majoritetens gruppmöten.

Det är därför jag menar att oppositionspartierna genom att avstå från deltagande vid dessa möten visade på den odemokratiska (enligt svensk kommunallag) ordning som faktiskt gäller här i Strängnäs.

Anonym 75:a sa...

Konstigt, ser inte min kommentar...? Är väl lika anonym som föregående anonyma kommentator, antar jag, så ingen skillnad där... Nåväl, Mats inlägg ger känslan av att han föredrar ett politiskt system med kohandel i nämnder, personliga allianser och mindre insyn för medborgarna, än en politik som tydligt baserar sig på det demokratiska valresultatet. Det känns konstigt i mina ögon. Inte att Mats förordar ett system på stärker politikermakten på bekostnad av demokratiskt inflytande, men att han så tydligt propagerar öppet för det.