fredag 23 mars 2012

Fredrik Lundgren (FP) och Lotta Grönblad (S)

Den tidigare rektorn och vd:n för Europaskolan, Catharina De Geer (KD), politiker i barn- och utbildningsnämnden, uttalar sig kritiskt i tidningen rörande Paulinska skolan.

Tidningen skriver: "Catharina De Geer är ny kontaktpolitiker för Paulinska skolan. Sedan november förra året har hon besökt den tre gånger för att bilda sig en uppfattning om den och som ska presenteras för barn- och utbildningsnämnden. Under besöken har hon träffat elevrådet, lärare och rektor. Bilden hon ger är föga smickrande för skolan. Elevrådet anser, enligt rapporten, att några lärare är bra, biträdande rektor, hemkunskapssalen och kafeterian, att skolhuset är rymligt och bra och att kuratorn är bra. Minussidan är desto längre. Stökiga elever, stökiga lektioner, lärarbyten, mobbning och kränkningar är några av de mindre positiva sidorna elevrådet berättar om i rapporten. Till hösten kommer elever i årskurs fyra och fem att börja på skolan och det oroar Catharina De Geer."

Jag skriver på min blogg 9 september 2011: "Min man har gått på Paulinska och våra samtliga tre barn har gått där. Det är en bra högstadieskola. I perioder har det varit rätt tumultartat på skolan, det kan ingen förneka, men det är inte elevernas fel. Ansvaret ligger alltid på skolans ledning. Det var fel att flytta sjätteklassarna till högstadieskolorna, vilket gjordes på 90-talet. Det har funnits en diskussion bland politiker om att de borde flyttas tillbaka till sina ursprungsskolor. Särskilt skolgården är inte gjord för barn med spring i benen. Mina barn berättade att de saknade fotbollsplan, skogen och utemiljön vid Långbergsskolan när de började på Paulinska i sexan."

Problem med stökiga elever, stökiga lektioner, lärarbyten, mobbning och kränkningar drabbar nog alla skolor ibland. Paulinska skolan bevakas mer än andra skolor i kommunen. En orsak till det är antagligen på grund av att skolan vid åtminstone ett tillfälle har fått stark kritik av skolinspektionen. En annan orsak är Fredrik Lundgrens (FP) omorganisation av Strängnäs stads kommunala skolor. Den i huvudsak negativa kritik skolan har utsatts för har fått för stora proportioner, ingen tvekan om det.

Fredrik Lundgren skriver i dagens tidning: "Dagen innan Catharina lämnade in sin kontaktpolitikerrapport kom den flerfaldigt prisbelönta skoltidningen i Stallar­holmen Magazinet ut med sitt mars­nummer. Där fanns ett fyrasidigt reportage om Paulinska skolan. Rubriken var 'Paulinska skolan bättre än sitt rykte'. Artikeln innehöll några kritiska anmärkningar men avslutades med följande samman­fattning: 'Men vi upplever inte att mobbningen är starkare än på andra skolor. Lärarna verkar brinna för sin skola och att ta tag i mobbingsituationer på ett bra sätt. Matsalen är underbar och de lärare vi träffat är trevliga. Paulinska skolan är verkligen inte värd sitt dåliga rykte.' Sammantaget får skolan betyget 4,25 av 5 möjliga poäng. Efter att själv ha besökt Paulinska skolan varje dag i en månads tid är min bild mer i linje med Magazinets än med Catharina De Geers."

Jag är också övertygad om att Paulinska skolan är bättre än sitt rykte. Men, jag är också övertygad om att skolan inte är redo för att bli en 4-9 skola. Allt det här började med Lotta Grönblads (S) dröm om en stor centrumskola. Det är en dröm jag inte delar. Det verkar ha gått prestige i Lotta Grönblads och Fredrik Lundgrens önskan om en central jätteinstitution. De borde backa. Gör om, gör rätt, för barnens skull!

1 kommentar:

Anonym sa...

Angående alla skriverier om Paulinska skolan.

Jag blir ytterst beklämd när jag ser alla dessa skriverier om Paulinska skolan och när beslutsprocessen och åsikter om verksamheten på Paulinska hela tiden blandas ihop.

Den frustration som många föräldrar känner över hur processen runt omorganiseringen gått till är en sak men att den låts blanda in elever, föräldrar och personal på Paulinska skolan i samma känslomässiga frustration är en annan.

Jag arbetar på skolan och tycker att det är synd om våra elever som hela tiden får höra att de har valt en skola som är så fruktansvärt dålig och när de inte får möjlighet att känna sig nöjda och stolta över sin skola. Sedan är det självklart så att vi har områden på skolan som vi aktivt arbetar med, en situation som vi delar med samtliga skolor i Strängnäs kommun.

Det som är ytterst svårt för mig att förstå är också hur så många vuxna så tydligt väljer att ta avstånd från en del barn som bor i Strängnäs kommun, det vill säga särskilt dem som går på Paulinska skolan. Vad har dessa barn gjort för att förtjäna denna behandling? Känslan som förmedlas till mig är att det är skillnad på egna och andras ungar.

Jenny

Kurator på Paulinska skolan