söndag 18 mars 2012

En bra skola för alla...

Per Kornhall, undervisningsråd vid Skolverket, har skrivit artikeln "Principen om en bra skola för alla gäller inte längre" i DN.

Kornhall skriver: "Olikvärdig skola. Förr var principen en enhetsskola där villkoren för alla barn skulle vara lika och alla ha samma chans. Men sedan 1990-talet har skolans likvärdighetsuppdrag blivit alltmer uppluckrat. Skolan blir helt enkelt allt mindre en skola för alla och alltmer en skola för dem som har föräldrar med resurser. Det är nu dags att dra i nödbromsen och utan ideologiska skygglappar fundera över hur vi skapar en skola som är bra för alla barn."

Kan vi göra det? Dra i nödbromsen och utan ideologiska skygglappar fundera över hur vi skapar en bra skola för alla? Det blir svårt för Socialdemokrater som av födsel och ohejdad vana är emot allt som inte drivs av det offentliga. Det blir lika svårt för Moderaterna som av någon outgrundlig anledning är djupt skeptiska till allt som inte är privat eller drivs i privat regi. Det blir väl de små partierna som får vägleda dessa två konservativa partier ur deras låsta ideologiska grottor? Våra barn förtjänar en bra skola; en skola där alla får blomma.

Kornhall påpekar: "Sverige sjunker i de internationella mätningarna. 24 procent av de 15-åriga pojkarna i Sverige hade inte funktionell läsförmåga i senaste PISA-undersökningen. På senaste nationella provet hade 19 procent av eleverna inte godkänt i matematik (jämfört med 9 procent 2003). Det innebär att tiotusentals barn har tillbringat nio år i skolan utan att lära sig räkna eller läsa. Den svenska försämringen i PISA förklaras mest av att våra sämsta elever har blivit sämre." Att inte ha en funktionell läsförmåga i ett kunskapssamhälle är en tragedi för individen det handlar om. I ett demokratiskt samhälle är skolan den viktigaste och mest avgörande faktorn, tycker jag. Det är i skolan man skall och kan bygga "broar" och jämna ut orättvisa skillnader. Så var det förr och så borde det vara nu.

Kornhall fortsätter
: "Man skulle kunna fortsätta att rabbla siffror om hur olikvärdigheten förstärks genom alla reformer, om hur olika man satsar hos olika huvudmän, om hur slentrianmässigt skolan sköts av många kommuner och om hur vissa friskolor har bedrövlig kvalitet på grund av vinstintresse från ägare. Men den viktiga poängen är att vi medvetet har skapat en olikvärdig skola och att många barn drabbas nu hårt av detta." Det är det våra politiker borde fundera på. Hur kunde det bli så här? Och vad kan vi göra för att stoppa denna katastrofala och negativa utvecklingen?

Kornhall ställer en viktig fråga: "När en femtedel inte kan räkna eller förstå en dagstidningstext – vad tror ni att vi får för land om tio år, om tjugo, om trettio?"

1 kommentar:

Anonym sa...

en skrämmande tanke!muko