lördag 4 februari 2012

Politiker får för mycket pension

Den 9 januari bloggade jag om politikerpensionerna som betalas ut i vår kommun. Jag redovisade uppgifter jag hade fått från kommunen. I dag berättar Strengnäs Tidning att två politiker har fått för mycket betalt.

Centerns Torgny Jonsson
fick för mycket förra året. Torgny säger till tidningen: "Missen från min sida var att jag inte räknade med arvodeshöjningarna i juni". Han kommer att betala tillbaka pengarna. Min uppfattning är att Torgny är den bästa ordförande vi har haft i kommunstyrelsen någonsin alla kategorier. Som ordförande var han lyhörd, inkluderande och rättvis. Han gjorde aldrig skillnad på någon. När jag kommenterade hans humanistiska och sympatiska framtoning vid ett tillfälle så sa han till mig att han hatade mobbning. Han berättade också att han tyckte särskilt illa om när människor slängde runt sig med begrepp som rättshaverister och dylikt. Man blir glad när man träffar Torgny. Hans politiska ledarskap gav i alla fall mig hopp under tunga stunder. Han är en hederlig och ärlig människa.

Leif Lindström (S) har också fått för hög pension. I hans fall så handlar det inte bara om förra året. Leif har fått för mycket betalt tre år efter varandra. Han påstår att han inte har fått några uppgifter om att han har fått fel pension. Det måhända. Men, samtidigt berättar Hélène Brodin Rheindorf (förr KD, nu M) att det är jätteenkelt. Det är inte svårt att göra rätt, säger hon. Hélène har alltid varit mycket påläst och noggrann. Det skall politiker vara. Frågan är: varför är det som är lätt för Hélène så svårt för Leif Lindström?

Inga kommentarer: