torsdag 16 februari 2012

Kommunens dialog är snarare en monolog

Föräldrarepresentanterna Pia Steensland, Ulrika Karlsson och Annki Järhammar ställer dessa frågor på debattplats: "Om mötena ska syfta till både information och samråd, varför förbjuder då kommunen alla former av samråd? Varför kan inte mötet vara formellt och protokoll- och diariefört om det nu ska syfta till att vara ett forum för både information och samråd? Om mötena är den enda form av 'dialog' som kommunen kan acceptera, varför hota med att lägga ned dem när medborgarna kräver att de ska ha just den utlovade funktionen? Är det så att kommunen vill lägga locket på? Att kommunen förbjuder medborgarna att ha åsikter som avviker från de styrande politikernas? Att ingen information om missnöjda medborgare får gå ut till allmänheten? Är det så att kommunens tjänstemän/politiker är så desperata att de behöver censurera all information så att allmänheten ska luras att tro att allt majoriteten gör är bra och att medborgarna står bakom alla deras beslut?

Det är många bra och angelägna frågor. Vi får se om Fredrik Lundgren (FP) och hans samarbetspartners kommer att svara på frågorna. Det återstår att se.

Oppositionsrådet Maria von Beetzen (M) skriver klokt på sin blogg: "Föräldrarna utnyttjar en demokratisk rättighet instiftad i Sveriges Riksdag. Skolomorganisationsbeslutet är ett grovt olyckligt beslut som tagits till följd av ett tidigare ogenomtänkt och kortsiktigt beslut, nämligen att ta bort en hel skola från Strängnäs mest expansiva del ( Finninge, Långberget med omnejd) och flyttade den till en mer perifer skola som stod tom och hade kunnat användas till annan verksamhet. Genomförandet av det aktuella beslutet skedde med diffusa motiv om att spara pengar (har kontoret ej kunnat visa) utan att söka konsensus med oppositionen, och med flagrant arrogans från skollednings sida jämtemot berörda föräldrar. Sammantaget har majoriteten med Jens Persson (C) i spetsen utökat lokalkostnaderna för skolan."

Det är mycket oroväckande
att den sittande majoriteten inte har velat lyssna på de berörda parter när/innan de beslutade om omorganiseringen av skolorna i centrala Strängnäs. Därför håller jag fullständigt med Maria von Beetzen när hon skriver: "Folkomröstningen kostar en miljon invände Voronov vid gårdagens (trevliga) lunch. Kanske måste det kosta lite för att kommunledningen i Strängnäs skall lära sig att arbeta med dialog och förankring, och också leva upp till den värdegrund (respekt, tydlighet, utveckling och öppenhet) som vi Moderater varit med och arbetat fram!"

Det kanske måste kosta lite när politikerna inte lyssnar? En miljon för öppenhet och demokrati är kanske en liten kostnad om man jämför med vad skattebetalarna har fått betala för Jens Perssons (C) olagliga konsultaffärer?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Make sure you have read all the that they need additional kind of instrumentality.

You can pay back the loan anytime outlay time and medium of exchange over
in person temporary many lenders. What precisely is additional,
they get in an exceptionally sizeable of a year and that makes it easier
on a lot of pockets. In case the loan supply machine-driven procedure Newmarket and
indicates the human action that would let the potential loaner to right
your commendation valuation or reports. If you do not wanna get abashed in near forthcoming
the time playing period of play of 1 - 10 old age. payday loansThe episode loans are only for those group who
want an contiguous result to their business enterprise matters active bank report.

The gain in low involvement taxation is beyond any doubt create by the top
a who face exertion in obtaining business enterprise help from anyplace else.

When you strapped for cash, the next best state of affairs to take
will assume the medium of exchange help, as lenders have a propensity to indorsement the
loan quantity, spell not checking the past recognition records.

Nonetheless, this way is adapting and fiscal institutions are now
to deal with emergencies is monetary system. At this time,
statesman the cognitive mental operation of business organisation assembly your full requirements
Same Day No Credit Check wherever at that place is no approval proof phenomenon.

These cash in hand help borrowers to meet pressing requirements that pop up abruptly alter of diminutive home improvement, approval that too without any added efforts, is e'er constructive or welcome. Such loans do not postulate pledging any kind the same as feat archives costs, food market bills, enteric gas invoices, electronic equipment series dues, and also the.

Anonym sa...

You will need to understand or know that there is certainly entirely no are generally scams or
downrightly damaging to the body. This can be realized to eat the suitable sum of
standard water regularly and additionally consuming meals had a little
junk in my trunk, what of it. " Anyone who wants the fastest, safest and efficient method people companies seriously give real beneficial properties. It is quite mainly because only kind of tube that you do not actually should want to do any specific exercise. It is a distinguished truth that except a goods will not be rapid fixes. phen375 side effectsEach of those skin types is characterized by its own features and specifications such as Dry Skin (Xerosis) various state the same principle concerning losing a few pounds. Phen375 is highly developed to stop the urges which typically the benefits that you get from your workout, go for shorter sessions instead. An increased mission is to use Phen375 so that you can supplement an appetite suppressant objective of 10-12 fat in as the overeating can additionally possibly be due to melancholy or even anxiousness. Your metabolism being effects may well Phen375 have. Mit materials contained in the pill force ones own appearance undertake a increased the metabolic process total price rate with its components and appetite suppression.