tisdag 7 februari 2012

Jobba till 75 år?

21 september 2008 skriver jag så här på min blogg: "Det finns flera orsaker till att jag under lång tid har funderat över vårt behov att göra arbetslivet mera flexibelt. Vi är så låsta i att se 40 timmars arbetsvecka och pensionsålder vid 65 som norm när vi tittar på vårt yrkesverksamma liv; vi begränsar oss genom att titta på ålder mera än på livssituation."

Huruvida statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har haft samma tankar som jag, när han i dag flaggar för höjd pensionsålder, kan jag inte svara på. Jag är heller inte helt säker på att mitt önskemål, om en mer flexibel arbetsmarknad, uppfylls genom detta förslag.

När min svärfar Olle Wennerberg gick i pension, han var brandchef i Södertälje, fick man inte arbeta längre än till 65. För några år sedan ändrades lagen och man kunde arbeta fram tills 67 år om man ville. Olle ville i alla fall gärna fortsätta arbeta och började vid 66 års ålder att köra buss. Det gjorde han fram tills han fyllde 77 år.

Det har varit svårt för Moderaterna har få någon uppmärksamhet i media på sistone. Juholt och Hägglund har ju tagit all utrymme. Men, nu är det alltså Fredrik Reinfeldts tur. Vad skall man säga. Antingen är det ett bra förslag eller så är det bara ett suveränt PR-trick! Fredrik Reinfeldt kan själv gå i pension när han är 50 år och få en pension på minst 37 600 kronor fram till 65-årsdagen. Det är förståeligt om någon tycker det är provocerande.

Jonas Gardell twittrar: "Reinfeldt vill att vi jobbar tills vi blir 75. Tja om det är att vårdas av Carema som är alternativet så sliter vi väl tills vi stupar."

Markus Blomberg twittrar: "Vi måste tala om det i grunden sjuka i att vi har ett samhälle som leds av stillasittande politiker som accepterar massarbetslöshet."

Anders Kilander twittrar: "Jobba till 75, säger Reinfeldt. Medellivslängd för kvinnor: 83,26 år. Svenska män dör redan vid 78,59 års ålder. Jippi! De gyllene 3,6 åren."

Inga kommentarer: