lördag 4 februari 2012

Fredrik Lundgren (FP) tar tag i skolan?

Skolrevoltledaren Mats Persson uppmanar Fredrik Lundgren (FP) och company, i insändaren "Dölj inte skolproblem", att de skall ta tag i problemen i stället för att dölja dem med omorganisationer och annat. I dagens tidning har bland andra Fredrik Lundgren (F) skrivit insändaren "Vi tar tag i skolan". Vilken provocerande rubrik; "Vi tar tag i skolan", just nu vill nog de flesta föräldrar att Fredrik Lundgren (FP) och company inte kommer i närheten av någon skolfråga alls!

Resultatet av Fredrik Lundgrens omorganisering av skolan kommer att leda till att flera elever kommer att börja i tex friskolan Roggeskolan. Den skolan Fredrik Lundgren var vicerektor på innan han blev ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Roggeskolan skall nu även ta emot årskurserna 4 och 5. Vilket kommer att leda till att flera miljoner kronor till kommer att flyttas från den kommunala skolan till en friskola. Jag har inget emot att det finns friskolor. Men, jag ifrågasätter ledande politikers omdöme och moral när beslut de tar gynnar friskolorna.

Inga kommentarer: