fredag 10 februari 2012

Fredrik Lundgren (FP) stjälper den kommunala skolan

Till hösten 2012 skall Roggeskolan, som är ett högstadium, även ta emot årskurs 4 och 5. Elevpengen för de är kronor 70 262 per elev och helår.

När Fredrik Lundgren (FP), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, får frågan om vad det betyder för de kommunala skolorna om friskolorna tar fler elever, svarar han: "Det innebär ingenting, omorganisationen fortsätter. Det är intressant att notera att fristående organisatörer anpassar sig efter den kommunala organisationen, det tycker jag verkar rimligt".

Ett uppseendeväckande svar från en som skall företräda den kommunala skolan, tycker jag. Lundgrens omorganisering av den kommunala skolan är huvudorsaken till att många elever nu antagligen kommer att lämna den kommunala skolan. Det sägs att Roggeskolan skall utöka sina platser med ca 100 elever. Det blir minst 7 miljoner kronor per år, som flyttas från den kommunala skolan till Roggeskolan.

Jag skriver i en insändare: "Den skolan som Fredrik Lundgren var vicerektor på innan han blev ordförande för barn- och utbildningsnämnden. Den kommunala skolan 'blöder' kraftigt när fler och fler elever väljer att börja i friskola. Friskolekramaren Fredrik Lundgren skall på sin nya position företräda den kommunala skolan. Han skall tillsammans med sina allianssyskon i majoriteten se till att den kommunala skolan är konkurrenskraftig".

När Ann Landerholm (M) ville "ge bort" Karinslundsskolan till Europaskolan, fick hon lämna sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande. Nu har Fredrik Lundgrens beslut om omorganisering av skolan direkt gynnat Roggeskolan; hans förra arbetsplats. Hur länge skall han få hålla på?

Inga kommentarer: