tisdag 7 februari 2012

En frisk 50-åring ska inte leva på pension

Jag kommer ihåg när politikerpensionerna kom upp till diskussion på slutet av 90-talet. Då fanns det stor irritation över att tex Leif Lindström (S) skulle få så mycket pengar utan att behöva arbeta. Hélène Brodin Reindorf (fd KD, nu M) var inte alls glad över detta. Brodin Reindorf var ordförande i personalutskottet när frågan var aktuell. Hon hade alltså full insyn i alla detaljer som rörde politikerpensionerna. Enligt dagens ledare så var hon själv mycket kritiskt till att höja "fribeloppet" helt till hon själv skulle få glädje av någon höjning. Ledaren skriver:

"Brodin Rheindorfs situation är extra pikant. När åldersgränsen på 50 år infördes diskuterades också en höjning av det belopp som man tilläts tjäna innan politikerpensionen började sänkas. Då var hon heltidsarvoderat kommunalråd och argumenterade emot höjningen som heller inte blev av. Men när en ny politisk koalition minskade Brodin Rheindorfs arvoderade tid 2007 och hon själv blev berättigad till politikerpensionen, ändrade hon åsikt om 'fribeloppet', som också höjdes från ett till fyra prisbasbelopp (2012 är ett prisbasbelopp 44 -000 kronor)."

Pikant var ordet!

Maria Crofts skriver i DN: "Ska politikerna få svenskarna att arbeta högre upp i åldrarna måste de föregå med gott exempel. Det är omöjligt att förklara varför ett vårdbiträde ska fortsätta att jobba efter 65 när riksdagsledamöterna kan sluta vid 50 års ålder." Detsamma gäller i allra högsta grad kommunpolitikerna.

Inga kommentarer: