torsdag 23 februari 2012

Används pengarna rätt?!

Eskilstuna-Kurirens ledarsida skriver: "I debatten om skolpolitiken i Strängnäs brukar belopp som fem och tio miljoner kronor kvala in i kategorin betydande satsning. Men samtidigt med detta rullas det betydligt fler miljoner runt saker som ytterst få överblickar och förstår. Kommunens moderater gör det uppenbarligen inte, när de på debattplats undrar hur 29 miljoner i tillväxtsatsningar egentligen spenderas. Deras inlägg innehåller en del slängar mot majoriteten som tillhör det politiska spelet, men kritiken och frågorna är högst relevanta. Även ett otränat öga kan se det stora anslaget som i budgeten går under namnet 'kommunchef/tillväxtgrupp'. 29 miljoner per år är mycket pengar. Väldigt mycket. Det motsvarar en skattehöjning på runt 50 öre per intjänad hundralapp. Man kan även jämföra med kulturen. På det lägger Strängnäs kommun 25 miljoner per år. Totalt."

Vi är flera som undrar över om kommunens pengar används rätt? Det var länge sedan det fanns någon öppenhet kring dessa frågor i vår kommun. Helt sedan Folkpartiet och Centerpartiet slängde ut Moderaterna i kylan 2008 har politiken i Strängnäs blivit alltmer sluten, stängd och odemokratisk. Politiska beslut tas numera bakom stängda dörrar utan insyn. Hade allt detta elände hänt i andra delar av världen så hade det kallats för diktatur. Därför är det mycket välkommet att ledarsidan ställer dessa kritiska frågor. All heder åt dem.

Ledarsidan skriver: "Det är lätt hänt att kommunpolitiker i jakten på omedelbara resultat fokuserar fel saker, som stora ekonomiska satsningar för att locka företag. Förutom att dränera kommunen på pengar tar det energi från viktigare uppgifter i vardagen. En kommuns väg till framgång är nämligen inte snabba klipp utan mödosamt, oglamoröst gnetande där det tar lång tid att nå resultat." Helt rätt! God kommunpolitik handlar oftast om hårt arbeta och att ha ett långsiktigt fokus- och perspektiv. Där har den sittande majoriteten mycket att lära. Just nu är de mest upptagna med att dränera den kommunala skolan på resurser till fördel för friskolorna. Med tanke på att Socialdemokraterna är det största partiet i denna oheliga allians så kan man fundera över vad de håller på med? Att satsa på skolan är så oerhört viktigt. Barnen är vår framtid; vårt allt. Den politiker som inte har fattat detta har inte förstått mycket.

Efter allt som har hänt i Malmö den senaste tiden, så har polischefen i Malmö sagt att det är bättre att satsa mycket på skolan än på polisen. Man får igen det mångdubbla på att satsa på våra barn när de är unga. En trygg och bra skolgång för våra barn är den bästa investering ett samhälle kan göra. Det är dags att även politikerna i den sittande majoriteten i Strängnäs kommun inser detta faktum. Att friskolekramaren Fredrik Lundgren (FP) skulle tycka så är väl bara en ouppnåelig dröm. Men, det finns andra mycket klokare politiker i vår kommun som säkert vill satsa på barnen. Det är i alla fall vad jag tror och hoppas på.

Inga kommentarer: