tisdag 31 januari 2012

Strängnäs är en kommun med stora möjligheter

Har varit på två strategidagar i Västerås tillsammans med kommunstyrelsen och samtliga presidier i nämnder och kommundelsråd. Det var både spännande och givande. Vi var alla överens om att Strängnäs kommun har alla möjligheter i världen till att lyckas bli en drömkommun. Kommunens närhet till flera stora städer, däribland vår vackra huvudstad Stockholm, var en faktor som lyftes fram. Värt vackra läge vid Mälaren var ett annat. Kommunchefen påpekade att det fanns två viktiga parametrar för att kunna lyckas med allt detta. Det första var läget, var en kommun ligger. Det andra var det politiska ledarskapet. Vårt läge är det ju inget fel på. Men, det politiska ledarskapet? Jag tycker det finns stora brister där, tyvärr.

Kommunchefen kommenterade vid flera tillfällen att vår ekonomichef såg oroad ut. Hade han varit riktig uppmärksam hade han sett att flera av oss nästintill tappade hakan flera gånger. Den ena gången var när SEVAB:s VD gick fram i talarstolen och hurtigt deklarerade att kommunen nu behöver ett nytt reningsverk, helst i går, och att det kommer att kosta i runda slängar 500 miljoner kronor. Jag tror vi var många som fick hicka!

Fyrklövern lovar underhållning i sommar. Det var dock inget som togs upp på mötet. Den sosseledda majoriteten har uppenbarligen pengar vi andra inte känner till.

3 kommentarer:

Mats Werner sa...

Nämen, Margit! Är det inte underhållning nog att bara åskåda rödklöverns hela agerande!

Och varför hicka till över ett litet reningsverk för en futtig halv miljard (=kraftvärmeverket!)!

Persson Inc. uttryckte det så träffande en gång: "Det är bara en driftsproblematik! Det är ingen låneproblematik"!

Med andra ord – låna på bara!

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Det mest konstiga var att ekonomichefen blev lika överraskad som oss andra, hon visste uppenbarligen inte om detta innan VD:n för SEVAB berättade det.

Per Wedlin sa...

I samband med avtalet med Stockholm Vatten frågade jag om kapaciteten i avloppsreningsverken. "De räcker till", fick jag till svar. Detta är underligt då vattenledningen till Stockholm ju motiverades med kapacitetsbrist i Visholmsverket.

Min undran har förnyats i samband med den inte alltid välkommna utbyggnaden av VA-områdena.

Nu kommer svaret.

Normalt står avloppsreningskostnaden för 60-70% av VA-kostnaderna. Det är därför inte sannolikt att det funnits så stor överkapacitet i Gorsingeholm och Ärnäs.

Ytterligare ett oroande problem är att Sevab inte är säkra på om de vid ett längre avbrott på stockholmsledningen kan få igång dricksvattentillverkning i Gorsingenholms industrivattenverk. Man har därför börjat söka grusåsar som reservvattenkällor. Att ansluta och iordningsställa sådana är heller inte gratis.