måndag 5 december 2011

Leif Lindström (S) borde avgå

Äntligen har oppositionsrådet Maria von Beetzen (M) börjat agera som ett riktigt oppositionsråd, tack. Maria von Beetzen säger till tidningen rörande krisen inom SEVAB: "Det är med den bakgrunden som oppositionsråd Maria von Beetzen (M) nu kräver styrelseordförande Leif Lindström (S) avgång. - Sevab är inte längre bara i en kris, man är i en akut kris. Hon menar att det nu krävs en handlingskraftig styrelse som fokuserar på att ta bolaget ur krisen. - Det är helt nödvändigt. Han måste lämna helt. Vi behöver en ny opolitisk styrelseordförande som är professionell och har erfarenhet av att leda stora bolag, säger hon."

Jag träffade Leif Lindström när jag började i Strängnäspolitiken 1994. Han var en av de där gamla sossepamparna som hade hållit sig kvar i politiken. Inte för att han ville förändra samhället, nej snarare för att han ville behålla sina arvoden så han skulle slippa arbeta. Det blir nog lätt så när man har blivit en riktig pamp. Lotta Grönblad (S) och Leif Lindström är goda vänner inom politiken; kanske för att de är av samma skrot och korn? Jag tycker att det är bra att Maria von Beetzen nu säger ifrån. Det behövs en professionell ledning i SEVAB. Ingen kan tycka annorlunda. Det går mycket dåligt för bolaget. Något måste göras.

Dags att vända blad, dags att göra om och göra rätt!

2 kommentarer:

Mats Werner sa...

Fall inte in i Marias/tidningens felaktiga terminologi, Margit! Med ett företags "ledning" avses VD och ev. ledningsgrupp, inte styrelsen och dess ordförande. VD gör ett utomordentligt gott jobb och utan det hade vi t.ex. aldrig förmodligen haft en aning om de oegentligheter som ligger bakom ett hål i VA-kollektivets tillgångar på 50 miljoner kronor! Pengar som VA-kollektivet dyrt fått betala höga taxor motsvarande, år ut och år in! Och DET är inte SEVABs fel! Ryt om detta i fullmäktige istället för att bråka med betongsossar som ändå är bakbundna av fullmäktiges beslut om kraftvärmeverk och stadsnät. Ändra de besluten, se till att det utreds om andra kan vara med och äga kraftvärmeverket och säljs eller lägg ner stadsnätet! Besluta att skriva ner SEVABS VA-revers med 50 miljoner motsvarande de "anläggningstillgångar" som aldrig funnits (?) och ge dem en rimlig ränta. Allt det är frågor som fullmäktige äger och inte SEVAB eller dess styrelseordförande.

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Jag har inte sagt något om att VD:n skall gå. Vad jag har förstått så gör hon ett mycket bra arbete. Jag håller med Maria om att man behöver proffs på den posten Leif Lindström har i dag.