tisdag 22 november 2011

Sverige behöver ett liberalt parti

På face-book finns det flera liberala partier eller rättare sagt liberala grupper då de inte har blivit "riktiga" partier än. Liberaldemokraterna är ett; Liberala partiet ett annat och det finns säkert flera. Förra hösten blev jag tillfrågad om jag ville vara med och starta ett liberalt parti i Sverige. Det finns uppenbarligen många liberaler som letar efter en politisk hemvist i detta land. Vad är det Folkpartiet gör fel? Varför vill inte alla dessa liberaler gå med i FP? Många har lämnat FP. Vad tänker Folkpartiet göra åt saken? Tänker de fortsätta skrämma bort duktiga människor? Vill de bara vara en liten klubb för likhetstänkande personer? Det verkar ju inte vara så högt i tak hos FP i dag.

Media bevakar just nu hårt krisen inom Kristdemokraterna där en äldre herre (Mats Odell) och den sittande partiledaren Göran Hägglund slåss om makten. Men varför bryr media sig inte om vad som händer inom Folkpartiet? Partiet tappar medlemmar. Folkpartiet attraherar inte alla liberaler? Varför gör de inte det? Det tycker jag är ett intressant fenomen. Vad är det som sker?

Jag skulle önska att Folkpartiet blev ett naturligt val för alla liberaler. Då skulle FP bli ett stort parti och de liberala frågorna skulle få en mycket större plats i svensk politik. Så är tyvärr inte fallet nu. Folkpartiets ledare borde fråga sig varför det inte är så. Eller vill de vara en liten klubb för intern beundran? Då har vi ett problem. Då är det inte längre bara KD som riskerar att åka ur riksdagen. Om FP fortsätter att nonchalera det faktum att liberaler lämnar partiet är de illa ute. I Norge var FP:s systerparti Venstre både sturska och döva och de åkte ur Stortinget vid förra valet. Är det vad FP vill?

10 kommentarer:

Gunnar Swahn sa...

Det kanske är dags att börja längst ner. Med detta menar jag i Strängnäs. Tror att det är liknande i många fler kommuner. En sanering borde ske.

Gunnar Swahn

Margit Urtegård sa...

Hej Gunnar.

Det ligger mycket i det du säger. FP i Strängnäs är nog inte så liberala som man skulle önska. Jag hoppas att det blir bättre snart. Min dröm är att få se ett stort och starkt FP i framtiden. Om det skall ske måste partiet börja lyssna på alla de liberaler som just nu inte känner sig hemma i FP och därför har lämnat partiet. Sverige behöver ett starkt liberalt parti. Jag hoppas att Folkpartiet kan axla det ansvaret.

Gunnar Swahn sa...

Hej Margit,

Jag håller med dig till 110%. Vi kan bara hoppas på att flera skall börja inse vad ett stort och starkt FP i framtiden innebär.

Patrick Baltatzis sa...

Intressant betraktelse Margit,
problemet med FP är att de inte är liberalt, varken i Strängnäs eller på riksnivå. Och frågan om det kan bli det under militärens ledning.
När moderaterna tränger in sig i mitten står det liberala hoppet nu till centern, där det tydligen finns möjligheter för liberaler i o m Annie Lööfs tillträde. För det som inte tror på Annie, och de som orkar blir det till att bilda eget. Philip W:s initiativ blev det inget av. Liberaldemokraterna har beslutat sig för att bilda parti och är överlägset längst gånget i den avseendet, med en fungerande styrelse och en grupp på 15 personer över hela landet som jobbar med att forma en liberal politik är i gränslandet mellan socialliberalism och libertarianer. Liberala partiet är hardcore marknadsliberaler, förespråkare av en nattväktarstat m m. En i mitt tycke alltför cynisk liberal riktning. Så vill ni ha ett frihetlig liberal kraft men mänskliga förtecken tycker jag att ni ska söka er annorstädes än FP. Det kanske är den signal FP behöver för att röra sig i liberal riktning.

Margit Urtegård sa...

Hej Patrick.

Tusen tack för en klok och intressant kommentar. Liberaldemokraterna är säkert bra på många sätt, men jag upplever att de har fastnat i sexköpslagen och drogfrågan. Själv är jag för sexköpslagen, den kan säkert förbättras, men den behövs, det är min uppfattning. När det gäller drogfrågan så är många liberaldemokrater alldeles för drogliberala för min smak. Jag arbetar själv med missbrukare och har tidigare arbetat inom kriminalvården i 9 år och på ett flickhem i tre år. Att "släppa" knarket fritt är inte vad jag tror på direkt. Jag vet att det finns olika åsikter inom Liberaldemokraterna också och jag ser med spänning fram emot att se vad som händer med partiet framledes. Men, jag har en dröm om att Folkpartiet skall klara av att bli ett parti för alla liberaler i framtiden. Vi får se hur det blir med det. Men, hoppet är ju det sista som lämnar en människa. Jan Björklund är nog inte Folkpartiets egentliga problem, han vill mycket och väl, men det finns en hel del människor inom FP, som det finns i alla etablerade partier, som inte är särskilt toleranta för oliktänkande och det är ett stort problem. Klarar FP att göra något åt detta så har de kommit långt.

Margit Urtegård sa...

Hej Gunnar.

Sverige behöver i alla fall ett stort och starkt liberalt parti, ingen tvekan om den saken. Folkpartiet kan bli det partiet, det är vad jag tror och hoppas på.

Patrick Baltatzis sa...

Ja, man kan ju avfärda Liberaldemokraterna genom att säga att det bara handlar om sex och knark. Och då gör man som de flesta, man frågar sig inte varför partiet driver dessa frågor, bland många andra bör väl tilläggas.
Anledning är att partiets frihetstanke utgår från begreppet kroppslig autonomi, eller självbestämmanderätt om du så vill. Det är självklart att vi bestämmer och kan ta ansvar för våra egna handlingar. I en liberal stat är det så. Men om vi tänker efter så är det ju inte så realiteten. Vad får vi egentligen göra och inte göra med vår egen kropp?
En utgångspunkt som liberaldemokrat är att jag får göra med min kropp vad helst jag vill så länge jag inte skadar någon annan. Det är en rimlig ståndpunkt, men väldigt kontroversiell i praktiken. Jag får inte dödshjälp om jag lider i livets slutskede utan att kriminalisera den som hjälper mig om jag önskar att avsluta mitt liv. En 14-åring tjej kriminaliserar en 16-åring kille om de har sex. Jag kan inte ägna mig åt sexarbete om jag gärna vill utan att kriminalisera den som köper sex av mig.
Det här är ett sätt för staten att säga till oss att det vi gör är fel, att vår sexlust är fel...och att vi med vårt beteende är en fara för andra osv. Det är en inhuman och moralistisk lagstiftning som skuldbelägger saker som i grund och botten inte har några offer. Men staten ser till att det blir det.
Jag får inte inneha eller röka cannabis, trots att jag får dricka alkohol som skadar massor av människor och som resulterar i tragedier i familjer. Det är dubbelmoral och baseras på det antagandet att vi inte kan hantera andra droger än alkohol.
Vilka droger ska vara legala och varför? Och vem tror på allvar att cannabis inte förekommer bara för att det är olagligt? Ser man på länder där det är legalt med innehav så är effekterna på missbruk likvärdigt med Sverige. Varför skulle en avkriminalisering av narkotika i Sverige inte fungera? Är man rädd för kostnaderna av missbruk? Är man rädd för att människor inte förstår sitt eget bästa? Är det bara med hjälp av lagstiftning som politiken kan skapa förändringar och sunda förhållningssätt till droger och missbruk?
Liberaldemokraterna vill reducera antalet förbud i Sverige. Vi tror på att människor vill väl, förstår sitt eget bästa, att kan ta ansvar för sina egna handlingar och inte frivilligt gör sig till offer. Det innebär inte att vi inte ser problem kan uppstå i en liberal stat, men vi föredrar de mångas frihet framför de fås.

Mats Werner sa...

Jag tror nog trots allt att det är som Gunnar säger. Det är på gräsrotsnivå man förlorar medlemmar och då inte på grund av partigrogrammet! Som det nu ser ut skulle jag rösta FP i riksdagsvalet men skulle aldrig kunna förmå mig att göra det lokalt.
Jag har också med nyfikenhet tagit del av Patricks nya liberala parti, men faktiskt funnit det lite för liberalt för mig. För mig känns det snarare som ett parti som ligger utanför gamla Moderaterna än utanför FP.
Jag saknar den sociala omtanken som också Margit berör. När jag en gång som ung blev Folkpartist efter att ha vuxit upp i ett "högerhem" så var det väl just för att jag fann kombinationen av den personliga friheten och den sociala solidariska omtanken. Ibland måste vi andra som kollektiv förhindra att våra medmänniskor far alltför illa även om dessa kanske uppfattar det som om samhället lägger sig i något som de själva vill avgöra.

Patrick Baltatzis sa...

Kul att du åtminstone kikat på Liberaldemokraterna i Mats! Vi har förhoppningsvis ett moget partiprogram till 2013 som jag ska försöka påverka så att det inte går alltför långt åt höger.
Nattväktarstat tror jag överhuvudtaget inte på och det finns övervägande socialliberaler.
Däremot är vi ett parti som vill ha mer frihet, mindre moral och förbud, och större acceptans för exempelvis familjens och vuxnas betydelse för barn och unga i samhället. På det hela taget finns det personer med stort socialt pathos i den styrgrupp som jag har förmånen att få vara med i.
Samtidigt är det så att L attraherar personer som förespråka extrema varianter av liberalism. Det beror, tror jag, på partiets historia med Alexander Bard som grundare, och att det inte finns ett färdigt partiprogram utan bara ett manifest.

Michael Gajditza sa...

Klockan är tidigt så jag latar mig lite och kopierar in ett svar till Margit som jag ursprungligen skrev på vår facebooksida.

Hej Margit Urtegård och välkommen! Jag heter som du vet sedan tidigare Michael Gajditza och jag är ordförande i den interimstyrelse som så sakteliga för oss till ett registrerat parti och till en första partistämma.

Låt mig börja med att slå fast att detta är facebook och att enbart detta faktum innebär att diskussioner som förs här kan bli ganska spretiga. Samtidigt så kan jag också konstatera att jämfört med andra politiska sidor så har vi en debatt här som verkligen lever och som under det gångna året omspänt ett fantastiskt stort antal frågor.

Bland dessa frågor finns de du nämner och att dessa diskuteras rätt flitigt beror ju i sak på att det är frågor där vi är kontroversiella och sticker ut. Tar man varje fråga för sig och ställer dom mot andra politiska frågor så finns det självfallet frågor som väger tyngre men dessa frågor har sin fullständigt givna roll som tydliga symbolfrågor.

Man kan nog säga att för den som vill kalla sig genuint liberal är t.ex frågan om kroppslig autonomi en central fråga och på inga andra områden än narkotikapolitiken och sexköpslagen framstår den frågan som allra tydligast. Här finner du alltså en förklaring till att dessa frågor diskuteras ganska frekvent och återkommande. Att dessa debatter också hettar till har också det sin förklaring i att det handlar om så grundläggande centrala begrepp i dessa symbolfrågor.

På frågan om vilka vi vill nå så blir svaret alla de som i valet 2010 la sina röster på partier som de kände tveksamhet inför gällande deras liberala grundideal och själ. det är vår uppfattning att det bland riksdagspartierna idag saknas ett genuint liberalt alternativ. Detta åskådliggörs som tydligast i integritetsfrågorna och jag menar att den som står bakom lagstiftning som FRA-lagen, Ipred och datalagringsdirektiv också har förverkat rätten att kalla sig liberal.

Då du ska bedöma vad vi vill med den politik vi håller på att forma så finns det idag en del material att läsa i vilket vi stakar ut riktningen. Vi har just startat arbetet på ett Manifest 2.0 som kommer att vara klart till partistämman och sedan skall vi till den första ordinarie partistämman 2013 se till att ha ett fullständigt partiprogram färdigt.

På vår hemsida http://www.liberaldemokraterna.com/ hittar du långt upp till vänster vårt första och nuvarande manifest. Där finns även en "kompass" du kan använda för att se hur eventuella förslag från dig kan tänkas passa in i Liberaldemokraterna. På hemsidan finns också ett stort antal artiklar som tillsammans säkert ger dig en både mer nyanserad och fördjupad bild av oss och vår politik.

Avslutningsvis hittar du på min egen hemsida http://www.svemykon.se/filearea_11.html ett par pdf-filer som dels beskriver mitt eget resonemang då jag för ett drygt år sedan var med och startade Liberaldemokraterna samt även några ytterligare pdf-filer på olika politikområden som till del utgör en fördjupning av vissa delar av manifestet. Särskilt då rättspolitiken som jag vet att du är intresserad av och som är mitt ansvarsområde hos Liberaldemokraterna.

Det ska sedan bli spännande att ta del av dina synpunkter kring det du läst och även att höra om detta på något sätt förändrat ditt första intryck av oss!?