torsdag 24 november 2011

Dagens skolsystem ett hån mot de utsatta

Dilsa Demirbag-Stens krönika i DN "Dagens skolsystem ett hån mot de utsatta" är mycket bra. Demirbag-Sten skriver: "De kommunala skolornas sjunkande kvalitet är ett ständigt återkommande debattämne. Kritiken ledde till friskolereformen som genomfördes av Bildtregeringen. Genom att utsätta de kommunala skolorna för konkurrens skulle undervisningen bli bättre, våra barn lära sig mer och de högre lärosätena förses med nya talanger och bättre kompetens. Visst, vi var många som tyckte att tanken var förnuftig. Men vad hände? I ivern att genomföra reformen glömde man några avgörande detaljer. Privata initiativ är per definition varken bättre eller sämre."

Hon har helt rätt i att privata initiativ varken är bättre eller sämre. Man blir mest irriterad när socialdemokrater alltid framhäver kommunal driven verksamhet. Lika patetiskt är det när moderater enbart pläderar för privata alternativ. Att tro att människor som arbetar i den offentliga sektorn skulle vara godare eller mer kompetenta än de som arbetar inom den privata sektorn eller tvärtom är så dumt att jag hittar inte ord. Om några decennier kommer inte människor ens att tänka över om skolan de väljer till sina barn är privat eller kommunal. Indoktrineringen kommer att avta och medvetenheten kommer att öka. Föräldrarna kommer att välja den skolan som de tycker är bäst oavsett vem som står som huvudman.

Dilsa Demirbag-Sten skriver: "Framför allt flickor i de religiösa friskolorna måste uppleva undervisningen där som både destruktiv och demoraliserande." Religiösa skolor borde förbjudas. Att statsminister Fredrik Reinfeldt (M) är positiv till religiösa friskolor är för mig helt obegripligt. Ju snabbare de religiösa friskolorna försvinner ju bättre är det. Nog om detta.

Dilsa Demirbag-Sten påpekar: "Den svenska skolan verkar ha till uppgift att i första hand tillfredsställa marknaden, i andra hand föräldrarnas önskemål och sist barnens behov. Tydligare riktlinjer behövs för hur verksamheten ska skötas. Privata aktörer är välkomna, men de oseriösa bör hållas kort." Jag håller fullständigt med henne i att oseriösa skolaktörer måste portas. Men, då krävs det att våra skolpolitiker, oavsett om de kommer från högerpartier eller vänsterpartier eller däremellan, ser till barnens bästa. Det vill säga att de låter de absolut bästa av de bästa driva skolorna, oavsett om de är privata eller kommunala/offentliga. Sen får man hålla alla riskkapitalister utanför skolvärlden. De har inget där att göra. Skolan finansieras med skattemedel.

Inga kommentarer: