tisdag 11 oktober 2011

Protestbrev från personalen på Stallarholmsskolan

I dag fick jag ett brev från personalen på Stallarholmsskolan. Samma brev har publicerats i sin helhet i tidningen. Brevet är både sakligt och känslosamt. Under förmiddagen satt jag tillsammans med de andra ledamöterna i kommunstyrelsen och arbetade med kommunens värdegrundsfrågor. De fyra centrala värdegrundsbegreppen är utveckling, öppenhet, tydlighet och respekt. Jens Persson (C) satt mest och skröt av hur bra allt har blivit i kommunen de senaste tre åren under hans ledning. Jag protesterade och sa att det beror på vilken verklighetsuppfattning samt verklighetsförankring man har. Under 7 och en halv timme på marknadslördagen fick föräldrar till barn på de centrala skolorna i Strängnäs in 1000 underskrifter för en folkomröstning. Det är bara en tidsfråga innan de har hunnit samla in de 2600 underskrifterna som behövs för att kunna åstadkomma detta. Och nu är det personalen på Stallarholmsskolan som säger ifrån. Man kan då undra vad det är som har blivit så bra under Jens Perssons (C) ledning? Jag kommer i alla fall inte på något.

Citat från brevet: "Av partierna i den styrande fyrklövern är det Folkpartiet som fått tillsätta ordförandeposten i Barn och Utbildningsnämnden. Det är ingen hemlighet för initierade att ordförande Fredrik Lundgren, genom sin bakgrund som lärare och skolledare, har en väldigt dominerande roll i nämnden. Trots att han representerar majoritetens näst minsta parti, har han fått en väldigt dominant roll i frågor som rör kommunens skolpolitik. Eftersom han är stor anhängare av gällande ekonomiska fördelningssystem till skolorna, utreds inte frågan om dess konsekvenser tillräckligt noga och framförallt inte av någon extern konsult. En sådan skulle nämligen kunna hantera frågan utan egna ideologiska hänsyn eller andra särintressen. Det innebär att kommunen har ett stort demokratiskt problem ifall ett parti med ett väljarstöd som bara uppgår till drygt 7% kan få så stort inflytande i en, för Stallarholmen som ort, så viktig fråga. Skuggan faller också tungt på Socialdemokraterna. De är ensamma större är sina tre koalitionspartners är tillsammans, men ändå ser de tyst på när en alltmer segregerad skola växer fram i Strängnäs kommun. Nu är inte skillnaderna stora bara mellan friskolor och kommunala skolor utan även mellan de kommunala skolorna. Centerpartiet sitter också tyst vilket förvånar med tanke på att det är ett parti som säger sig värna om landsbygden och Miljöpartiet borde väl vara måna om att elever inte ska skjutsas runt i kommunen i onödan?"

Läs gärna hela brevet på nättidningen. Jag fick i alla fall bita mig i tungan många gånger under värdegrundsarbetet i dag. Att lyssna på politikerna i majoriteten är påfrestande. Man kan fundera på om de överhuvudtaget hör vad de själva säger. Personalen på Stallarholmsskolan skriver att de inte är intresserade av fler floskler, omskrivningar och halvsanningar. Det är tur att de slapp lyssna på Fredrik Lundgren (FP) och Jens Persson (C) i dag då flosklerna och halvsanningarna duggade tätt varje gång de öppnade munnen. Man kan inte sitta och slå sig själv på bröstet fylld av självgodhet när hela havet stormar. Det är inte seriöst. Inte det minsta. Jag hoppas dock att personalen på Stallarholmsskolan får ett seriöst svar på sitt brev.

PS:Tidningen berättar: "Elevprotesten på Stallarholmsskolan har spridit sig till lärare och personal. Men dessa vågar inte berätta vad de heter med rädsla för att det kan slå tillbaka mot dem själva. De har gemensamt skrivit ett anonymt protestbrev." Personalen är alltså rädda för att bli utsatta för repressalier om de framför sina åsikter under egna namn. Bara det borde ge Jens Persson (C) en allvarlig tankeställare. Hur var det med öppenheten och respekten?:DS

Inga kommentarer: