tisdag 6 september 2011

Föräldrarna vill ha en dialog

Utifrån vad som står i dagens tidning blev det ett kaosartad möte om skolan i går kväll. Tidningen skriver: "Kaosartat skolmöte - föräldrarnas frågor förblev obesvarade. Burop, visslingar och skratt mötte kommunens skolpolitiker och tjänstemän när de i går skulle informera om omorganisationen av skolan. Närmare 200 föräldrar på krigsstigen hade kommit till Paulinska skolan och frågorna var många."

När människor som har barn i skolålder väljer ett bostadsområde tittar de oftast på om det finns en bra skola i närheten av där de tänker bosätta sig. Det gjorde vi när vi köpte vårt hus här i Ulvhäll 1993. Vi fick veta att Långbergsskolan var en bra skola och att den låg på promenadavstånd från vårt hem. Alla våra tre barn har gått på Långbergsskolan och trivdes som fisken i vattnet där. Långbergsskolan är nu en förskola och skolbarnen som bor i detta bostadsområde skjutsas numera till Karinslundskolan på Tosterösidan. I förslaget som ligger skall nu även skolbarnen från Finningeområdet bli utan skolklasser från klass 4 till 5. Det låter orimligt att stora bostadsområden, med många skolbarn, skall bli utan sina F-5 skolor. Det är inte länge sedan vi politiker diskuterade att det hade varit bäst om även klass 6 flyttades tillbaka till sina ursprungsskolor. Jag kommer inte ihåg exakt när klass 6 flyttades från tex Finnigeskolan och Långbergsskolan ner till Paulinska skolan. Men, det var många som var överens om att det inte har varit så lyckad. Barn behöver att få vara barn. De behöver en trygg skolmiljö.

Jag står fast vid min tidigare åsikt att det var fel att flytta Långbergsskolan till Karinslundskolan. Det gjordes dessutom med löfte om att Långbergsskolan skulle byggas upp igen på nytt någonstans i sitt ursprungsområde. Jag har aldrig förstått varför man inte kunde bygga ut Långbergsskolan där den var. Några hävdade att det var omöjligt utifrån byggnadskonstruktionen på skolan. Huruvida det utreddes eller ej vet jag inte.

Man kan läsa i kommentarfältet på nättidningen att några är upprörda för att föräldrarna till barnen som drabbas av omorganiseringen är arga. Självklart skall man inte gå till personangrepp på politiker och tjänstemän. Det löser inga problem. Men, att föräldrarna är arga det förstår jag mycket väl. De känner sig frustrerade, maktlösa och ignorerade. Alla kan bli arga för mindre än det. Den politiska majoriteten (Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna) har inte skött det här ärendet snyggt. Var tog tex dialogen vägen?

En förälder har bland annat skrivit så här till kommunstyrelsen: "Vi föreslår att beslutet läggs på is under en kort tid och att man tillsätter föräldragrupper, lärarrepresentanter från alla skolor som kan samla upp och framföra våra åsikter i detta. Vi vill även se en mycket mer detaljerad plan med information om hur mycket som de olika förslagen kommer att kosta (ställda mot varandra). Hur det ska utföras, när och vem som är ansvarig. Och framför allt en betydligt större dialog och öppenhet för alternativ." Nu skall inte, om jag har förstått det hela rätt, vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige besluta i ärendet. Beslutet skall tas av barn- och utbildningsnämnden. Något som också är anmärkningsvärt. Alla stora och viktiga ärenden borde tas upp i kommunens enda folkvalda organ; nämligen kommunfullmäktige. Fortsätt gärna debatten...

Uppdaterat 2011-09-07: Ledarskribenten Susanna Birgersson har skrivit artikeln "Överkörda föräldrar är arga föräldrar" i dagens tidning. Många kloka ord som den politiska majoriteten i allmänhet och Fredrik Lundgren (FP) i synnerhet borde lyssna på. Susanna Birgersson skriver: "Politiker måste ibland fatta impopulära beslut, det hör till uppdraget. Men först borde kommuninvånarna få en verklig chans att säga vad de tycker i frågor som påverkar dem. Tycker inte nämndordförande Fredrik Lundgren (FP) också det?" Det är nog många som vill ha svar på den frågan. Eller vill vi det?

1 kommentar:

Anonym sa...

Behöver vi veta? Han fick massor med personröster som placerat honom där han är i dag, han har ju personligen blivit framröstad för att representera majoriteten av folket enl egen utsaga….
Låt se 104 st person röster, vi är tydligen 200 invånare i byn då?

Säga vad man vill om honom men han kommer aldrig att back (av prestige själ tror jag).
Och när han har dragit halva byn vid näsan så kommer det inte finnas några stop i framtiden för vad han kommer kunna tvinga igenom.