fredag 12 augusti 2011

Jens Persson (C) agerar på eget bevåg

Karl-Yngve Åkerström har härjat friskt på Eskilstuna-Kurirens insändarsida en längre tid. Den här artikeln fick mig att reagera och agera. Det är häpnadsväckande att en person, som påstår att han är en pensionerad psykolog, håller på så här. Jag skrev så här till tidningen:

"Jag läser Karl-Yngve Åkerströms insändare "Kritik är inte mobbning" i dagens tidning. Strängnäs är en liten stad, de flesta förstår vem det är Åkerström skriver om. Förra gången tror jag det var mig han hängde ut? Om jag inte missminner mig så beskrev han mig som den narcissistiska människan. Då också anonymiserad. I dag skriver han om en politiker han påstår mår psykiskt dåligt.

Är det en ny policy de har på tidningen att låta folk kritisera icke-namngivna personer? Är det för att den uthängda personen inte skall få försvara sig genom att lämna ett svar till tidningen? Eller är det för att tidningen inte vill bli åtalad för förtal? EK skriver på insändarsidan: "Kritik av namngiven person måste undertecknas med namn". Gott så. Men, på sistone har de alltså låtit flera insändare passera där både anonyma och namngivna skribenter kritiserar icke-namngivna men lätt identifierbara personer. Varför gör de det?

De identifierbara personerna hängs alltså ut på ett sätt jag tycker skadar demokratin allvarligt. Vem vill frivilligt ge sig in i politiken när man riskerar att få sin psykiska hälsa ifrågasatt av pensionerade psykologer? Jag tror faktiskt att de flesta politiker, och alla andra för den delen, betackar sig att få sin psykiska hälsa beskriven på insändarsidan och jag betvivlar att det är lagligt. Det är verkligen på gränsen till förtal.

Åkerström skriver: ”Medborgare har rätt att kritiskt granska hur förtroendevalda sköter sina uppgifter och att enligt yttrandefrihetsgrundlagen i skrift publicera sina slutsatser enligt gängse pressetiska regler utan att råka ut för personangrepp eller krav på innehållsmässig censur”. Självklart är det så. Det som är tragiskt är att bästa Åkerström inte ser att han själv håller på med grova personangrepp, långt ifrån sakfrågor och saklig debatt. Det är ren och skär mobbning han praktiserar på denna insändarsida. Uppenbarligen med ledarredaktionens välsignelse. Och det är det som är det mest häpnadsväckande. Det är en mycket oroväckande utveckling som har skett på Eskilstuna-Kurirens insändarsida på sistone. Jag hoppas att utvecklingen vänder åt ett mer positivt håll snart. Mobbning och förtal är tidningen för god för att hålla på med. Ansvaret är tidningens, det är tidningen som låter sådant skräp som Åkerström skriver passera. Det är allvarligt".

Jag fick inte denna insändare in i tidningen. Antagligen för att den även innehåller kritik mot ledarreaktionen. Därför skrev jag en kommentar till Åkerströms artikel på nättidningen i stället. Den låter så här: "Hej Karl-Yngve Åkerström. Du skriver att medborgarna har rätt att granska oss politiker, gör gärna det, men i anständighetens namn låt bli att sprida lögner Karl-Yngve. Politikern du skriver om blev inte avskedad, han slutade självmant efter nästan 40 år i demokratins tjänst. Din insändare osar av bitterhet och innehåller mycket av vad jag vill kalla mobbning. Håll dig till sakfrågorna och låt bli att kalla folk saker de inte är. Det är inte klädsamt. Jag hoppas att tidningen slutar ta in dina insändare så länge de är på den här låga nivån. Din smutskampanj mot några politiker borde ta slut någon gång."

Nu har samma Åkerström skrivit ett brev ställd till kommunstyrelsen i Strängnäs där han påstår att jag vill begränsa yttrandefriheten. Det vill jag inte alls. Jag påpekar endast att jag hoppas att tidningen slutar ta in hans insändare så länge de är på denna mycket låga nivån och dessutom mycket kränkande mot enskilda politiker. Jens Persson (C) väljer att skicka ut Åkerströms brev till alla partiers gruppledare. Det är i sig mycket anmärkningsvärt. Varför gör Jens Persson så? Brevet är ställt till kommunstyrelsen. Då borde det rimligen vara kommunstyrelsen som tar ställning till Åkerströms brev i första hand?

Avslutningsvis vill jag bara säga att det är mycket olustigt och direkt osmakligt att Åkerström i samma veva som han kritiserar Mats Werner och mig blandar in massmördaren Anders Breivik samt Jesu Brud i Knutby i ärendet.

Vänsterpartiets gruppledare David Aronsson har svarat på Åkerströms brev här.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns knäppa typer överallt. Bemöt dem sakligt så att vi alltid försvara demokrati och frihet, särskilt yttrande frihet.

Margit Urtegård sa...

Hej anonym.

Du har helt rätt, vi skall bemöta alla sakligt först och främst för att försvara yttrandefriheten. Här har David Aronsson yttrat sig klokt, han skriver: "Vi har yttrandefrihet och det är mycket viktigt. Däremot/därmed ser jag inget hinder mot att jag, oavsett förtroendeuppdrag eller inte, är fri att uttrycka min avsky och kritik på ett sådant sätt och i sådan omfattning som jag finner lämplig mot de medborgare som framför åsikter som inte är i linje med det samhälle vi vill ha. Oavsett om de känner sig nedtryckta i skorna och tystade, eller inte. Det är inte en vilja till censur utan endast den moteld, mot åsikter som står tvärs emot våra, som jag anser är min skyldighet utifrån våra väljares och medlemmars förväntningar."

När nöden kräver det måste man sätta ner foten och säga ifrån, så enkelt är det.

Dag Bremberg sa...

Ja, Margit, du har rätt i att den här historien har märkliga turer. Tidningar kan givetvis inte publicera personangrepp av förtalskaraktär bara för att personen i fråga inte är namngiven. Jag hoppas och tror att EK lärt sig en del av denna historia, publiceringsbesluten är inte så förutsägbara som de borde vara utifrån pressetik.
Sen tycker jag att alla har ett ansvar att undvika att i det vi skriver göra angrepp på personer eller att namnge personer som kritiserats. Pensionerade politiker eller privatpersoner behöver inte hängas ut.
Däremot tycker jag att det är okej att kritisera kommunalråd och i synnerhet HSB.
Din kritik mot hanteringen av brevet delas av flera och det är redan framfört.
Jag anser att politiker som har offentliga, arvoderade uppdrag, har ett ansvar att ge medborgare svar, helst snabbt och respektfullt.
(Därmed håller jag inte med David i V som säger att ha nendast företräder sina väljare. Hur vet man vilka dessa är?)
Ha det gott!

Mats Werner sa...

Min uppfattning, Dag, beträffande vem man företräder från det ögonblick man invalts i fullmäktige eller någon nämnd, är kristallklar. Du kan inte företräda några andra än kommunens skattebetalande invånare som kollektiv oavsett partitillhörighet. Den kommer fram i Dina värderingar och under valrörelsen och i det valmanifest man ställt sig bakom. Men företräder - det gör man alla väljare!

F.ö. delar jag uppfattningen att denna skrivelse aldrig borde lämnat kommunkansliet. Eftersom den innehåller uppgifter om enskilda personer och förhållanden och dessutom med ett uppenbart syfte att smutskasta dessa, skulle skrivelsen begravts när den anlände. Enda anledningen att den hamnade som ett "öppet brev" till KS var att tidningen nekat publicering denna gång. K-Y Å hoppades då just på den offentlighet som ett brev till KS skulle kunna innebära. Jens Persson agerade tillmötesgående och brevet finns nu t.o.m. på Facebook. Tala om att sprida förtal.