tisdag 21 juni 2011

Paulinska skolan med elever från 4-9?

Tidningen skriver att elever som går i årskurs fyra kan få börja i högstadiet, enligt ett nytt förslag från Strängnäs kommun. Det gäller ju då även elever som går i årskurs fem. På 90-talet så flyttade man elever som gick i årskurs sex till högstadieskolorna. Alla mina tre barn har gått i sexan på Paulinska skolan. Min uppfattning då var att det var för tidigt. Nu skall alltså ännu yngre barn börja i skolor som från början var högstadieskolor. Är det bra? Är det klokt?

En trebarnsmamma säger till tidningen att Paulinska skolan inte är någon bra miljö för små barn. Jag tror att hon har rätt. Det var inte ju inte särskilt bra för barnen som gick i sexan att få komma till Paulinska. Alla mina tre barn upplevde sitt första år på Paulinska skolan, när de gick i sexan, som oroligt och otryggt. De skulle gärna ha stannat kvar på Långbergsskolan ett år till.

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Fredrik Lundgren (FP), säger till tidningen att han är positiv till förslaget. Verksamhetschefen för grundskolorna i kommunen, Andreas Gydingsgård, säger att alla skolor har i uppdrag att skapa trygga och trivsamma miljöer för alla elever. Det låter väl och bra. Men, hur ser det ut i verkligheten? Jag är orolig för att detta beslut kommer att gynna friskolorna i kommunen och stjälpa våra kommunala skolor ytterligare. Frågan som direkt dök upp i mitt huvud när jag lästa om detta var hur kommer Roggeskolan att göra? Friskolan som Europaskolan har startat uppe i vackra Benningeområdet. Kommer den fortfarande att vara en 6-9 skola?

Fredrik Lundgren förklarar det hela med att om vi inte gör det här nu så kommer vi att behöva bygga en ny skola i Finninge/Långbergsområdet. Var det inte det som lovades när man "tillfälligt" flyttade Långbergsskolan till Karinslundsskolan? Det trodde i alla fall flera föräldrar, barn och lärare på Långbergsskolan när beslutet om flytten togs.

Den oberoende politikern Patrick Baltatzis skriver på sin blogg: "Jag avundas inte Fredrik Lundgren. Det måste kännas allt annat än lustigt för BUN:s ordförande, fd biträdande rektor på Benningeskolan (friskola) att genomföra detta. Genomför han planerna undergräver han förtroendet för kommunen som huvudman för den kommunala skolan, och indirekt, vare sig han vill det eller inte, spelar friskolorna i händerna". Fredrik Lundgren har ju även sagt att han gärna ser att alla de teoretiska programmen på Tomasgymnasiet läggs ner. Det om något vore att spela friskolorna i händerna. I det fallet Europaskolan!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det som upprör mig mest är den totala avsaknaden på långsiktig planering!!

Först en plågsamt utdragen skolutredning med olika nedläggningsförslag, som slutar med ett magplask, sedan den hastigt påkomna nedläggningen av Långbergsskolan och flyttkarusellen mellan Karinslund-Paulinska-Vasa!

Ge försjutton skolorna arbetsro någon gång, och ge våra skolbarn en trygg miljö!

/Birgitta Elvingson
Mariefredspartiet

Anonym sa...

jag hade också barn som fick gå sexan i paulinska och det var absolut värdelöst, min älsta fick sin klass som fungerade bra, uppryckt och utdelad i någon form av alla ska lära känna alla idilogi? märkligt med tanke på hur unga barn som skulle in i en skola med tonåringar. när min yngsta som gick i en väldigt dålig klass skulle börja där så hade de upptäckt att det inte var bra att splittra klasserna så då fick hon gå kvar i sin dåliga klass? att planera in fyror i en så stor skola kostar mera på långsikt än det smakar det är jag övertygad om.och hittils har väldigt lite kostat det som det planerats från början, istället har kostnaderna ökats flerfallt så ingen besparing har varit betalning i slutändan i alla fall