onsdag 29 juni 2011

Marknadsliberalen Fredrik Lundgren (FP)

I gårdagens tidning hyllar marknadsliberalen Fredrik Lundgren (FP) marknadskrafterna som han nästintill påstår har skapat vårt fantastiska samhälle. Lundgren och jag är födda samma år. Han i Sverige. Jag i Norge. Världen är inte svart eller vit. Det finns knappt några länder med ren marknadsekonomi och det finns heller inte så många länder som drivs rent planekonomiskt. Våra nordiska länder, som antagligen är världens bästa länder att bo i, är vad man inom socialekonomin kallar för blandekonomier; en marknad som styrs av regleringar. Vårt generösa och utbyggda välfärdssystem skulle tex inte funnits i ett land som enbart styrs av marknadskrafterna. Vårt välstånd beror alltså inte enbart på en massa uppfinningsrika och duktiga företagare. Vårt välstånd beror till stor del också på att det har funnits klarsynta och kloka människor som har byggt upp en välfärdsmodell som fungerar. Nog om detta.

Det som förvånar mest i Fredrik Lundgrens artikel är att han som normalt förespråkar kadaverdisciplin i skolan och vurmar för friskolorna nu har börjat ställa frågor till landets största friskoleaktör på gymnasieområdet. Tidningens ledarsida undrar i dagens ledare om Fredrik Lundgren har gått vilse.

Fredrik Lundgren var tidigare lärare på Europaskolan och även biträdande rektor på Europaskolans högstadieskola Roggeskolan. Det har nog ibland känts som en belastning för honom. Det är nog den stämpeln han vill åt när han nu börjar ifrågasätta vissa friskolors kopplingar till riskkapitalbolag med mera. Han vill ändra på sin politiska image. Han kanske behöver en annan politisk framtoning än den marknadsliberala profil han har haft tills nu?

Ledarsidan skriver: "Förra veckan antog fullmäktige nästa års preliminära budget. Där fanns inga särskilda satsningar på skolan eller skolbarnomsorgen. Däremot gjordes en kraftig förstärkning av anslaget till kommunstyrelsen, bland annat för satsningar på kollektivtrafik. Det vore intressant att veta hur den politiska majoriteten tänker kring denna prioritering, eller berätta något om sina idéer för hur Strängnäs skolor ska prestera bättre och bli tryggare". Där har vi kanske delvis svar på ledarsidans fråga om huruvida Lundgren har gått vilse? Lundgren behöver kanske en skendebatt för att slippa svara på frågor hur han tänkte när han gick med på en brutal skolbudget och en alldeles för generös kommunstyrelsebudget? En hårresande fråga kanske?

Uppdaterad 2011-06-30: I dagens tidning skriver Fredrik Lundgren (FP): "Utöver detta har majoriteten beslutat om den största investeringen på våra skollokaler någonsin: 100 miljoner kommer de närmaste tre åren att läggas på att fräscha upp dem". Den investering som Lundgren här pratar om är till största delen renoveringar av befintliga skollokaler. Renoveringar som fastighetsbolaget borde stå för. Det var därför vi en gång valde att överföra kommunens lokaler till bolaget just för att de skulle sköta renoveringarna så mycket bättre. De 100 miljonerna ger inte flera lärare och/eller annan nödvändig personal till våra kommunala skolor.

Uppdaterad 2011-07-01: Bibbi von Schéele (M) framför till Fredrik Lundgren (FP), i dagens tidning, vilka skolfrågor hon tycker att han borde koncentrera sig på i kommunpolitiken.

10 kommentarer:

JA sa...

Jag förstår inte riktigt vad du stör dig på här, Margit.

Vilken belastning menar du att Fredriks koppling till Europaskolankoncernen skulle innebära för honom? Han har väl aldrig arbetat på en vinstdrivande skola, än mindre på en som ägts av ngt riskkapitalbolag? Vilken kunskap har du egentligen om Europaskolans grund eller ägarstruktur?

Vad gäller synen på marknadsekonomi säger Fredrik att han ser det som det mest framgångsrika samhällsystemet, hittills överlägset de alternativ som testats när det gäller att bringa ekonomiskt välstånd. Är det en ståndpunkt du inte håller med om? Jag kan inte heller se att han avfärdar betydelsen av ett välfärdssystem, det är ju en separat fråga från frågan om rent ekonomiskt välstånd (vilken ju inte berör fördelningsfrågor).

Därefter säger Fredrik att han, trots sin generellt positiva syn på marknadsekonomi, börjat fundera kring om vinstdrivande bolag verkligen ska driva utbildningsverksamhet. Särskilt tveksam är att han till att det görs av de allra mest vinstkrävande typerna av bolag, såsom utländska riskkapitalbolag. Är det en ståndpunkt du inte håller med om?

Avslutningsvis kan man påpeka att detta ju är uttalanden från en representant för det parti du själv vill företräda och representera dina väljare inom. Delar du då inte alls hans syn?

Budgeten, inklusive medeltilldelningen till skolan har drivits igenom av bland annat detta parti som du önskar bli medlem i och företräda. Hade du alltså opponerat dig mot partiets ståndpunkter om du faktiskt tillåtits bli medlem?

Ser fram emot dina svar på det ovanstående.

MVH
/JA

Anonym sa...

Tyvärr har anonym rätt. Trots en påstådd öppenhet redigeras det friskt bland kommentarerna. Räkna med att dessa kommentarer försvinner inom kort.

Mats Werner sa...

En duktig auktionist säger alltid när två intressenter lägger samma bud: "Skilj er åt"! Det borde även gälla de båda (?)troll som inte vågar framträda öppet i debatten på denna sida.

Till ämnet: Fredrik Lundgren borde ha ställt sina frågor till den egna förvaltningen och formulerat sig så: Hur kommer det sig att privata aktörer kan bedriva framgångsrik skolverksamhet för de facto mindre pengar än vi (kommunen behåller alltid en del av skolpengen som "riskpremie" om den privata skolan läggs ner och kommunen tvingas ta över eleverna) och ÄNDÅ lämna ett överskott?
DET är den relevanta frågan i sammanhanget.

Calle sa...

Tre reflektioner:

1. "Det högsta modet är att våga visa sig som man är" John Lancaster Spalding.

2. Personliga påhopp - tyder på att man saknar argument för att debattera sakfrågan, en trist taktik som inte leder debatten framåt, utan snarare vittnar om bristande omdöme och intelligens.

3. Måste säga att det är mycket uppiggande att följa bloggen och dess kommentarer, pappersversionen (den lokala tidningen) är inte lika intressant.

Anonym sa...

jag håller med dig calle denna blogg är också mycket snabbare, margit är först med det senaste, ibland flera dagar före tidningen. att hon sen väljer att plocka bort anonyma kommentarer som endast är till för att såra henne som person istället för att ha relevans till blogg inlägget är klart förståeligt. har hon plockat bort dom så har hon ju läst dom, räcker inte det? vad är det du vill egentligen du anonyma troll med ditt evinnerlig tjat om ödmjukhet? hur ödmjuk är du själv? muko

Anonym sa...

Jag håller med dih muko.Margit borde köra igång en webbtidning.Strengnäs Tidning har ju tappat stinget helt sedan Widmark slutade.Så Margit vad våntar du på.Vi väntar med spänning..

JA sa...

Det som blir lite absurt, närmast parodiskt, är att Margit uppenbarligen är inne och uppdaterar inlägget men ändå inte bemödar sig med att svara på relevanta, artiga och tydliga frågor såsom de i min kommentar ovan. Det blir smått bisarrt och hela blogginlägget blir liksom poänglöst. Jag tycker det är synd, för jag försöker verkligen förstå hur Margit resonerar och hur genomtänkta hennes ståndpunkter är. Men när relevanta frågor liksom bara ignoreras faller hela bloggen platt. Tyvärr.

Bara för att återigen klargöra, att jag skriver under signatur kan inte vara problemet, för jag kunde lika gärna skrivit ett namn vilket som helst (Johan Andersson t.ex.) utan att för den skull vara mindre anonym. (För det är väl inte bara Strängnäsfolk med välkända namn som får kommentera och få svar?)

Svara på de fem frågorna i min första kommentar Margit. Jag vill verkligen förstå hur du resonerar och det framgår ännu inte.

Vänligen,
JA

Mats Werner sa...

För mig är det trista att behöva läsa alla dessa så kallade kommentarer av människor som inte vågar visa sitt ansikte, använda det namn under vilket vederbörande kan återfinnas i "telefonkatalogen". Jag har lämnat besvarande av anonyma trolls kommentarer bakom mig.
Likaså den som lämnar två fullständigt obegripliga så kallade reflektioner.

Johan Andersson sa...

Låt mig repetera frågorna från första inlägget, så blir de kanske lite tydligare:

1) Vilken belastning menar du att Fredriks koppling till Europaskolankoncernen skulle innebära för honom? Han har väl aldrig arbetat på en vinstdrivande skola, än mindre på en som ägts av ngt riskkapitalbolag? Vilken kunskap har du egentligen om Europaskolans grund eller ägarstruktur?

2) Vad gäller synen på marknadsekonomi säger Fredrik att han ser det som det mest framgångsrika samhällsystemet, hittills överlägset de alternativ som testats när det gäller att bringa ekonomiskt välstånd. Är det en ståndpunkt du inte håller med om? Jag kan inte heller se att han avfärdar betydelsen av ett välfärdssystem, det är ju en separat fråga från frågan om rent ekonomiskt välstånd (vilken ju inte berör fördelningsfrågor).

3) Därefter säger Fredrik att han, trots sin generellt positiva syn på marknadsekonomi, börjat fundera kring om vinstdrivande bolag verkligen ska driva utbildningsverksamhet. Särskilt tveksam är att han till att det görs av de allra mest vinstkrävande typerna av bolag, såsom utländska riskkapitalbolag. Är det en ståndpunkt du inte håller med om?

4) Avslutningsvis kan man påpeka att detta ju är uttalanden från en representant för det parti du själv vill företräda och representera dina väljare inom. Delar du då inte alls hans syn?

5) Budgeten, inklusive medeltilldelningen till skolan har drivits igenom av bland annat detta parti som du önskar bli medlem i och företräda. Hade du alltså opponerat dig mot partiets ståndpunkter om du faktiskt tillåtits bli medlem?

Mats Werner sa...

Utan att vilja lägga mig i debatten mellan Johan Andersson och Margit, måste jag ändå undra om Johan A inte inser att det snarare är Fredrik som genom sin artikel gör avsteg från den folkpartistiska linjen i frågan.