onsdag 15 juni 2011

Kommunen drar in sex miljoner på socialbidrag

I dagens tidning kan vi läsa att alltfler hushåll behöver ekonomisk hjälp från socialtjänsten för att klara sig. Samtidigt har majoriteten i kommunen beslutat att de skall spara 6 miljoner kronor på just försörjningsstödet nästa år. Frågan som dyker upp är om det är ett realistisk mål? Självklart är det positivt att kommunen vill använda pengar för/till aktiva insatser för att minska arbetslösheten. Det är mycket bättre att folk kommer i arbete i stället för att bli bidragsberoende. Socialchefen Bengt Gustafsson säger till tidningen: "Det är en utmaning och en bra ansats. Man höjer livskvaliteten för människor genom att få dem i arbete". Det är helt rätt. Men, är beloppet på 6 miljoner realistisk? Hitintills i år har försörjningsstödet sprängt budgeten med en miljon kronor. Socialbidragets storlek regleras på central nivå och styrs inte av kommunpolitiker. Har individer rätt till socialbidrag så måste kommunen betala ut det.

DN skriver: "Stora klyftor, utslagning på flera nivåer och permanent utanförskap är i allra högs­ta grad ett samhällsproblem. Tillfälliga ekonomiska svårigheter är något helt annat än att familjer lever hela sina liv utan egenmakt och egen försörjning. Barn som aldrig ser sina föräldrar gå till ett arbete, som inte själva mäktar med skolan, som lever ohälsosamt och som känner sig övergivna av samhället – där finns det stora problemet". Därför är det viktigt att alla som kan får komma ut på arbetsmarknaden och genom det få större makt över sitt liv. Vi får dock inte glömma att man under lång tid har byggt upp ett samhälle som har ledit många människor in i ett bidragsberoende. Det är en ond cirkel som det kommer att ta lång tid att bryta. Att gå från ett bidragssamhälle till ett samhälle där det lönar sig att arbeta är ingen enkel process. Under tiden är det viktigt att människor inte ramlar mellan stolarna. Det är också viktigt att våra beslutsfattare är realistiska, humana och långsiktiga.

9 kommentarer:

David Aronsson sa...

Det finns andra intressanta aspekter på detta...

Har oppositionen med detta när de lägger tilläggsbudgetar? Jag vet ju att vi inte har det, (V)i gick på förvaltningens siffra och la inte in korrigeringen som majoriteten gjorde.

Hur lätt är det att minska kostnaderna om det är arbetslösa med ersättning och sjuka som får bidrag för att komplettera upp till acceptabel nivå (om jag läste tidningen rätt). Det krävs en hel del personer som kommer tillbaka i arbete rätt omgående 2012 för att få ihop 6 miljoner.

Margit Urtegård sa...

Hej David

Du har nog rätt; det krävs en hel del personer som kommer tillbaka i arbete rätt omgående 2012 för att få ihop 6 miljoner. Jag frågade när kommunstyrelsen tog det här beslutet hur de kom fram till just siffran 6 miljoner. Jag fick inget svar. När jag frågade om det är realistisk fick jag heller inget svar.

Anonym sa...

En kort fråga: "majoriteten" som beslutade om detta som du nu kritiserar inkluderar väl det parti du häromdagen beklagade dig över att du inte tilläts vara medlem i, och än mindre representera. Hur går det ihop? Hur hade du agerat i frågan om du haft ett FP-mandat?

Margit Urtegård sa...

Hej anonym.

Jag ställer bara frågan om målet är realistisk och försöker problematisera frågan. Det är inte menad som någon kritik.

Anonym sa...

OK, fair enough. Vad är ditt eget svar på frågan om målet är realistiskt? Hur hade du själv röstat i den specifika frågan om du givits chansen?

Margit Urtegård sa...

Hej igen anonym.

Jag skulle gärna haft mera underlag för att ta ställning i frågan, därför ställde jag några frågor i kommunstyrelsen, men som jag redan har skrivit så fick jag inga svar. Det är svårt att komma med egna förslag när man inte har all fakta. På mig verkade det som om ingen annan i kommunstyrelsen heller hade alla fakta. Det är bland annat därför jag ifrågasätter, det samt att försörjningsstödet har ökat hela detta året. Hur kan vi tillsammans hitta bra lösningar? Det är frågan. Men, då måste vi ha mer information.

Dag Bremberg sa...

Jag gjorde samma reflektion, Margit. Och jag är säker på att det inte är realistiskt att i höst fatta beslut om åtgärder som omedelbart ska innebära att färre tar bidrag och börjar arbeta.
Om det vore så enkelt varför har man inte gjort det tidigare???
Frågan har ju diskuterats i många år, så vad är det nu som någon har kommit på för smart lösning?

Ebb sa...

Det går inte att spara pengar på försörjningsstödet utan att först investera pengar i utökad personal och uppbyggandet av verksamheter inom socialtjänsten. Det är ju inte precis så att man är överdrivet generös i sina biståndsbedömningar som det är nu. En sådan satsning som initieras i 2012 års budget kommer inte att ge positivt resultat före 2013.

Ebbe Ollman sa...

Ebb? Nu blev det lite fel tror jag...