söndag 19 juni 2011

Ett sammanträffande?

Här om dagen fick jag veta att Strängnäs kommun vill sälja kommunens ridskola. Samtidigt fick jag höra att Jan Persson,VD på Kilenkrysset, hade tagit kontakt med kommunen för att han ville sälja en ridskola, Helmers ridskola. Vilket sammanträffande. Ett av kommunalråden berättade för mig att de höll på att förhandla med Jan Persson om priset på hans ridskola. Max 15 miljoner hade kommunchefen och flera av kommunalråden bestämt. Men, om man skall sälja en ridskola som är kommunal borde man inte lyfta frågan politiskt? Eller är det så att kommunalråden och kommunchefen kan bestämma sådant utan att förankra det hos partierna? Kommunens ridskola har för dåligt med hagar, sägs det. Men, marken runt ridskolan är inte exploaterat än och kommunen har planmonopol. Om ridskolan behöver ytterligare mark borde väl den frågan ses över först? Kommunen har genom alla tider satsat väldigt lite på flickidrott i jämförelse med vad man har satsat på pojkidrotten. Därför enades partierna för ett antal år sedan att bygga en ridskola. Summan hamnade på 14 miljoner, om jag inte kommer ihåg fel.

Jag vet inte hur vanligt det är att privata företagare tar kontakt med kommunen när de vill sälja saker. Jan Persson kanske har en gräddfil in i kommunhuset genom att hans brorson är kommunstyrelsens ordförande? Vad vet jag. Oavsett vad så borde frågan lyftas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan kommunalråden och kommunchefen börjar att förhandla om priset på en ridskola. Det är min uppfattning.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Äh, kom igen nu Margit! Inte tillbaka i insinuationer om Jan Persson och hans brorson igen nu, utan något annat på fötterna än dina gissningar. Gör väl underbyggda utspel och kommentarer istället!

Det framgår inte om detta är en fråga som faktiskt kan tas av kommunalråd och/eller kommunchefen. Om så är fallet är väl inte detta något konstigt, eller? Om så inte är fallet, så framgår det fortfarande inte om dessa personer avser fatta ngn sorts beslut i frågan eller om det bara är beredande diskussioner innan frågan tas upp i rärr forum. Om så är fallet är väl inte heller det något konstigt, eller hur?

Nä, mer underbyggda inlägg känns mer relevant Margit. Kanske har du mer på fötterna, men det framgår liksom inte här.

Utveckla också gärna resonemanget om hagarna, där du skriver "Kommunens ridskola har för dåligt med hagar, sägs det. Men, marken runt ridskolan är inte exploaterat än och kommunen har planmonopol. Om ridskolan behöver ytterligare mark borde väl den frågan ses över först?" Hur är det du tänker att frågan kan hanteras?

Margit Urtegård sa...

Informationen har jag fått direkt från ett av kommunalråden och vi var tre politiker som hörde alltihopa.

Det behöver inte vara något mysko kring att samtidigt som kommunen diskuterar att sälja en ridskola som ligger perfekt där den ligger, med cykelavstånd och även utbyggd kollektivtrafik, så vill Jan Persson sälja en ridskola som ligger långt från stan med obefintlig kollektivtrafik. Inget märkligt i detta kanske?

Anonym sa...

det är det jag uppskattar med dig margit att du berättar sånt som inte är till för oss vanliga dödliga att veta. det visar bara hur dåligt ställt det är med demokratin i strängnäs. i sak frågan är helmers ridskola mycket bättre en malmbys kan bli. problemet är tror jag att när den lades där så var det för att centraliseras bättre i hela kommunen, men i både åker och marifred har privata alternativ tagit upp en stor del av behoven idag. när det gäller våran drifiga entrepenör jp så är nog marken i malmby mera värd att exploatera som industritomter, än som hästhobby, och när en så fin anläggning som den i vansö redan finnes så är det för hästfolk ett ganska bra alternativ. om nu de på kommunen bara kan inse att de har något som är värdefullt( industrimark) att förhandla med, så kanske en bra förhandlare kan få ett bra pris. men visst håller jag med dig, detta förfarande är inte i en demokratisk anda, och framför allt det finns annat viktigare att prioritera i placering av kommunens pengar. att jag är anonym är jag ledsen över och vore det bara för mig själv så skulle jag gärna skriva mitt namn, men jag har andra att tänka på som skulle kunna förlora på min önskan om åsiktsfrihet. men för att inte blandas ihop med den här aggresiva anonyma personen som konstigt nog( men väldigt intressant) följer dig på din blogg och väldigt narcisistikt kritiserar dig istället för att helt enkelt inte läsa bloggen om han nu blir så upprörd över vad du skriver? vilket istället en frisk människa skulle välja. så skriver jag ett alias. stå på dig vi behöver dig i politiken! du rensar rören(:
mvh MUKO

Per Wedlin sa...

Ridskolan ligger inklämd mellan två planerade industriområden, Gorsinge 1:20 med detaljplan i laga kraft, och Strängnäs Lundby 7:79, detaljplaneprogram.

Se http://strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering/Detaljplaner-program/Strangnas-stad/Strangnas-stad-detaljplaner-laga-kraft/Gorsingeskogen-ANDRINGSPLAN-/

Respektive

http://strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering/Detaljplaner-program/Strangnas-stad/Strangnas-stad-detaljplander-pagaende/Strangnas-Lundby-779-/

FÖP Strängnäs samrådsredogörelse anger också att ridskolan på lång sikt behöver omlokalisering.

Se sid 33: http://strangnas.se/Upload/Bygga,%20bo/Plan/%c3%96versiktsplaner/G%c3%a4llande/F%c3%96P%20Sn%c3%a4s-H%c3%a4rad/Samr%c3%a5dsredog%c3%b6relse.pdf

Under förutsättning att man inte säljer byggnaderna som lämpliga för fortsatt sådan verksamhete så är det kanske framsynt att man nu försöker hitta en bättre plats. Att driftiga familjen Persson råkar äga mycket mark och egen ridanläggning kan givetvis ses som besvärande i politiska sammanhang. Det är nog något som Strängnäs delar med andra småkommuner.

Är Perssons ridanläggning en bra ersättning till Malmby så får det inte hindra en flytt dit. Men det måste givetvis bedömas av opartiska personer och LOU måste iakttagas. Det finns säkert många andra alternativ.

Mats Werner sa...

Vi återkommer till frågan om varför anläggningen i Malmby ligger där den ligger. Fördelningen av pengar till pojk- resp. flickidrotter har alltid varit skev i vår kommun (liksom säkert i andras). Man kan fråga sig varför lilla Strängnäs ska ha två ishallar när Eskilstuna klarar sig med en. Vi får ständiga krav från Mariefred om en simhall eftersom både Åker och Strängnäs har var sin.
Lunda ridanläggning ägdes av kommunen medan övriga kommundelars ryttare betalade sin egen verksamhet. Detta ansågs givetvis orättvist. När därför en ersättning för Lunda diskuterades var det just ur rättvisesynpunkt mellan kommundelarna. Nyby Gård i Vansö kan aldrig anses uppfylla dessa rättvisekrav.
Förvisso kan anföras att Malmby aldrig blev något för Mariefredsryttarna tack vare att där fanns en privat entreprenör som tog över när Hista försvann, och erbjöd Mariefredsryttarna en hemvist närmare än Malmby. Men Malmby har säkert fortfarande betydelse för Åkersbor och kanske Stallarholmsbor för vilka Vansö inte heller är ett alternativ.
Kommunen kan istället välja att lägga ner sin egen verksamhet på området och istället med bidrag stöda de lokala föreningarna och sedan låta dessa fixa sina egna ridanläggningar. Då kanske Strängnäs ryttare väljer att organisera sig vid Näsbyholm eller Nyby (Zegers) men får då också vara beredda att liksom Mariefredsryttarna ta en större del av kostnaderna. Kvarstår ryttare från övriga kommundelar som även de får lita till föreningsbidrag.
Detta är en utväg ur den "gamla situationen" som ändå skulle kunna upplevaas som rättvis. En kommunalt ägd anläggning i Vansö kan INTE uppfylla det kravet. Någonsin. Oavsett hur bra anläggningen är.

Mats Werner sa...

Och som sagt: argumentet att betet inte skulle räcka kan inte anses vara annat än ett försök att slå blå dunster i ögonen på väljarna. Fastigheten ifråga är på närmare 3000 hektar och så många hästar finns knappt på ridskolan att denna areal inte skulle räxka och bli över. Men som Per Wedin påpekar, för JP är fastigheten en kloss emellan hans områden.

Anonym sa...

att lägga ner den kommunala ridskolan i malmby och istället ge bidrag till befintliga föreningar låter som ett bra förslag! men att malmby ridskolas mark skulle bestå av 3 000 hektar? är du säker på det? 300 hektar är väldigt mycket mark. gården som marken till bygget köptes in av var väl inte på mera än knappt 30 hektar om jag inte minns fel? om den senare arealen stämmer så är det för litet för så många hästar som finns nu, det är inte bara betet att tänka på, man vill kunna ta in eget hö det blir billigare för driften, och då behöver man kunna lägga ytor i träda i flera år. för att inte utmatta markerna, även ur parasit bekämpning behöver man kunna vila marker i minst två år då och då. ur kollektivtrafiksynpunkt är självklart näsbyholm ett ännu bättre alternativ med mera busstrafik ända fram till anläggningen. själv skulle jag gärna se en gång och cyckebana hit ut på fogdön(;
MUKO

Per Wedlin sa...

Hela fastigheten Gorsinge 1:1 som ridskolan i Malmby ligger på är knappt 300 ha. Så Mats fick nog decimalkommat lite fel.

En del av fastigheten är planerad för industriändamål. Det mesta är ännu skog. Betesmark och slåttervallar är ca 28-30 ha.

Anonym sa...

ok förstod nästan det(: men säker kan man ju aldrig vara
mvh MUKO