måndag 20 juni 2011

Det kom ett mail till Folkpartiet i Strängnäs

Philip Wendahl


Ärade styrelse för Folkpartiet i Strängnäs

Det är ett allmänt känt faktum att de flesta partier tappar medlemmar vilket självklart påverkar vår legitimitet som demokratins kärna och folks företrädare. Vidare är det allmänt känt att ett parti behöver vara som ett cirkustält, med högt i tak och långt till dörren - särskilt om partiet gör anspråk på att kalla sig liberalt.

Med dessa två ganska självklara påståenden i botten vill jag djupt beklaga och med kraft protestera mot Ert beslut att utesluta Margit Urtegård ur Folkpartiet. Med vilken rätt ställer ni er emellan hennes egna övertygelse och det parti som säger sig förvalta hennes idéer? Jag och Margit är inte alltid överens, hon är betydligt mer socialliberal än vad jag är men likväl är det med tungt hjärta jag hör om era bravader. Partier tappar som sagt medlemmar och som lök på laxen ägnar sig somliga åt att jaga bort den som söker upp Folkpartiet. Varför?

Att Margit har en blogg i vilken hon skriver sitt hjärtas mening är i sanning en tillgång. Endast rädda människor med dold agenda är rädda för transparens och öppenhet gentemot medborgarna. Bloggar är ingen fluga - utan ett kraftfullt redskap för skribenter att förmedla sina tankar och alster ocensurerat och jag har under ett par år läst Margits blogg och inte funnit inlägg som föranleder ett sådant skarpt beslut som det ni nu fattat.

Margit är en socialliberal och allmänborgerlig norsk jänta i sina bästa år. Många är de politiker som omprövat sina medlemskap (Anders Wijkman, Carl Tham, Per Gahrton, Ylva Johansson och Marit Paulsen) för att nämna några och ännu fler är de väljare som byter parti mellan valen.

Att Margit varit aktiv i andra partier är absolut inget skäl till uteslutning. Somliga byter övertygelse för sitt partis skull - andra byter parti för sina övertygelsers skull. Jag vet att Margit tillhör den sistnämnda gruppen och för det borde hon få Er respekt, inte Ert förakt.

Jag har själv tidigare suttit i förbundsstyrelsen för Liberala ungdomsförbundet nationellt i två mandatperioder, varit förbundssekreterare för Liberal Mångfald och suttit i styrelsen för flera olika delar inom Folkpartiet. Idag, endast 27 år gammal känner jag mig matt och trött på denna inskränkta partipolitik och på Folkpartiets internkultur där sådant här beteende accepteras. Människor som mig - utlandsfödda ungdomar med framgångsrikt yrkesliv och vilja till politik borde ses som en tillgång men tröttnar lätt när det handlar mer om stridighet och konflikt än om politik.

I konkurrensen mellan å ena sidan Folkpartiet, å andra sidan min familj, mina vänner och mitt arbete som PR-och pressansvarig på Sveriges television är jag rädd att Fp har förlorat stort.

Jag beklagar att så är fallet och jag beklagar Ert beslut.

Vänligen

Philip Wendahl

3 kommentarer:

Josef Boberg sa...

Kärnfullt skrivet, verkligen... - och jag hoppas INNERLIGT på att fler och fler inser att PartiKrati-partier - och alldeles oavsett vad de kallas - ej alls gynnar oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna.

Det bekymret har jag, för egen del, löst genom att bli medlem i Aktiv Demokrati.

Lars-Erick Forsgren sa...

Dessa reklambyråpartier med statsbidrag har överlevt sig själva. När de dessutom utesluter engagerade medlemmar så minskar deras berättigande än mer.

Det är falsk marknadsföring av de flesta partier att de påstår sig stå för en ideologi, när det de står för är att vara megafoner åt partikanslier som bara är ute efter att vinna eller behålla makten.

Det är tyvärr så att den som har en ideologi numera ofta känner sig tvungen att gå ut ur "sitt" parti. Partierna är som vindflöjlar, men individen står fast vid sin övertygelse.

Margit Urtegård sa...

Philip har redan fått svar från Folkpartiet i Strängnäs. Jag citerar:

Philip,

Tack för ditt brev. Vi har övervägt beslutet noga och är övertygade om att vi agerat på rätt sätt.

Vänligen
Helena Hallgarn
Ordförande för Folkpartiet liberalerna Strängnäs