tisdag 31 maj 2011

Visholmen skall bli allas vardagsrum!

Tidningen berättar: "Kulturen och vattnet ska lyfta Visholmen. Nu är förslaget på hur Visholmen ska utvecklas klart. På tisdag visas det upp på plats i det gamla vattenverket. Man skulle kunna säga att förslaget går ut på att utveckla det som redan finns på Visholmen. Badet bevaras och utvecklas. Aktivitetsmöjligheterna som redan finns i och med lekparken, utomhusgym och minigolfbanan utvecklas med skateboardpooler, klättring och platser för kanoter och jollar. I stället försvinner tennisbanorna. På Visholmens östra sida ska kulturen få sin plats med parker men också lokaler i det gamla vattenverket".

Jag var på Visholmen i dag och tittade på förslaget. Det ser jättebra ut. Mikael Rojek förklarade pedagogiskt och entusiastiskt hur det kommer att se ut. Jag är jätteglad för att politiken till slut lyssnade på vad invånarna i kommunen vill med denna stadens pärla: Visholmen. Det har varit många turer, det skall Gudarna veta. Allt i från ett stort hotell till flera bostäder har diskuterats och planerats. Nu behöver vi inte oroa oss över det längre. Visholmen är och kommer att förbli en kultur- och rekreationsplats för kommunens invånare. Allt det som många av oss länge har kämpat hårt för att det skall bli. Ett bevis på att det verkligen hjälper att säga ifrån. Tack för det!

2 kommentarer:

Mats Werner sa...

Utan att ha sett förslaget, tror jag inte att Du behöver oroa Dig alls, Margit. Inte mycket alls kommer att hända på Visholmen under vår tid. Var skulle de pengarna komma ifrån?

Per Wedlin sa...

Det är en imponerande samling förslag som kommit i projektet Vårt Visholmen. Så borde man arbeta också när det gäller de fördjupade översiktsplaner, FÖP, som nu pågår i Stallarholmen och Åker-Länna. Det arbetet kan nog komma igång senare i höst när arbetsformerna klarnar.

De mest lockande visholmsförslagen är nog ofta också de dyraste. Antingen skall de finansieras med skatter eller från intäkter från museer och restauranger mm som förslagen innehåller. Det är svårt. Om nu Strängnäs tätort växer med 16 000 personer när Norra staden är utbyggd så kanske det är möjligt.

Det kortsiktiga trycket, på Visholmen som på alla andra ställen, är att bygga bostäder. Även nära E20 där detaljplaneförslagen beskriver att husen måste förses med bullerdämpande anordningar.