fredag 27 maj 2011

Litt om Norge!

AUF i Norge, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, har polisanmält en politiker från det norske Fremskrittspartiet, Christian Tybring-Gjedde. De hävdar att han är rasist. Under Fremskrittspartiets landsmöte i maj skall Tybring-Gjedde har sagt: "I Groruddalen blir blonde jenter mobbet og farger håret sitt mørkt, barn blir truet med juling fordi de har salamipølse på brødskiven i matpakken, gutter med innvandrerbakgrunn truer norske gutter med juling dersom de ikke får mer spilletid på fotballaget".

Man kan ha åsikter om Tybring-Gjeddes argumentationsteknik där han använder sig av mycket provocerande ord och uttryck. Men att polisanmäla honom för rasism är patetisk. Det är bara ett sätt för AUF att få medial uppmärksamhet. Christian Tybring-Gjedde kommer aldrig att fällas för rasism. Om han skulle dömas får vi snart bura in halva befolkningen både i Norge och Sverige. Tybring-Gjeddes uttalanden är osmakliga, men knappast rasistiska och definitivt inte kriminella.

Den norske regeringen har beställt en utredning "Velferd og migrasjon – Den norske modellens framtid" som nu har kommit. Så här skriver SvD: "Där konstateras att invandrare från Afrika och Asien har så låg delaktighet i arbetsmarknaden att det ger en allvarlig ekonomisk belastning. Halva vinsten med pensionsreformen – 30 miljarder norska kronor – kanske äts upp. Handlingsutrymmet begränsas av internationella överenskommelser och av Europasamarbetet, men utredningen rekommenderar en arbetslinje där det är möjligt. Staten bör försöka locka högkvalificerad arbetskraft, och utredningen menar att det är särskilt viktigt att reglera tillströmningen av invandrare med låg kompetens, så att de som kommer får möjlighet att delta i arbetslivet".

Ledarskribenten på SvD, Per Gudmundson, undrar varför det inte blir några skriverier om Norge kring denna utredning och dess resultat. Han tror att det beror på att Norge styrs av Arbeiderpartiet vars motiv är svåra att ifrågasätta. Det hade nog varit ett annat ljud i källan om det var norske Høyre som hade beställt denna utredning och presenterat den. För att inte tala om det norske Fremskrittspartiet!

Inga kommentarer: