torsdag 26 maj 2011

Kommunen betalar både hyra och underhåll för samma lokaler!

I både Tidningen Måsen (vecka 21) och Strängnäs Tidning (24 maj 2011) lyfts det fram att majoriteten i Strängnäs kommun nu satsar 100 miljoner kronor över en treårsperiod, för att fräscha upp kommunens kommunala grundskolor. Det låter jättebra. Fast några frågor dyker onekligen upp. Det var i samma veva, som kommunens ledning bestämde sig för att flytta skattebefriade skollokaler in ett bolag, som ekonomichefen fick sparken. Ekonomichefen var motståndare till förslaget. Hon tyckte det var en oklok tanke. Den dåvarande kommunchefen Jan Heimdahl och det dåvarande finanskommunalrådet Ulf Kristersson (M) uppskattade uppenbarligen inte tjänstemannens ärliga och kunniga synpunkter i ärendet och hon fick gå.

Torgny Jonsson (C) var dock den största anhängaren till beslutet. Hans huvudargument var att kommunen själv hade varit så dålig på att underhålla lokalbeståndet och att renoveringsbehoven därför hade blivit så stora. Detta skulle i framtiden kunna undvikas om ett bolag skötte underhållet, hävdade Torgny Jonsson. Detta är nu flera år sedan och jag har under tiden frågat Torgny Jonsson, som sedan 2007 har varit ordförande i fastighetsbolaget, om det verkligen var ett klokt beslut. Varje gång har han påstått att bolaget sköter underhållet av kommunens lokaler mycket väl. Är det verkligen så? Kommunen betalar hyra till fastighetsbolaget. Kommunen betalar hyra för ändamålsenliga lokaler.

VD:n för fastighetsbolaget Lars Keyser säger indirekt att han har suttit med armarna i kors och inväntat besked från kommunen om vad man skall göra med Vasaskolans lokaler. Den skolan som är i störst behov av upprustning. Samtidigt säger Lars Keyser till tidningen: "Behovet av underhåll är stort. Men underhåll av fastigheterna var inte prioriterade under tiden som kommunen själv hade hand om sina lokaler. Det var också en av anledningarna till att man beslutade att lägga över ansvaret på oss..." Frågorna kvarstår alltså. Var det klokt att lägga skollokalerna i bolaget? Och vad går hyrorna för skollokalerna till egentligen?

Patrick Baltatzis skriver på sin blogg: "100 miljoner kronor satsas på renovering av skolorna i Strängnäs kommun, meddelar majoriteten. Barn, ungdomar och personal ska givetvis ha en dräglig arbetsmiljö. Men är det en satsning på att nå högre kunskapsmål eller är det en satsning på fastighetsbeståndet, och om det är det senare är det då inte något som våra kommunala fastighetsbolag ska sköta i sina ordinarie verksamhet?" Bra fråga!

Mats Werner ställer denna befogade fråga på sin blogg: "Är det inte dags att lösa upp fastighetsbolaget och låta rektorerna basa - och ansvara - för sina egna fastigheter och lokaler!" Som det är nu så är det svårt för de kommunala skolorna att konkurrera med friskolorna. Det är lättare för friskolorna att anpassa "kostymen" efter intäkterna (elevpengen) på grund av att de kan styra skolans lokalfråga, om de inte har för långa och dyra hyreskontrakt så att säga. För de kommunala skolorna är det nästintill en omöjlighet. De sitter fast i en tungrodd organisation; mellan ett kommunalägt bolag och politiken. Ett bolag som gissningsvis inte arbetar särskilt hårt för att hitta andra hyresgäster till tomma skollokaler när elevantalet i en skola minskar. De får ju in hyran ändå.

Inga kommentarer: