måndag 16 maj 2011

Höj straff för sexualbrott!

DN skriver: "Förre höjdhoppsstjärnan Patrik Sjöberg vill se höjda straff och längre preskriptionstid för sexbrott mot barn. Han tänker fortsätta att engagera sig i kampen mot sexutnyttjande av unga". Det är bra. Vi behöver människor som tar detta stora problem på allvar.

Ledaren på Eskilstuna-Kuriren skriver rörande att präster, åter igen, har förgripit sig på unga människor: "Precis som i vården, skolan eller idrottsvärlden finns det inget sätt att fullt ut garantera att anställda i kyrkan inte missbrukar sin ställning. Därför gäller det att omgivningen är vaksam och aldrig ursäktar eller blundar för när präster eller andra vuxna utnyttjar unga och sårbara personer. Tyvärr måste det, i kyrkan precis som i resten av samhället, finnas en medvetenhet om risken för övergrepp och en vilja att se varningstecken för vad de är. Även en person som uppfattas som trevlig, charmig och karismatisk kan begå allvarliga brott".

Straffen för de som förgriper sig sexuellt på barn och unga måste höjas kraftigt. När det gäller pedofiler måste även frågan om kastrering tas upp. Kemisk kastrering av pedofiler borde vara ett rimligt straff och det skall inte vara frivilligt. Vuxna människor som blir sexuellt upphetsade av barn är inte friska. Det är något elementärt fel på dem. De lärde får tvistas om huruvida pedofili är en sexuell läggning eller en psykisk störning. För mig är det fullständigt ovidkommande i den här diskussionen. Pedofiler skall stoppas och straffas, så att våra barn kan vara trygga. Barn skall skyddas. Det är det viktiga!

Inga kommentarer: