fredag 29 april 2011

"Många borde ha sett"

I dagens ledare i DN står det: "Det sägs att Patrik Sjöbergs uppgifter om sexuella övergrepp slagit ned som en bomb i Idrotts-Sverige. Men är det verkligen i Idrotts-Sverige bomben briserat? Är det inte i en vidare del av landet? Det borde vara i en vidare del av landet. För precis som missbrukare letar upp droger där de finns så letar pedofiler upp barn där de finns. Pedofiler kan söka sig till barn- och ungdomskörer. Pedofiler kan söka sig till kyrkans barn- och ungdomsgrupper. Som sagt de söker sig dit barn finns.

Norrmannen Christian Skaar Thomassen blev också ett offer för Viljo Nousiainens sexuella övergrepp. Han säger till DN att han är kritisk mot att ingen vuxen reagerade. Han menar att många borde ha sett och agerat. När jag läser detta tänker jag på flickan som blev utsatt för sexuella övergrepp av sin lärare på en skola i Strängnäs kommun under många år. Strängnäs kommun och skolan där läraren arbetade fick hård kritik av skolinspektionen.

Tidningen skriver: "Framför allt ser man mycket allvarligt på att händelserna har inträffat i nära samband med skolmiljön. Man anser också att skolan borde ha ifrågasatt och utrett omständigheterna runt den dömde lärarens beteende. Man menar att skolan inte sett till situationens helhet och brustit i arbetet med särskilt stöd. Dessutom har skolans arbete med fallet inte dokumenterats". Många frågor dyker upp. Varför dokumenterades inget? Ville man inte se? Ville man inte kolla upp alla rykten som florerade? Varför då? Ville man inte skydda flickan? Var det läraren man ville skydda?

DN skriver: "Enligt Brottsförebyggande rådet är närhet till barnet en avgörande riskkomponent. Och en majoritet av övergreppen begås av familjemedlemmar eller andra släktingar". De berättar också att det finns mörkertal vid så gott som alla brott och att när det gäller barnsexbrott torde mörkertalen vara oceaniska!

Inga kommentarer: