måndag 25 april 2011

Ett moraliskt val

Göran Rosenberg skriver i DN: "Jag har hört och förstått argumentet att kärnkraften går att göra allt säkrare, även om jag inte förstår hur någon vågar gå i god för säkerheten med tanke på vad som står på spel om säkerheten fallerar. Jag har också hört och förstått argumentet att kärnkraften bara är en parentes i väntan på att förnyelsebara energikällor ska ge oss den elenergi vi behöver, även om jag inte förstår vem det är (förutom vi själva) som bestämmer hur mycket elenergi vi behöver. Jag har också hört och förstått argumentet att kärnkraftens risker är värda att ta för att förebygga en katastrofal förändring av jordens klimat, även om jag inte förstår logiken i att bota en livsfarlig sjukdom med en annan. Jag har sist men inte minst hört och förstått argumentet att kärnkraftens högaktiva avfall kommer att kunna förvaras åtskilt från allt levande i hundratusen år, även om jag inte förstår hur någon kan garantera någonting i hundratusen år".

Göran Rosenberg påminner oss om att kärnkraftens vara eller inte vara ytterst är en moralisk fråga. Han säger också att moraliska val alltid är svåra val. Det finns väl knappt en politiker som törs att ta ordet moral i sin mun. Det kanske är därför det så sällan dyker upp något om moraliska aspekter eller moraliska perspektiv överhuvudtaget i politiska debatter. De politiska debatterna innehåller ytterst lite av allt numera då de även måste anses vara ideologiskt fattiga.

Lars Linder ställer frågan "Är tiden ute för demokratin?" Linder skriver i DN: "Ett sekel efter demokratins genombrott har utvecklingen därför börjat backa: däruppe sluter sig eliterna och de rika blir åter rikare, i mitten hårdnar arbetsvillkoren och längst ner saknar allt fler jobb och de som fastnar utanför terroriseras. Crouchs inlägg kommer från vänster, men framför allt har han en klar blick för de allmängiltiga medborgarvärden som står på spel".

Några menar att man behöver mindre politik i samhället, andre vill ha mera av den varan. Jag tror att folk vill ha en annorlunda politik med mera öppenhet, demokrati och medmänsklighet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Då måste ju frågan bli... Hur gör man ?