torsdag 17 mars 2011

Jesus steg in på Kurirens ledarredaktion!

Jag skrattade gott när jag läste Susanna Birgerssons krönika på Eskilstuna-Kurirens ledarsida i morse. Det finns väl ingen ledarsida i Sverige som har kritiserat Kristdemokraterna så mycket som de har gjort just för att de antagligen tycker att religion och politik inte hör ihop. Därför är det rätt komiskt när Birgersson använder bibelcitat för att försvara regeringens "attack" mot de sjukskrivna. Bibelversen, som är mycket tänkvärd och vacker, lyder: "Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig. […] Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder har ni gjort för mig."

Birgersson skriver: "Det kan förstås inte uteslutas att en del människor har hamnat mellan stolarna innan regelsystemet hunnit finjusteras. Och alldeles säkert är en del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna meningslösa och kanske till och med förödmjukande. Men ändå är det i grunden rätt och mer humant att med jämna mellanrum pröva människors arbetsförmåga och ge dem rehabilitering och arbetsträning, än att år efter år låta dem bli alltmer passiva, isolerade och definierade av en diagnos." Nej, det kan onekligen inte uteslutas. Många människor har ramlat mellan stolarna. Den ena hemska historien efter den andra har nått oss, om hur illa ställt vissa har det på grund av regeringens åtstramningar i trygghetssystemen. Finjusteras? När skall regelsystemet finjusteras? Hur många skall drabbas innan något görs? Regeringen gör mycket bra och det är säkert nödvändigt att ändra på vissa saker inom alla statliga system nu och då. Men, var det verkligen nödvändigt att gå fram så hårt?

4 kommentarer:

Dag Bremberg sa...

"Finjusteras"!
Ja, det låter riktigt hårt, kallt, cyniskt.
Det fattas ju en mängd beslut av politiker som medför uppenbara försämringar för vanliga människor - när sen politiker och ledarskribenter börjar försvara sig med att det var inte meningen och det tar lite tid att justera... då är frågan om vi ska tro att de var så naiva eller om de faktiskt vet vad de gör, och tycker att de negativa effekterna är acceptabla. Jag lutar åt den senare tolkningen. Och det gäller såväl på riksplanet som i vår kommun.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Jag håller med dig, det låter verkligen riktigt hårt, kallt och cyniskt. Man undrar vilken verklighetsförankring ledarsidans skribenter har eller snarare inte har?! Antagligen så försvarar ledarsidan försämringarna för att Folkpartiet ingår i alliansen och det om något är verkligen cyniskt.

Johan R. Sjöberg sa...

Jag instämmer Margit. Det hedrar dig att du ser detta.

Margit Urtegård sa...

Hej Johan.

Tusen tack. Jag tycker att det är viktigt att folkvalda utgår från den verklighet folk befinner sig i när de tar beslut. Har de ingen egen erfarenhet av det de beslutar om så får de skaffa sig kunskaper på annat håll. Man måste lyssna.