tisdag 1 mars 2011

Historieförfalskning om Paulinska konserthallen!

Den styrande majoriteten överlämnade ett tjänstepapper på kommunstyrelsesammanträdet i dag som innehåller rena historieförfalskningen om Paulinska konserthallen.

Dokumentet daterad 2011-02-03, som kallades för projektdokument, med namn "Ny plenisal i Paulinska konsertsalen står det: "Vid ett möte 2010-11-01 där gruppledarna för samtliga partier deltog och där man även besökte Paulinska skolan beslutades att huvudinriktningen nu skulle vara att lokalisera den nya salen till Paulinska skolans aula". För det första så var inte alla gruppledare där, Dag Bremberg (MFP) var inte tillstädes. Ann Landerholm (M), som var med på mötet, berättade att inget beslut hade tagits. När vi påpekade detta i dag så lovade majoriteten att ta bort dessa felaktigheter i dokumentet. Det återstår att se att det blir gjort. Dessutom erkände kommunalrådet Fredrik Lundgren (FP) att det inte är bra att sådant här händer. Vi måste kunna lita på att det som dokumenteras stämmer överens med verkligheten. Demokrati och sanning måste råda.

Det står vidare i dokumentet: "Kommunchefen gav chefen på Teknik- och Servicekontoret i uppdrag att genomföra beslutet." Så kan det gå när inte haspen är på! Tur att vi har många vakna invånare samt noggranna oppositionspolitiker i vår kommun.

3 kommentarer:

Christer Alvin sa...

Det blir alltmer anmärkningsvärt vilka turer som förekommer i det fördolda kring Pauilnska konsertsalen. Roggekören har begärt handlingarna i ärendet och då fått protokoll från demokratiberedningen och KS där man föreslår KS att besluta att undersöka förutsättningarna för planisal i kommunhuset. Inte ett ord om konsertsalen. Då undrar man hur det har gått till när arbetsgruppen fick som direktiv att utreda konsertsalen som plenisal. I vilka forum har det tagits beslut om detta? Hur har det gått med Lotta G's värnande om att "alla ska få vara med och tycka"?

Mats Werner sa...

Håller helt med er båda om märkligheterna i processen, men är inte förvånad!

Anonym sa...

Nu känner jag igen dig Margit, bra jobbat