söndag 13 februari 2011

Paulina Neuding om Rosengård

Paulina Neuding har i SvD skrivit artikeln "Vår generositet präglar Rosengård". Den artikeln har fått vänstermänniskor på facebook att gå i taket. Jag har läst texten flera gånger för att hitta något upprörande i den, men inte lyckats. Ali Esbati tolkar henne så här: "Blattar får socialbidrag och är ändå inte tacksamma och självutplånande, menar Paulina Neuding. Svensk höger blir allt mer oreserverat obehaglig."

Paulina Neuding beskriver den svenske generositeten: "Vi tar emot människor i nöd för att vi betraktar det som vår medmänskliga plikt. Enligt de attitydundersökningar som har gjorts tycks denna syn prägla svenskars inställning i allmänhet. Denna generositet visar sig inte bara i hur många invandrare vi tar emot, utan också i det sätt på vilket man blir mottagen i Sverige. Svenska för invandrare är gratis, och man får betalt om man slutför kurser (6000, 8000 eller 12000 kronor beroende på kurs). Man kan få boende och dagersättning. Anhöriga kan få flygbiljett av Migrationsverket för att ta sig hit. Har man inget jobb får man försörjningsstöd som beräknas för att täcka livsmedel och övriga hushållsutgifter, hälsa och hygien, kläder, skor, 'normala kostnader' för fritid och rekreation, dagstidning, telefon och tv-licens. Lägg till gratis skola och högskola, sjukvård till låga kostnader och gratis tandvård till nitton års ålder."

Direkt när någon försöker beskriva det svenska samhället som generöst gentemot sina nya landsmän så ser vänsterdebattörer bara högerspöken och annat elände. Varför då?

Inga kommentarer: