tisdag 8 februari 2011

Kultur behöver plats!

Representanter för Lövsångarna, Roggekören och Orkesterföreningen skriver i ett brev till kommunstyrelsen: "Vi är upprörda över den respektlöshet som visas mot de ideella krafter, som försöker hålla igång ett levande kulturliv i en stad som annars med förkärlek vill påstå att kulturen utgör en viktig del i stadens varumärke." Jag vet inte vad som är fel på Djäknehallen där vi har våra kommunfullmäktigesammanträden i dag. Lotta Grönblad (S) kanske har svårt för kopplingen till den fristående gymnasieskolan Europaskolan? Jag förstår inte heller varför vi inte kan bygga om Gyllenhjelmssalen som ligger i kommunhuset? Det jag allra minst förstår är varför inte frågan tas upp med övriga partier innan Lotta Grönblad dundrar på i vanlig ordning? Det hade i alla fall gett demokratin en chans.

Jag har skrivit om det här ärende på bloggen tidigare. Då skrev jag bland annat så här: "Så vitt jag vet har demokratiberedningen, under ledning av Leif Lindström (S), förordat Gyllenhjelmssalen. Det skulle vara intressant att veta varför det har ändrats?" Den frågan borde besvaras.

Christer Alvin (M) skriver i en nätkommentar: "Anonym medborgare har fel! Konsertsalen används av två körer och en orkester minst tre gånger i veckan. Dessutom används den av kulturskolan. Det är också den enda salen i kommunen med möjlighet till konserter. Den får inte förstöras som sammanträdeslokal. Det finns tillräckligt med sammanträdeslokaler i kommunen. Kommunfullmäktige sammanträder inte i en gymnastiksal, de sammanträder i Djäknehallen som fungerar utmärkt för det ändamålet." Han har helt rätt. Djäknehallen duger bra som möteslokal för oss fullmäktigeledamöter. Och vill man på död och liv byta sammanträdeslokal får man byta till en annan än Strängnäs perfekta konserthall. Då får man ta Gyllenhjelmssalen, tycker jag.

2 kommentarer:

Christer Alvin sa...

Det värsta med beslutet att man ska "anpassa" konsertsalen är att antalet sittplatser blir begränsat till 120-150 mot idag 270. Det innebär ett betydande tapp i biljettintäkter för oss körer som är helt beroende av biljettintäkterna för att kunna överleva. Vi kan heller bjuda in kända solister eftersom minskade biljettintäkter inte skulle täcka deras arvode. Tyvärr har de flesta politiker ingen förståelse för kulturens villkor. Det är fint med kultur men det får inte kosta.

Christer Alvin sa...

Det föll bort ett "inte" i mitt inlägg: "Vi kan heller inte bjuda in kända solister eftersom mínskade biljettintäkter inte skulle täcka deras arvode"