lördag 26 februari 2011

Är bostäder på Visholmen verkligen nyckeln?

Eskilstuna-Kurirens ledarsida vill gärna debattera Visholmens framtid. Jag tycker det är både charmigt och kul att personer boende i Eskilstuna intresserar sig för vad som händer i vackra Strängnäs. Ledaren skriver: "Den formella gången är klar: Förslagen ska sammanställas och presenteras för politikerna som ska göra politiska prioriteringar. Frågan är dock vad det är de folkvalda nu får veta som de inte visste för två, fem, tio år sedan." Akkurat Voronov och Birgersson, ni har fullständigt rätt. Precis som vi gjorde för många år sedan så skall förslagen sammanställas och presenteras för de folkvalda för att de skall kunna göra politiska prioriteringar. När det gjorde senast i samma fråga så var majoriteten av Strängnäspolitikerna överens om att inga bostäder eller hotell skulle byggas på Visholmen. Men, hotellplanerna levde sitt eget liv eller rättare sagt så fortsatte några tjänstemän att arbeta vidare med hotellprojektet på Visholmen bakom ryggen på de folkvalda. Fast inte riktigt, en liten informell politisk klubb, som kallar sig planberedningen hade också sina fingrar i syltburken/hotellgrytan. Planberedningen bestod (består?) av kommunstyrelsens presidium och plan- och byggnämndens presidium.

I november 2009
skrev jag så här på min blogg: "Ett tänkbart scenario?! Det kan tänkas finnas hotellägare, som är medlemmar i ett politiskt parti, som tror att ett hotell på Visholmen skulle bli en framtida guldgruva då ett hotell där kan framstå mera lukrativt. Det kan även tänkas finnas fastighetsägare, som också är partibundna, som vill komma åt en centralt belägen fastighet och därför driver hotellfrågan. Det kan också tänkas finnas ledarskribenter, som blir blinda av smicker om högt uppsatta tjänstemän beställer en reklamkampanj på deras ledarsida. Men det skulle vara både cyniskt och fel om det skulle vara på detta viset. Så korrupt kan man inte vara i en demokrati. Så så kan det naturligtvis inte vara!"

Ledarsidan skriver: "Flertalet partier har i valet 2010 inte gett några löften om nej till bostäder. Början av mandatperioden är precis rätt tidpunkt att damma av idén om den låga bostadsbebyggelsen, slipa på argumenten och presentera det hela för kommuninvånarna." Visholmsfrågan har ventilerats otaliga gånger under den förra mandatperioden trots att frågan redan var avgjord inför valet 2006. Det har inte kommit fram något som tyder på att det finns någon majoritet vare sig hos politikerna eller hos Strängnäs kommuns inbyggare att det skall byggas bostäder och/eller hotell på Visholmen. Det är antagligen därför frågan inte blev någon valfråga till valet 2010. Men, som sagt nya prioriteringar skall nu göras utifrån ett nytt underlag.

Strengnäs Tidning berättar
: " - Det är en väldig bredd i idéerna, berättar Mikael Rojek som just nu väntar in de sista förslagen från skolorna som också tycker till. Mikael Rojek ska sedan sammanställa alla idéer och presentera dem för politikerna i samtliga nämnder. De ska sedan ta fram en politisk prioritering om vad man vill med Visholmen. Utvecklingen av Visholmen behöver inte heller betala sig själv längre. Istället har man bestämt att det viktiga är att ta ett bra och genomarbetat beslut om vad kommunen vill med området". I en vacker och idyllisk stad som Strängnäs är det viktigt att vi går varsamt fram när vi skall utveckla stadens gemensamma naturområden. Många centrala grönområden har redan bebyggts. Vi måste ha några gröna "lungor" kvar. Det är framtidens generationer vi skall tänka på när vi håller med stadsplanering. Det är inte exploatörernas intressen vi skall bejaka. Motståndet mot bostäder bottnar absolut inte i missunnsamhet, som ledarsidan hävdar. Det är folkviljan/opinionen som tills nu har stoppat hotellplanerna på Visholmen.

8 kommentarer:

Mats Werner sa...

Du vet att jag är av en annan uppfattning än Du i denna fråga, Margit.

Eftersom jag själv formulerade det återremissbeslut som en enig Kommunstyrelse fattade för många år sedan då ärendet fick gå tillbaka för vidare beredning, så vet jag vad politiken den gången var enig om.

Så här skrev jag förra året om detta:

"Under 2005 och 2006 rådde i stort sett enighet bland de gamla allianspartierna (och inga protester hördes från oppositionen) kring ett av de tre förslag till en framtida Visholmen som Samhällsbyggnadskontoret tagit fram. Detta förslag inrymde en kulturbyggnad för scen och jazzens museum , en rustad badplats och en måttfull exploatering för bostadsbyggande på holmens östra del. Denna ”måttfulla exploatering” skulle innebära att de övriga satsningarna kunde finansieras utan att andra och väsentligare kommunala åtaganden skulle bli lidande."

Begreppet "måttfull exploatering" fanns sedan kvar också i den förra mandatperioden gällande strategiska planen. Då är det ju inte rätt att påstå att någon går bakom ryggen på någon. Ärendet har fortsatt beretts efter de riktlinjer som den strategiska planen slog fast, oavsett vad somliga politiker gärna orerade kring.

Och det som skrivs i STs ledare är det enda realistiska för att få något avgörande att ske på Visholmen med den ekonomi den här kommunen har.

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

I den majoritetsförklaring som togs fram när SP, M, KD, FP och C bildade majoritet efter valet 2006 så stod det väl ganska tydligt att Visholmen skulle användas till rekreation och kulturändamål? Det stod väl ingenting om vare sig bostäder eller hotell i den?

Mats Werner sa...

Jo, det tror jag faktiskt att det gjorde, men ska kolla i morgon.
Däremot torde hotellverksamhet helt falla under begreppet "rekreation"!

Natti!
MATS

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Bra om du kollar upp det, tack så mycket.

Hittade en definition på rekreation: "Rekreation (av latin recreare, ge nytt liv) är bland annat vila, vederkvickelse samt stärkande eller upplivande miljöombyte för att återhämta krafter.

Utvidgad betyder rekreation även avkopplande aktivitet som främjar återhämtande av krafter såsom motion, skogspromenader, fiske, jakt och bedrivande av idrott och sport. Rekreation behövs exempelvis efter mentalt krävande sysselsättning eller som behandling efter sjukdom eller medicinskt trauma."

Inget direkt om hotell alltså:-)

Mats Werner sa...

Go'morron!
Jag rekreerar mig alltid när jag bor på hotell. Och i synnerhet gäller väl detta dagens hotell som sällan saknar utvecklade spa-funktioner.....

Den gamla "plattformen" åkte tydligen ut med "politikutrensningen" men jag är som sagt övertygad om att där bl.a. talades om "extern finansiering".

I nu gällande fördjupning av översiktsplanen står betr. uppdraget med detaljplameprogrammet Visholmen:

"Det är ett strategiskt viktigt stadsbyggnadsprojekt med syfte att "utveckla stadsbyggande och arkitektur som ett verktyg och uttryck för utveckling och tillväxt av det kompletta samhället". Efter att vattenverket avvecklas 2009 ska programmet skapa förutsättningar för utveckling av Visholmen till en del av Strängnäs stad byggt på rekreation, kultur och attraktion med folkliv året om."

Så står det att detta bl.a. ska ske genom att "tillföra bebyggelse inom lämpligt område för rekreation, kultur och attraktion med hög arkitektonisk kvalitet" och att "inom projektet skapa ekonomisk bärkraft för omdaning av Visholmen".

Jag medger att det är kryptiskt skrivet för att tillfredsställa alla smakriktningar, men kontentan är ändå att alla åtgärder för att utveckla Visholmen på det sätt man vill betr. bad och kultur, skall betalas INOM projektet. D.v.s. någon extern finansiär måste till. Och vad ska denne externe finansiär locka med? Jo inom den "tillförda bebyggelsen# för bl.a. rekreation, eller hur! Och återigen, vem skulle annars hosta upp pengar för att bygga en kulturbyggnad med spetsarkitektur och skapa folkliv året om, om det inte fanns t.ex. ett hotell i bilden?

Anonym sa...

Vem mer än vissa politiker vill se ett hotell på Visholmen? Gå ut och fråga runt i staden (utom de som har egenintresse av att det byggs hotell).

Mats Werner sa...

Hittade vår gemensamma majoritetsförklaring 2007-2010. Där står om Visholmen följande:

Visholmen i Strängnäs ska vara en plats för kultur och rekreation. Bebyggelsen skall förnyas men hållas på en yta och plats som motsvarar den nuvarande. Vad dessa byggnader ska innehålla blir en senare fråga där kulturella och ekonomiska faktorer får balansera varandra. En sådan måttfull exploatering ger förutsättningar för en upprustning och komplettering av bad och övriga fritids- och kulturanläggningar på Visholmen."

Med andra ord = samma hopkok till intet annat förpliktigande än att det ekonomiska utfallet av exploatering får styra vad som kan göras i övrigt.

Mats Werner sa...

Och då till den anonyme:

Ingen vill se något men alla vill ha en mängd!

Därför är den ständiga frågan varje ansvarsfull politiker måste ställa sig: Hur ska denna "mängd" finansieras i en kommun som står på DUNDERMINUS?