torsdag 2 december 2010

Fredrik Lundgren (FP) lovar runt men håller tunt!

Alex Voronov påminner tidningens läsare om vad det tillträdande kommunalrådet Fredrik Lundgren (FP) skrev på debattplats i tidningen 2008. Det är bra!

Folkpartisten Fredrik Lundgren skrev då bland annat: "Folkpartiet ska vara det naturliga valet för en Strängnäsväljare med liberala politiska reflexer. Det betyder att vi på alla sätt vill uppmuntra konkurrens på välfärdstjänsternas område. Vi ser gärna att offentliga tjänster öppnas för konkurrens med olika former av kundval, etableringsfrihet och ’pengsystem’." På kommunstyrelsen i måndags röstade alltså Fredrik Lundgrens parti FP samt C, MP och S ner en motion från Moderaterna rörande äldrepeng. Är det inte märkligt?