onsdag 3 november 2010

Nya samhällsbyggnadschefen Marie Jonsson

Byggnadsingenjören Marie Jonsson har blivit Strängnäs kommuns nya samhällsbyggnadschef. Hon är dotter till det tidigare kommunalrådet Torgny Jonsson (C). Ett mycket bra val, tycker jag. Det har i bland diskuterats huruvida det är lämpligt att attraktiva och tunga tjänster ges till centrala politikers släktingar, i det här fallet förra kommunalrådets dotter. Marie Jonsson är en mycket kompetent, lyhörd och duktig tjänsteman som vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Hon är född och uppvuxen i kommunen. Jag tror på henne och hennes känsla för kommunens bästa. Dessutom är Marie Jonsson mycket ödmjuk; en bra egenskap hos en ledare. Jag vet inte om hon är medlem i centerpartiet. Jag vet inte om det skulle ha någon betydelse heller för den delen.

När jag var ordförande i Teknik- och fritidsnämnden hade jag en hel del kontakt med Marie Jonsson. Hon var alltid korrekt, sympatisk och kunnig i sitt sätt att arbeta gentemot oss politiker. Under plan- och byggnämndens sammanträden, där jag är ledamot, får vi alltid bra redovisningar och svar från Marie Jonsson. Hon kan det som både tjänstemän och politiker ofta har svårt att lära sig; skillnaden mellan politikerrollen och tjänstemannarollen. Politiker bestämmer vad som skall göras och tjänstemännen hur det skall genomföras. Det var den tidigare kommunchefen Jan Heimdahls paroll. Mycket kloka ord, dock svåra att leva upp till.

Grattis till tjänsten Marie Jonsson! Grattis till en solid chefstjänsteman Strängnäs kommun!

Inga kommentarer: